آشنائي با کلمات و اصطلاحات در بهائيت به همراه توضيح اجمالي

L128881097959.jpg
خلاصه:آشنائي با کلمات و اصطلاحات در بهائيت به همراه توضيح اجمالي در اين بخش تعدادي ديگر از لغات و اصطلاحات بهائي آورده مي شود که توجه همراهان و خوانندگان حقيقت بهائيت را به آن جلب مي نمائيم .


در اين بخش تعدادي ديگر از لغات و اصطلاحات بهائي آورده مي شود که توجه همراهان و خوانندگان حقيقت بهائيت را به آن جلب مي نمائيم .

?- ابلاغات: براي لجنات و محافل بيشتر مورد استفاده قرار مي گيرد. (ابلاغات محفل مقدس روحاني تهران)
?- احتفالات ?? روزه: معمولاً در روزهاي پنجشنبه يا جمعه تشکيل ميگردد. از جمله آنها احتفالات ?? روزه
جوانان است که program آن توسط لجنه جوانان تنظيم ميگردد. هدف از اين احتفالات تحکيم روح همبستگي بين جوانان بهايي و تزييد معلومات امري آنهاست.
?- ارض مقصود: اسرائيل. بويژه عکّا و حيفا. به علت تراکم اماکن مقدسه بهايي در آن کشور مثل مقام اعلي،روضه مبارکه، بيت العدل اعظم به اين نام معروف شده است.
?- انجمن شور: انجمني که مسووليت انتخاب اعضاي جديد محفل ملي و برنامه ريزي يک ساله ي آن را بر عهده دارد.اين برنامه پس از پيشنهاد انجمن شور بايد به تصويب محفل ملي برسد.اعضاي انجمن ???نفر(? ×??)است که توسط محافل محلي ومعمولاًدراسفند و فروردين ماه انتخاب مي شوند.اعضاي انتخاب شده در ارديبهشت انجمن را تشکيل مي دهند. انجمن داراي يک رئيس و منشي است. منشي در اولين جلسه عملکرد يکساله گذشته محفل را قرائت مي کند.
?- بيت تبليغي: جلسه اي است که معمولاً به صورت هفتگي و مخصوص هدايت متحريان حقيقت (مبتديها) به طرف ديانت بهايي تشکيل ميگردد. در اين جلسه توسط مبلغ مصوب مطالبي پيرامون امر و اثبات حقانيت آن بعد از اسلام گفته ميشود. و به شبهه هاي مبتديها پاسخ داده مي شود.
?- بيت خانوادگي: بهايي ها باب دوستي و مراوده را با خانواده هاي غير بهايي بخصوص همسايه ها وفاميل باز کنند و پس از رفع استيحاش (بدبيني) از آنها در موقعيت مناسبي صحبتهاي تبليغي به ميان آورند. اين کار ممکن است در يک مهماني خانوادگي و احياناً با استفاده از وجود مبلغ انجام شود. تاکيد ميگردد که خانواده هاي بهايي لااقل هر ?? روز يک بيت خانوادگي تشکيل دهند.
?- پنل (مجمع) تحقيق: جلساتي معمولاً از صبح تا عصر و همراه با ناهار. در اين جلسات از اساتيد و افراد صاحب نظر امر دعوت ميشود تا پيرامون موضوع يا مواضيع خاصي مقالات و کنفرانسهاي تحقيقي خود را به مدعوين ارائه داده، تبادل افکار نمايند. هدف از اين جلسات تزييد معلومات امري در سطح عالي است.
?- تسجيل: صدور شناسنامه با تصويب محفل روحاني محل. اوراق تسجيل در سه نسخه حدود A4 مقوايي براي افراد ?? سال به بالا تنظيم مي شود. رنگ سفيد (براي محل صدور)، رنگ کرم(براي مرکز قسمت) رنگ سبز (براي لجنه ملي احصائيه). براي هر قسمت امري از طريق لجنه ملي احصائيه سلسله شماره هاي مخصوصي (شماره تسجيل)ارسال مي شود.تسجيل به پيشنهاد محافل محلي و تصويب محفل مرکزي صورت مي گيرد.
?- تضييقات: محدوديت هايي که براي بهائيان در يک محل وجود دارد.
??- جلسات اعياد: در روزهاي اعياد امري و به منظور جشن و سرور تشکيل ميگردد. اعضاي يک يا چند
ضيافت به طور مشترک ممکن است به اين جلسه دعوت شوند. برنامه اي شبيه برنامه ضيافات دارد که زير نظر محفل تنظيم ميگردد.
??- جلسات الفت(شب نشيني): اين جلسات به منظور ايجاد و ازدياد محبت بين احبا و بسط و تحکيم حيات بهايي در بين عائله هاي بهايي است. برنامه هاي آن شامل: قسمتهاي روحاني مؤانست، گفت و شنود و احياناً يک نطق محبت آفرين و نيز برنامه هاي متنوع ديگر ميباشد.
??- جلسات ايام هاء(ايام العطا): مجالس مهماني و سور و سرور است که توسط خانواده هاي بهايي يا تشکيلات در ايام هاء برگزار ميشود. منظور اصلي از اين مجالس پذيرايي شام يا ناهار به همراه شور و نشور و روح و ريحان است. در اين جلسات گاهي از مبتديهاي مطمئن و پيشرفته يا از همسران غير بهايي دعوت ميشود.
??- جلسات توديع: يا good bye party براي خداحافظي افراد سرشناس تشکيلات و رفتن به مهاجرت يا مسافرت به ديار ديگري تشکيل ميگردد.
??- جلسات خصوصي: در واقع کميته هاي اداري تشکيلات امر هستند که با ضوابط خاصي تحت نظر تشکيلات بالادست انجام وظيفه مي نمايند. اين جلسات(به ترتيب سلسله مراتب) با نامهاي سوکميسيون، کميسيون، هيأت، لجنه، محفل و… خوانده مي شوند. شکل کلي اداره اين جلسات تقريباً يکسان است.
??- جلسات مشترک: گاهي اعضاي چند ضيافت را به منظور خاصي به يک ضيافت دعوت ميکنند. در مورد برخي تشکيلات عمومي ديگر مانند احتفالات و کنفرانسهاي تشويقي ديگر نيز ممکن است چنين حالتي پيش بيايد. مثلاً از احباي دو يا چند ناحيه به يک کنفرانس تشويقي مشترک دعوت به عمل آيد. تشکيل ضيافات ?? روزه مشترک از کارهاي متداول تشکيلات بويژه در تهران ميباشد.
??- جلسه تذکر: مجلس ترحيم متصاعدين بهايي است که برنامه آن بيشتر جنبه روحاني دارد.
??- جلسه صعود: شب صعود بهاءالله و عبدالبهاء و روز (به اصطلاح)شهادت باب مقارن ساعت شهادت جلساتي تحت عنوان جلسه ليله صعود و جلسه شهادت تشکيل ميگردد. برنامه اين جلسات علاوه بر جنبه روحاني شامل مطالعه قسمتي از شرح حال و تاريخچه فرد مربوطه نيز ميباشد. معمولاًاعضاي هر ضيافت براي خودشان جلسه صعود مي گيرند. جلسه صعود براي شوقي بنابرتوصيه خودش گرفته نمي شود.
??- جلسه مسامره: شبيه جلسه تذکر به منظور بزرگداشت مقام متصاعديني که خدمات ارزنده اي داشته اند.
??- حظيرة القدس: آخور بهشتي؛ يک ساختمان معمولي در هر شهر يا هر محله که براي برگزاري مراسم و اجتماعات بهاييان مورد استفاده قرار مي گيرد. در هر کشور يک حظيرة القدس ملي و تعدادي حظاير قدس محلي وجود دارد. حظيرة القدس مخصوص استفاده اهل بهاست.
??- دار الآثار: ساختماني در کنار مقام اعلي که به سبک معماري رومي ساخته شده و موزه امر مي باشد.
??- دار التشريع: ساختماني کنار مقام اعلي که به طراحي مهندس امانت بوده و محل استقرار بيت العدل اعظم است که در سال ???? رسماً افتتاح گرديد.
??- قدماي امر: مؤمنين باب و يا بهاء
??- کنفرانس تحري حقيقت: جلسه اي با هدف تبليغ و به شکل کنفرانس. برنامه هاي کلي آن عبارتند از مناجات شروع، زيارت لوح(متناسب با نطق جلسه)، نطق ?? دقيقه توسط ناطق مصوب، پذيرايي، برنامه هاي هنري و فيلم و اسلايد تبليغي، مناجات در خاتمه.
??- کور: دوره ي زماني که خود از چند دور تشکيل مي شود. کور اول از حضرت آدم آغاز شده وبه پيامبر اسلام ختم مي شود و شامل ? دور است. کور دوم از حضرت باب آغاز مي شود.
??- لجنه: انجمني است که به صورت ناحيه اي و زير نظر محفل محلي فعاليت مي کند(لجنه مجلله).
??- لجنه احصائيه: لجنه آمار؛ کليه احبا براي تسجيل بايد به محافل روحانيه يا لجنه هاي احصائيه مراجعه و با ارائه ورقه هويت و به معرفي سه نفر از احباي مسجّلِ محل، تقاضاي ثبت نام نمايند.
??- لجنه املاک: در هر محله يک لجنه املاک تشکيل مي شود. مسووليت کليه املاک در ايران بر عهده شرکت امنا مي باشد. املاک دو دسته اند: ?-اماکن متبرکه ?-املاک معمولي.
??- ليالي جمعه: اين جلسه شبهاي جمعه و بيشتر در تهران و نقاط پر جمعيت تشکيل ميگردد. برنامه هاي آن داراي بخشهاي مختلفي است که جنبه… و روح و ريحان داشته باشد.مسابقات امري نمايش فيلم و اسلايد، کتابخواني و برنامه هاي هنري مانند دکلمه، موسيقي، و… ميباشد. در تهران معمولاً در هر ناحيه يک جلسه ليالي در حظيرة القدس آن ناحيه تشکيل مي گردد.
??- محفل روحاني: در هر شهر يا دهي که تعداد افراد بهايي ذي رأي ? نفريا بيشتر باشد، محفل روحاني محلي تشکيل مي شود.در اوايل ارديبهشت(اول عيد رضوان)براي انتخاب اعضاي محفل روحاني اوراقي بين افراد ذي رأي توزيع و هر بهايي موظف است، ? نفر از افراد ذي رأي را به عنوان اعضاي محفل انتخاب نمايد. با نظارت رئيس محفل سال قبل و منشي، آراء قرائت مي گردد. هر فرد ذي رأي مي تواند نام خود را جهت عضويت محفل ثبت نمايد. چنانچه اوراق استخراج شدة مربوط به هر نفر کمتر يا بيشتر از ? باشد، آراء مربوط به آن فرد باطل اعلام مي گردد.پس از انتخاب اعضاي محفل محلي جديد بلافاصله اين اعضا تشکيل جلسه داده و از بين خود با رأي کتبي به ترتيب ذيل اعضاي هيات عامله را انتخاب مي نمايند.انتخاب رئيس محفل توسط ? نفر اعضاي محفل با انتخاب يک نفر به صورت کتبي مي باشد و توسط رئيس محفل قبل قرائت و توسط منشي قبلي ثبت مي گردد. بعد از آن نايب رئيس،منشي و سپس امين صندوق انتخاب مي گردند. در صورتي که نام تکراري در آرا باشد،آن آرا باطل و مجدداً بايد رأي گيري به عمل آيد.
??- محفل ملي: هر کشور يک محفل ملي دارد. تعداد اعضاي آن نه نفر است که در دو مرحله انتخاب مي شوند. انتخاب اعضاي محفل ملي توسط انجمن شور خواهد بود. مدت انتخاب اعضا يکسال است. اعضاي انتخاب شده معمولاً توسط محفل ملي در دهه اول ارديبهشت براي تشکيل انجمن شور دعوت مي شوند.( بصورت محفل مقدس ملي بکار مي رود)
??- مدارس تابستانه: مدارس يک هفته اي است که جنبه هاي آموزش و پرورش و تفريح امري را توأماً دارا مي باشد. اين مدارس سابقاً در باغ حديقه تهران (بالاتر از سوهانک) تشکيل و به صورت شبانه روزي اداره مي شود. مدرسه تابستانه ممکن است مخصوص نوجوانان، جوانان يا خانوادگي تشکيل گردد. اين مدارس اگر در فصول ديگري تشکيل گردد، به نام همان فصل خوانده مي شود.
??- مشاورين قاره اي: در سال ???? از طرف بيت العدل ايجاد شد. مشاورين قاره اي کارهاي ايادي امرالله را انجام مي دهند.
??- مشرق الاذکار: معبد بهاييان. ساختمانهاي بسيار بزرگ و مجللي است شبيه مساجد يا کليساها که بر روي آن گنبدي ساخته مي شود يا داراي سقف يکپارچه است. هر کشور يک مشرق الاذکار دارد. مشرق الاذکار محلي است جهت مراجعه پيروان کليه اديان وانجام مراسم مذهبي خود.
??- ناشر نفحات الله: مُبلِّغ
??- نقطه: يک نفر بهايي ذي رأي يا غير ذي رأي را نقطه نامند.
??- جلسه مظاهر مقدسه :جلسه اي است غير مشهور که ندرتاً در روزهاي شهادت و صعود باب و بهاء و عبدالبهاءتشکيل ميگردد و برنامه هاي آن علاوه بر قسمت روحاني و مشرق الاذکار(دعايي که صبح زود ميخوانند) تحت سه عنوان حيات، مقام و آثار و احياناً همراه با عکس و اسلايد اجرا مي گردد.
نويسنده اين مطلب : فاطمه رنجبر


منبع: حقيقت بهائيت
بازنشر: گرداب , saffat.org

Like: 0 Hate: 0

  • Currently 0.00/5 Stars.
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5


Tags ابلاغات ارض مقصود اصطلاحات بهاییت لغات
Categories بهائیت
تعداد بازدید مطلب: 316
Print

بدون نظر


افزودن نظرات

Enter the name you would like to appear on the comment.
(required)
Enter the email you would like to use to get updates. You email is not visible and can not be used by other users.
(required)
Enter you comment help.

تصویر امنیتی
کد فوق را در فیلد زیر را وارد نمایید
 
  Post Comment