Search

1 2 3 4 5 6

Articles for category بهائیت


1
Likes

وضعيت جسماني ميرزا حسينعلي نوري ( بهاءالله)

عبدالبها در نامه اش به عمه خانم عزيه ، بعد از مقدار زيادي مقدمه چيني سر انجام به زبان کنايه ،عمويش ازل را درباره فرزندانش که پدر را رها کرده و به نزد ميرزا حسينعلي رفته اتد مورد نقد قرار مي دهدو مي گويد نفوسي که خود نياز به مربي دارند چگونه توانند مربي ديگران باشندو مريض کي تواند طبيب گردد و ناتوان هر گزپزشک توانا نشود…
Categories بهائیت
Tags بهاءالله عبدالبهاء میرزا حسینعلی نوری وضعيت جسماني
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:19 ب.ظ
تعداد بازدید : 190
images9GH10E8Z.jpg

2
Likes

يگانگي و اتحاد

اشخاص ساده لوح و عوام از شنيدن اين عنوان، چنان مجذوب و مسرور و بي اختيار ميشوند كه: گوئي چهره ي حقيقت تنها در مظهر اتحاد و يگانگي جلوه گر گشته، و اين معني بزرگترين برهان و بالاترين دليل جهان نور و حق و روحانيت است. اين مردم هنوز نفهميده اند كه: اتحاد يك موضوع مادي و دنيوي بوده، و هيچگونه ارتباطي با جهان حقيقت و روحانيت نداشته، و كوچكترين دلالت و هدايتي بصحت و درستي امري نخواهد داشت.
Categories بهائیت
Tags بهاءالله بهائیت عبدالبهاء وحدت
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:19 ب.ظ
تعداد بازدید : 204
default.jpg

0
Likes

وهابيت و بهائيت امتداد دو جريان

خيلي وقت ها چينش و کنار هم گذاردن وقايع تاريخي مي تواند گزاره هاي جامعه شناسانه و مردم شناسانه ارائه دهد؛ گزاره هايي که شايد قطعيت نداشته باشند اما در درجه بالايي از گمان قرار دارند. ديدن جرياني واحد در سير تاريخي يک ملت و در فراز و فرود روزگار، چيزي نيست که به آساني بتوان آن را اتفاقي دانست، اين قلم خواسته است
Categories بهائیت
Tags استعمار بهائیت جامعه عربستان وهابیت
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:19 ب.ظ
تعداد بازدید : 190
6-5-1389_IMAGE634159213939258623.jpg

0
Likes

وزن مغز حضرت بهاء الله

حسن خان نامي بيان مي کند: من هم اگر بنا باشد زير بار دين بروم فقط دين بهاء الله را قبول مي کنم ، چرا که من اندازه ي بزرگواري و عظمت هر يک را مي دانم و مغز جميع آنها را وزن کرده !!!
Categories بهائیت
Tags بهائی حسن خان نامي حضرت بهاء الله وزن مغز
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:19 ب.ظ
تعداد بازدید : 179
;;;llkj.png

0
Likes

ورقا خدا را در خواب ديد

ورقا به اتفاق پدر و برادر عازم ساحت اقدس شد والدش حاجي ملا مهدي در بيروت مريض و در مزرعه وفات کرد و ورقا با برادرش روانه عکا گرديد. در اولين دفعه اي که به حضور جمال اقدس ابهي جل کبريائه بار يافت و ديده اش به جمال مبين روشن شد هيکل انور به نظرش آشنا آمد و يقين کرد که قبلاً هيکل اکرم را زيارت کرده اما در کجا و چه موقع اين تشرف برايش حاصل شده معلومش نگرديد
Categories بهائیت
Tags بهائی خدا خواب ميرزا علي محمد میرزا حسینعلی ورقا
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:19 ب.ظ
تعداد بازدید : 199
imagesY7J8HQN6.jpg

0
Likes

نمونه هايي از اشكالات عربي در آثار بهاء الله

از آنجا که كه بهائيان معتقدند بهاء الله پيامبر بوده است ، ولي مواردي در آثار بهاء الله ديده مي شود كه با زبان و قواعد عربي سازگاري ندارد و اين مشكل براي پيامبران پيشين وجود نداشته است مثلاً در كتاب قرآن كريم هيچگونه اشكال عربي وجود ندارد .
Categories بهائیت
Tags اشكالات عربي بهاء الله بهائیت زبان عربی
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:18 ب.ظ
تعداد بازدید : 165
images93CG8C2M.jpg

0
Likes

نمونه هايي ازسخنان ميرزا حسينعلي بهاء(بهاء الله)

بهاء الله بيان کرده: " بگو اي عباد ، حق (من ) با کلمه يفعل ما يشآء آمده و اعتراضات عالم نزد اين کلمه معدوم و مفقود ميفرمايد انّه لو يحکم علي الارض حکم السّمآء او علي السّمآء حکم الارض ليس لاحد ان يعترض عليه. "( اقتدارات - بهاء الله - صفحات 13 و 14)
Categories بهائیت
Tags بهاء الله بهائیت ميرزا حسينعلي بهاء
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:18 ب.ظ
تعداد بازدید : 165
default.jpg

0
Likes

نمونه هايي از اغلاط کتب و آثار بهاء الله

در بخش قبلي چند مورد از اغلاط کتب باب را ذکر کرديم ، در اين قسمت قصد داريم نمونه هايي از اغلاط کتب و آثار بهاء الله را خدمتتان ارائه دهيم ، اميدواريم که مورد توجه شما قرار بگيرد:
Categories بهائیت
Tags آثار بهاء الله اعصار و اقران اغلاط کتب کتاب اقدس کتاب ایقان
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:18 ب.ظ
تعداد بازدید : 153
imagesGHJD3ZOQ.jpg

0
Likes

نگاهي کوتاه به کتاب هشت بهشت

کتاب هشت بهشت درباره احکام بيان و پاره اي از وقايع تاريخي مي باشد و اثر مشترک ميرزا آقا خان کرماني و شيخ احمد روحي است. شيخ احمد روحي کرماني از مشاهير ازليان و داماد ميرزا يحيي نوري معروف بصبح ازل و مترجم کتاب حاجي بابا از انگليسي به فارسي و ژيل بلاس از فرانسه به فارسي و يکي از تأليفات مهم او هشت بهشت است.
Categories بهائیت
Tags بهائیت شيخ احمد روحي ميرزا آقا خان کرماني میرزا حسین علی کتاب هشت بهشت
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:18 ب.ظ
تعداد بازدید : 253
[[[.png

0
Likes

نگاهي کوتاه به کتاب نظر اجمالي در ديانت بهائي

کتاب نظر اجمالي در ديانت بهائي در 148 صفحه با فهرست و هر صفحه در 19 سطر در سال 1326 شمسي با تصويب لجنه ملي نشريات امري در تهران تکثير شده است و باز در مرتبه دوم در 160 صفحه و هر صفحه در 20 سطر در سال 1327 شمسي با تصويب لجنه ملي نشريات امري - تهران تکثير شده است
Categories بهائیت
Tags بهاءالله توقیعات مبارکه ديانت بهائي شوقي افندي
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:18 ب.ظ
تعداد بازدید : 162
Greatest-Name-1.jpg

0
Likes

نگاهي کوتاه به کتاب بارقه ي حقيقت در شناخت بهائيت

بانو قدس ايران، بانوي شجاع و با فضيلتي است که در ميان بهائيان نشو و نما کرده، به بطلان آن پي برده و به آغوش اسلام آمده و کتاب "بارقه‏ي حقيقت" را در رد فرقه‏ي بهائيت نوشته است. اين کتاب در تهران به طبع رسيده است. در اين بخش قصد داريم مطالبي را از اين کتاب خدمت عزيزان ارائه دهيم ، انشاء الله که مفيد واقع گردد.
Categories بهائیت
Tags بانو قدس ايران شناخت بهائيت کتاب بارقه ي حقيقت
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:18 ب.ظ
تعداد بازدید : 143
94t4jamnews_ir%20(4).jpg

0
Likes

نگاهي کوتاه به کتاب ايقاظ (بيدار کننده بهائيان)

اين بنده صالح نام مراغه اي در سنه 1338 به عنوان تحقيق و تحري حقيقت به ميان جماعت بهائي ها رفته و در پي تفحص و تجسس بر آمده ، در ضمن چون در ايران ما ، از عادات مضره يکي اين است که اگر کسي به عنواني با مذاهب ديگر آشنائي کرده و آمد و شد نمايد فوراً او را متهم کرده و مجبور مي کنند که شخص محقق ، تعقيب طرف اخري را بنمايد
Categories بهائیت
Tags بهائیت بيدار کننده بهائيان صالح اقتصاد مراغه اي کتاب ايقاظ
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:18 ب.ظ
تعداد بازدید : 159
29_1358.jpg

0
Likes

نگاهي به توضيحات بهائيان از ذکر نام قائم در جملات باب

يکي از واقعيات غير قابل انکار، وجود جملاتي در آثار و نوشته هاي عليمحمد شيرازي (باب) است که در آن ها مطالبي بيان شده است که از نظر بهائيان اعتقاد به آن مطالب خرافه و دروغ و افسانه است. تنوع موضوعاتي که در اين مجموعه مي گنجند بسيار زياد است اما در اين نوشتار به توجيه بهائيان از بعضي از اينگونه جملات باب مي پردازيم تا ببينيم چقدر اين توجيهات قابل قبول هستند.
Categories بهائیت
Tags باب بهائیت عليمحمد شيرازي قائم
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:17 ب.ظ
تعداد بازدید : 179
jlklkl.png

0
Likes

نقدي‌ بر گزارش‌ يک‌ مورخ‌ بهائي

اين‌ مورخ‌ بهائي‌ (در گزارش‌ مذاکره‌ علماي‌ تبريز با باب) از علي‌ محمد باب، با تعابيري‌ چون‌ «پيام‌آور» (بخوانيد: پيغمبر)، «سيد پرجاذبه‌ شيرازي» و نيز «چهره‌اي‌ جوان‌ و گيرا» ياد مي‌کند «که‌ نويد عصر جديدي‌ را مي‌داد» ?! همچنين، او را «پارساي‌ فرانگر» مي‌خواند «که‌ مرجعيت‌ علما را به‌ مبارزه‌ مي‌طلبيد» ?! (و البته‌ کاري‌ به‌ اين‌ ندارد که: باب‌ توان‌ و جرئت‌ بحث‌ با علما را نداشت‌ و اين‌ علما بودند که‌ او را به‌ مبارزه‌ خوانده‌ بودند). ‌
Categories بهائیت
Tags باب بهائیت تاریخ بهائیت علي‌ محمد باب
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:17 ب.ظ
تعداد بازدید : 227
imagesJ7DAGGAF.jpg

0
Likes

نقدهاي وارده بر بهائيت

سيد علي محمد شيرازي (1236 ـ 1266) يكي از شاگردان سيدكاظم رشتي مؤسس فرقه شيخيه بود كه پس از فوت استاد، ادعا كرد كه باب واسطه وصول به امام زمان است و بعد ادعا كرد كه خود قائم موعود است و در نهايت نيز ادعاي نبوت و... را نمود تا اين كه در سال 1266 هـ .ق در تبريز به دار آويخته شد، او كه با ادعاهاي خود فرقه اماميه را بنا نهاده بود، مي‌گفت خاتم، ظهورات مشيت اوليه و آخرين حلقه سلسه نبوت نيست، بلكه ظهور بعد از او كه از آن به من يظهره الله تعبير مي‌كرد، به مراتب بالاتر از ظهور خود اوست.
Categories بهائیت
Tags بهاءالله بهائيت سید کاظم رشتی شیخیه علی محمد باب
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:17 ب.ظ
تعداد بازدید : 182
5dfd72664f7ca6ce42a98a9d3fd414d2.jpg

0
Likes

نقد و بررسي چند مورد از احکام بهائيت

ويژگي ها و ارزشهايي که خداوند در وجود انسان قرار داده است ، سبب تمايز بنيادين او با ساير موجودات شده . يکي از اين ويژگي ها ، توانايي تفکّر و تعقّل اوست. عقل وسيله فهم پيام الهي است که از سوي پيامبران به بشر ابلاغ مي گردد. و بشر در پرتو آن مي تواند معارف و حقايق ديني را دريافت کند. لذا از رسولان و انبياء به عنوان حجّت آشکار و از عقل به حجّت نهان ياد مي شود. و همواره اين دو مقوله (رسل و عقل) يکديگر را تصديق کرده اند
Categories بهائیت
Tags احکام بهائيت بهائي ها عقاید کتاب اقدس
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:17 ب.ظ
تعداد بازدید : 162
n00020044-b.jpg

0
Likes

نقد و بررسي آيين‌ بهائيت‌

بهائيت، آييني‌ بي‌بها، ادّعايي‌ دروغين، آموزه‌هايي‌ استعماري‌ و ابزار گمراهي‌ مردم‌ در دست‌ قدرت‌هاي‌ استکباري‌ است. در بخش‌ پيشين‌ اين‌ سلسله‌ نوشتار به‌ نمونه‌ هايي‌ از نقش‌ استعمار در شکل‌گيري‌ بهائيت‌ و وابستگي‌ اين‌ مسلک‌ به‌ استعمارگران‌ عصر اشاره‌ شد.
Categories بهائیت
Tags آموزه‌هايي‌ استعماري‌ آييني‌ بي‌بها ادّعاي‌ الوهيت ادّعايي‌ دروغين باب و بهاء بهائيت
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:17 ب.ظ
تعداد بازدید : 168
29_1358.jpg

0
Likes

نقد و بررسي اجمالي کتاب روشنائي

"در اين ظهور ابتدا باب ظاهر گشت و بشارت به شهر علم داد که بعداً ظاهر مي شود و آنرا من يظهره الله ناميد ... حضرت باب در کتاب بيان صريحاً به نام آن شهر علم چنين اشاره فرموده اند:((طوبي لمن ينظر الي نظم بهاء الله و يشکر ربّه فانّه يظهر و لا مردّ له من عند الله))خوشا به حال آنکه نظم بديع بهاء الله را بنگرد و پروردگارش را شاکر گردد او از نزد خداوند ظاهر خواهد شد و ترديدي در آن نيست ... "
Categories بهائیت
Tags بهاءالله بهائیت ميرزا حسين علي کتاب روشنائي
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:17 ب.ظ
تعداد بازدید : 169
140167.jpg

0
Likes

نقد سخنراني"طاهره ،بدشت و سنکافالز"

کتابشناسي در مورد زرين تاج قزويني که بهائيان او را "طاهره و قره العين "مي نامندمطالب زيادي گفته و نوشته شده است.در کنفرانس تورنتو سخنراني بود در مورد او و مقايسه اي بود بين حرکت او در بدشت و حرکت يکي از زنان امريکائي در سنکافالز که نقدي توسط ياس بر اين مقاله را مي خوانيد:
Categories بهائیت
Tags الیزابت بدشت بهائیت سنکافالز طاهره
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:17 ب.ظ
تعداد بازدید : 156
untitled.png

0
Likes

نقد احکام وعقايد بهائيت

اينان معتقدند چنانچه بهائيت قدرت را به دست گيرد مي بايست تمام اموال غيربهائيها را مصادره بکنند!: «فلتاخذنَّ من لم يدخل في البيان? ما ينسب اليهم ثم ان آمنو لتردون الا في الارض التي انتم عليها لا تقدرون?» « اموال هرکس را که داخل بيان نشد (يعني پيرو بيان که کتاب علي محمد باب است) بگيريد اگر ايمان آوردند اموال آنها را برگردانيد اين حکم لازم الاجراء است
Categories بهائیت
Tags احکام وعقايد بهائيت بهائیت و آزادی کتب باب
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:17 ب.ظ
تعداد بازدید : 132
imagesJ2ML9X3I.jpg

0
Likes

نقبي به گودال سياه بهائيت

دين و مذهب همواره عاملي سرنوشت ساز در تحولات کشورها بوده و جنبش هاي اجتماعي فراواني به نام آن در سراسر جهان به ويژه ايران شکل گرفته است. در اين ميان، استفاده از مذهب و علائق ديني مردم براي ايجاد تغييرات گسترده سياسي و اجتماعي حکم شمشير دو لبه را دارد؛
Categories بهائیت
Tags بابی گری بهائی گری تعاليم انحرافي توابین از بهائیت جانشيني باب
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:17 ب.ظ
تعداد بازدید : 209
IMAGE634792548957699145.jpg

0
Likes

مقايسه ايقان (1882) با ايقان فعلي

در اين بخش قصد داريم ايقان (1882) را با ايقان فعلي مقايسه کنيم و به چند نمونه از اختلافات موجود ، اشاره کنيم:
Categories بهائیت
Tags ايقان بهاءالله بهائیت مقايسه
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:17 ب.ظ
تعداد بازدید : 158
ketab.png

0
Likes

مقام حضرت بهاء الله چيست؟

در اين بخش قصد داريم در ارتباط با مقام حضرت بهاء الله مطالبي را خدمت عزيزان ارائه کنيم ، اميدواريم که مورد توجه شما قرار بگيرد. بهاء الله در ايقان بيان کرده:" هرگز مظهري اکبر از انبياء نبوده"(ايقان - صفحه 159) پس با اين وجود مقام حضرت بهاء الله از انبياء ديگر از جمله حضرت محمد و حضرت عيسي و موسي و ... بالاتر نيست.
Categories بهائیت
Tags ایقان بهاءالله بهائیت میرزاحسینعلی
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:17 ب.ظ
تعداد بازدید : 388
hqdefault.jpg

0
Likes

معرفي اجمالي کتاب تنبيه النائمين

پس از آنکه ميرزا حسينعلي بهاء ادعاي خود را فاش کرد و خودش را خود را من يظهره‌الله معرفي نمود ، برخي از بابيان با او مخالفت کردند و بر عليه او رديه هايي نوشتند. يکي از آنها عزيه نوري ، خواهر بهاءالله و از طرفداران ميرزا يحيي صبح ازل بود که کتابي را به نام تنبيه النائمين را نوشت.
Categories بهائیت
Tags بابیت بهائیت توبه نامه علي محمد باب میرزا یحیی کتاب تنبيه النائمين
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:17 ب.ظ
تعداد بازدید : 177
187434.png

0
Likes

مطالبي در رد فرقه ضالّه بهائيت

سيد علي محمد در سال 1235 ق در شيراز به دنيا آمد. در كودكي به مكتب شيخ عابد رفت، و خواندن و نوشتن آموخت. شيخ عابد از شاگردان شيخ احمد احسائي (بنيانگذار شيخيه) و شاگردش سيد كاظم رشتي بود، و لذا سيد علي محمد از همان دوران با شيخيه آشنا شد، به طوري كه چون سيد علي محمد در سن حدود نوزده سالگي به كربلا رفت، در درس سيد كاظم رشتي حاضر شد.
Categories بهائیت
Tags بابیت بهائیت سيد كاظم رشتي سید علی محمد باب میرزا حسینعلی نوری
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:17 ب.ظ
تعداد بازدید : 167
images2ALIYZU6.jpg

0
Likes

مصادره آرمان اديان(بحثي در خاتميت)

يکي از دوستان بهائي به نام فاران دوستي چند روز پيش مطالبي را با عنوان "در پس حفظ آرمانهاي اديان بزرگ" در يکي از سايت هاي بهائي مطرح فرمودند. مطالب مذکور در نقد گزارشي تنظيم شده بود که "در 29 ديماه 1387 در سايت شيعه نيوز" پيرامون سخنان "دکتر احمدي تحت عنوان بهائيان در صدد ثبت آرمانهاي اديان بزرگ به نام خود است" انتشار يافته بود.بنده نقدي بر مطالب ايشان نوشتم و چون همه سايت هاي بهائي ماهيت يکطرفه دارند لذا پاسخ خود را اينجا مي فرستم تاايشان و دوستان پژوهشگر مطالعه فرمايند...
Categories بهائیت
Tags بهاءالله خاتميت شوقی افندی عبدالبهاء مصادره آرمان اديان
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:17 ب.ظ
تعداد بازدید : 187
IMG10211654.jpg

0
Likes

محتويات کشکول درويش محمد

قبلاً ذکر کرديم که جناب درويش محمد همان ميرزا حسينعلي بهاء است که مدتي را در لباس قلندري در کوههاي سليمانيه همراه با دراويش و قلندران ياهو مي کشيده و بعد هم آمده و ادعاي پيامبري و خدايي و خدا آفريني نموده است ،حال در اين بخش مي خواهيم از کشکول ايشان ومحتوياتش اطلاع پيدا کنيم
Categories بهائیت
Tags بهائیت درويش محمد کتاب اقدس کشکول
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:17 ب.ظ
تعداد بازدید : 141
799f0d7e-7cb2-4e7b-a8a6-e2e9b07d9daf.jpg

0
Likes

گاوهايي در صورت انسان

جناب عبدالبهاء در مورد سياهان آفريقا فرموده اند: " مثلاً چه فرق است ميان سياهان افريک و سياهان امريک ، اينها خلق الله البقر علي صورة البشرند ‏آنان متمدن و با هوش و فرهنگ ، حتي در اين سفر در مجامع و مدارس و کنائس سياهان در ‏واشنگتن صحبت هاي مفصل شد، مانند هوشمندان اوروپ به تمام نکته هاپي مي برند..."
Categories بهائیت
Tags بهائیت سياهان آفريقايي عبدالبهاء گاو
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:17 ب.ظ
تعداد بازدید : 160
IMAGE634615424627656250.jpg

0
Likes

كتاب اقدس (استاد محيط طباطبايى‏)

نگارش کتاب به منظور تشريح و تبليغ عقايد، و شرح زندگي رهبران، از ابزارها و وسايلي است که فرق و مکاتب مختلف در طي تاريخ به آن توجه نموده و به منظور ترويج عقايد خود از آن سود جسته‌اند. بابيت و بهائيت نيز از اين امر مستثنا نيستند. پيروان اين فرقه‌ها متناسب با زمان و شرايط اجتماعي و سياسي خود، کتاب‌هايي تحرير کرده و به نوعي حتي کتب قبلي خود را تصحيح نموده‌اند.
Categories بهائیت
Tags استاد محيط طباطبايى‏ ایقان بابیت بهائیت كتاب اقدس
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:17 ب.ظ
تعداد بازدید : 222
fdgdg.png

0
Likes

کلي گوئي و انتزاعي انديشي در تعليم تطابق دين با علم و عقل

منازعه بين علم و دين منازعه اي جديد است و عمري به تاريخ علم جديد دارد آيين بهايي دقيقا در اوج منازعه علم و دين پا به ميدان نهاد و حکم به تطابق علم و دين داد آيين بهايي با اين آموزه جديد سعي در باز کردن گره از کار فروبسته نزاع علم و دين دارد نزاعي که در آن روزگار تنها با حکم برتري يکي از طرفين دعوا (علم ويا دين) خاتمه مي يافت اما پيشرفتهايي که در فلسفه علم و فلسفه دين روي داد دعواي علم و دين را از آن بحثهاي کلي دور کرد و اين مبحث در فضايي جديدتر دنبال شد آنچه خواهد آمد ملاحظاتي نقادانه در باب تطابق دين با علم به عنوان يکي از تعاليم دوازده گانه بهايي است
Categories بهائیت
Tags انتزاعي انديشي بهائیت تطابق دين علم و عقل کلي گوئي
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:17 ب.ظ
تعداد بازدید : 177
imagesXLGDVHT6.jpg

0
Likes

کتابي بي نام با نامي تازه

پروفسورادوارد برون خاور شناس انگليسي ، در سال 1328 هجري ، مطابق سال 1910 ميلادي ، کتابي را ، در جزو سلسل? انتشارات گيب ، انتشار داد که بر نخستين صفح? آن چنين نوشته شده بود (( کتاب نقطة الکاف در تاريخ باب و وقايع هشت سال اول از تاريخ بابيه تأليف حاجي ميرزا جاني کاشاني مقتول در 1268 هجري.)) پيش از اين که کتاب مزبور در دسترس عموم قرار گيرد ، در فهرست آثار بابيه، هرگز کتابي به نام نقط? الکاف شناخته نشده بود
Categories بهائیت
Tags بهائیت محیط طباطبائی نقطه الکاف کتابي بي نام کشف الغطا
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:17 ب.ظ
تعداد بازدید : 200
iiiii.png

0
Likes

کتاب بديع نوشته ميرزا حسينعلي نوري شاهکار ادبي بهاء الله

يکي ديگر از دست نوشته هاي جناب بهاء الله کتاب بديع مي باشد که فارغ از اغلاط فراواني که در اين کتاب مشاهده مي گردد همچون چراغي در تاريکي براي طالبان حق و حقيقت راه گشاست و هر انسان بيغرض و بدور از تعصب با مطالعه اجمالي اين کتاب پي به عمق معارف بهاء الله و پوچي بهائيت خواهد برد .
Categories بهائیت
Tags بهاء الله شاهکار ادبي ميرزا حسينعلي نوري کتاب بديع
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:17 ب.ظ
تعداد بازدید : 149
leaders.png

0
Likes

قلمي براي افشاي بهائيت !

دختري جوان، با چشماني اشكبار و قلبي آكنده از عشق به حقيقت گام در مسيري نهاده است كه از كليه نعمت ها و برخورداريها چشم بپوشد و دل به حقيقت بندد؛ در اين مسير اقوام دور و نزديكش او را طرد مي كنند ولي او آن چيزي را كه بايد مي دانسته دانسته و ديگر اسير دام شيطان نمي شود.
Categories بهائیت
Tags بهائیت سایه شوم فرقه ای سیاسی
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:17 ب.ظ
تعداد بازدید : 150
10.jpg

0
Likes

فرقه انحرافي بهائيت

اگر علي محمد شيرازي به عنوان يک جوان مخبط به اتکاي خويش و بدون هيچ گونه حمايت خارجي دست به اين ادعا زده بود، توقع مي رفت که اين ادعا ابتدا در ميان جهال و عوام الناس همان منطقه آغاز ادعا فراگير شود و نيز دوره اي طولاني براي بسط اين ادعا در ميان ديگر جهال و عوام سپري شود، حال آن که ...
Categories بهائیت
Tags آمریکا اسرائیل انگلیس بهائیت علی محمد شیرازی فرقه انحرافی
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:17 ب.ظ
تعداد بازدید : 178
140181-200x150.jpg

0
Likes

فرقه است و دين نيست

بهائيت دين نيست، بلکه فرقه‏اي استعماري و غير آسماني است . رهبر کبير انقلاب اسلامي حضرت امام خمينى (ره) نيز بهائيت را يک حزب دانستند و بيان نمودند: " بهائي ها يک مذهب نيستند ، يک حزب هستند . حزبي که در سابق انگلستان پشتيباني آنها را مي کرد و حالا هم آمريکا دارد پشتيباني مي کند."( صحيفه نور، ج17، ص266-267)
Categories بهائیت
Tags امام خمینی بهائیت دين صهیونیست فرقه
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:16 ب.ظ
تعداد بازدید : 173
oppoppo.png

0
Likes

علل گرايش افراد به بهائيگرى در دوران پيدايش

علت اصلى گرايش به بهائيگرى در ابتداى ظهور آنرا نميتوان در اوضاع اقتصادى و سياسى آنزمان جستجو کرد. آقاى عبد الله شهبازى در کتابى مفصل کليه فاميلهاى بهائى ابتداى ظهور اين دين را با ذکر نام و سند معرفى مينمايد که بيش از نود درصد آنان يهوديانى بودند که همان اواخر مسلمان شده بودند. گويا دستورى به آنها داده شده بود تا خود را مسلمان معرفى کنند و با آغاز ادعاى ظهور به آدين جديد بپيوندند تا با اين گرايش برد تبليغاتى اين فرقه جديد بالاتر رود
Categories بهائیت
Tags بهائيگرى بهائیت دوران پيدايش علل گرايش
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:16 ب.ظ
تعداد بازدید : 172
imagesD4M1XF9Q.jpg

0
Likes

عجب ضربه اي(تعارضات مبنائي آئين بهائي)

جناب آقاي "فاران دوستي" در مقام بررسي سخناني که توسط "جناب دکتر سيد محمد کاظم احمدي، محقق گرامي حوزه اديان"، "در دومين نشست بهائيت تکاپوي نوين تشکيلاتي و تبليغي" عنوان شده بود، مقاله اي را تحت عنوان "عجب ضربه اي!" تنظيم فرمودند. در آن نوشتار مسائل مهمي مورد اشاره قرار گرفت که علاوه بر گفتگوي مذکور در مواضع ديگر نيز مورد بحث و بررسي واقع شده بود. لذا جا دارد که فرصت حاضر را براي انجام گفتگويي محققانه غنيمت شماريم، و از آن در جهت روشن سازي بيشتر واقعيت ها بهره گيريم.
Categories بهائیت
Tags آئين بهائي ازدواج با اقارب بهاءالله تعارضات مبنائي عبدالبهاء کتاب اقدس
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:16 ب.ظ
تعداد بازدید : 217
IMG10575464.jpg

0
Likes

عباس افندي ( عبدالبهاء ) و وعده هايي که محقق نشد

عباس افندي ( عبدالبهاء ) و وعده هايي که محقق نشد عبدالبهاء عباس افندي هم گرگ اجل مهلتتش نداد و دار فاني را وداع گفت در حاليكه خودش و بـستگان و اتبـاعش ابـدا? ?انتظار مردن او را نداشتند واين مرگ به قدري برهمه واز همه بيشتر بر خودش ناگوار بود كه از وصف خـارج اسـت زيـرا او وعـده? ?هائي داده بود كه يكي از آنها وفا نشد وبر مريدانش ناگوار بود كه ببينند او مرد و خدا به يكي از وعده هايش هم اعتنا نكـرد .
Categories بهائیت
Tags بهائيان بهائیت عباس افندي عبدالبهاء کتاب اقدس
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:16 ب.ظ
تعداد بازدید : 167
imagesQM2AHVJD.jpg

0
Likes

طرز برخورد عبدالبهاء با مخالفين امر

در باب محبّت به خلق و خوش خلقي و نيز نهي از ناسزا گويي ، بهاء الله بيان داشته: " براستي ميگويم لسان از براي ذکر خير است او را بگفتار زشت ميالائيد. عَفَا اللّه عَمَّا سَلَفَ از بعد بايد کلّ بِمَايَنْبَغِي تکلّم نمايند از لعن و طعن و مَايَتَکَدَّرُ بِهِ الْاِنْسَانُ اجتناب نمايند ". (کتاب عهدي - ص 400 مجموعه الواح بهاءالله )
Categories بهائیت
Tags بهاءالله عباس افندي عبدالبهاء مخالفين امر
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:16 ب.ظ
تعداد بازدید : 181
imagesEVXMW5KD.jpg

0
Likes

طبيب دردهاي بشر عليل است

اهل بهاء ، ميرزا حسينعلي را طبيب الهي مي دانند که براي مداواي دردهاي جهان دردمند ظهور کرده است. اما غافلند از اينکه اين طبيب دردهاي بشر ، خود عليل مي باشد و نمي تواند دردهاي خود را درمان نمايد!عزيه نوري ، خواهر بهاءالله و از طرفداران ميرزا يحيي صبح ازل در کتاب تنبيه النائمين از بيماري هاي جسماني برادرش بهاء الله پرده بر مي دارد
Categories بهائیت
Tags اهل بهاء بهائیت دردهاي بشر طبیب الهی میرزا حسینعلی
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:16 ب.ظ
تعداد بازدید : 170
bahayiat.jpg

0
Likes

نمونه هايي از اغلاط ادبي ايقان

پرداختن به اغلاط ايقان را از آن جهت پي مي‌گيريم که اوّلاً به آن وعده داده ايم و ثانياً نشان دهيم ايقان نه چنان که حضرت شوقي ادّعا فرموده‌اند اين کتاب معجزه نيست و منزول از ناحيه‌ي ربّ العزّه هم نيست ( زيرا نسبت دادن غلط به ذات ذوي الجلال زيبنده‌ي بهائيان اگر خود را موحّد مي‌دانند نيست) و ثالثاً صدور چنين عبارات و مفاهيمي در خور يک نويسنده‌ي درجه چهارم که بخواهد متني را براي مخاطب خاص يا عموم هم بنگارد نيست
Categories بهائیت
Tags اغلاط ادبي ايقان بهائيان حضرت شوقی
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:16 ب.ظ
تعداد بازدید : 163
iii.png

0
Likes

نمونه اي از اغلاط محتوائي ايقان

عرض شد محتواي باب اول ايقان تأکيد تمام بر عدم رجوع مردم به علما در اثبات حقّانيت مظهرجديد يعني سيد باب است. او به عنوان دليل از تاريخ شاهد مي‌آورد که تمام علماي زمان‌ها با انبياء الهي مشکل داشته‌اند؛ به طوري که هم خود ايمان نياورده‌اند و هم مانع ايمان آوردن مردم شده‌اند .
Categories بهائیت
Tags اغلاط محتوائي ايقان بهائی تناقضات ايقان
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:16 ب.ظ
تعداد بازدید : 147
farhangnews_92206-270037-1410891795.jpg

0
Likes

نقد محتواي باب اول

کاوش در مفاهيم باب اول ايقان، پژوهشگران در حوزه‌ بهائيت را با تناقضي بزرگ روبرو مي‌کند و آن‌ها را در مقابل دو گزينه قرار مي‌دهد : مکتبي علم ستيز که در بزرگترين و قديمي‌ترين کتابش مردم را به دوري گزيدن از علما و دانشمندان فرا مي‌خواند و مي‌گويد براي وصول به مدارج ايقان و عروج به معارج ايمان بايد از علم و عقل و کتب و صحف علما چشم بپوشيد
Categories بهائیت
Tags باب اول بهائیت نقد محتوا کتاب ایقان
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:16 ب.ظ
تعداد بازدید : 162
imagesSVHT5U9F.jpg

0
Likes

مقايسه ايقان با قرآن

مقايسه‌ي ايقان با قرآن! سر انجام آخرين تير ترکش دوستان بهائي رها شد: اگر ايقان اغلاط بي شمار دارد امر تازه‌اي نيست در قرآن هم غلط ادبي وجود دارد! اين سخن آن چنان مرا دچار شعف نمود که گفتني نيست، زيرا انتظار آن را داشتم بالاخره اولياي امر بهائي بعد از 9 قسمت بحث تحليلي در مورد ايقان و نقد ادبي و محتوائي پشت بر پشت هم نهند
Categories بهائیت
Tags بهائیت سید باب قرآن مقايسه ايقان
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:16 ب.ظ
تعداد بازدید : 182
imagesQT7JVJJJ.jpg

0
Likes

محتواي دو باب ايقان

چنان چه عرض شد درون مايه‌ي کتاب ايقان ، اثبات مظهريت سيد باب است و بهاءاله در آن تاريخ خود را تابع و پيرو باب و جانشين او را ازل مي‌شمرده است و براي خويشتن هيچ مقامي قائل نبوده و خود را عبد و خادم فاني و باب را رب اعلي و سلطان السلاطين و ميرزا يحيي را مصدر امر و صبح ازلي مي‌ناميده است
Categories بهائیت
Tags بهائیت بهائیت دو باب ايقان سيد باب محتوا
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:16 ب.ظ
تعداد بازدید : 170
10.jpg

0
Likes

کتابي در اندازه هاي بشري

کتابي که ار ناحيه خدا باشد به دانش ذات ذوالجلال متکي است و شک وريبي در آن نيست.در نقطه مقابل کتاب هاي بشري که تراوش فکر پديد آورنده آنهاست آينه تمام نماي همه ضعف هاي بشري است.دانش بشر از مسموعات و مکتسبات وافکار او نشاءت گرفته است و منقولاتش از ديگران نشان دهنده منابع او در علم محسوب است
Categories بهائیت
Tags ایقان بشر بهائی شوقی کتاب
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:16 ب.ظ
تعداد بازدید : 176
imagesC3ZH14HM.jpg

0
Likes

کتابشناسي

کتاب ايقان به گفته‌ي شوقي افندي، بزرگ‌ترين و قديمي‌ترين کتاب بهائيت محسوب مي‌شود. اين کتاب توسط ميرزا حسينعلي بهاء براي اثبات دعاوي سيد علي محمّد باب در سال‌هاي 1277 يا 1278 يا 1280 هجري قمري نوشته شده است. نويسنده در اين کتاب خود را "خادم فاني" و عبد فاني" و برادر کوچک‌تر خودش را که جانشين باب بوده "مصدر امر" و "کلمه مستور" و باب را "نقطه" ناميده است.
Categories بهائیت
Tags بهائیت علی محمد باب کتاب بهائيت کتابشناسي
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:16 ب.ظ
تعداد بازدید : 134
ews.png

0
Likes

درس خواندگي بهاءاله

اذعان و تصديق رهبران بهائي به اميت و درس ناخواندگي پيامبر اکرم (ص) رادر قسمت قبلآورديم که نفس بروز آن معجزه جاويد(قرآن) و معارف مبدئي و معادي (روايات)از يک امي درميان اقوام بي سواد و بياباني نشان از اعجاز الهي و گواه صادق نبوت و رسالت آن بزرگواربوده است
Categories بهائیت
Tags بهاءاله بهائیت درس خواندگي نوری
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:16 ب.ظ
تعداد بازدید : 158
soheazal.jpg

0
Likes

چرا تاويلات ايقان مضحک است ؟!

واژه مضحک در عنوان" تاويلات بي مبنا و مضحک" قسمت بيست و يکم اين مجموعه، ظاهرا براي متين بهايي خوشايند بود.چون علت اين عصبانيت را نمي دانم حدس ميزنم يامطلب اين قسمت را خوب مطالعه نکرده و پيام آن را دريافت نکرده اند يا خداي نکرده حجاب تعصبات (که به قول آنها هادم بنيان انساني است) مانع شده است
Categories بهائیت
Tags بهائیت تاويلات ايقان مضحک
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:16 ب.ظ
تعداد بازدید : 163
ii.png

0
Likes

تهمت ها و تحريف ها در ايقان

نسبت دادن چيزي به خداوند و دين منزول از ناحيه او تهمت است و گناهي بزرگ.بهاءاله در کتاب ايقان ص24 س10 در مورد" روزه" در اسلام مي گويد:"...از جميع احکام محکمتر و اعظم تر است..."اولا عبارت "اعظمتر " غلط است زيرا که معنايش مي شود:بزرگترتر !و گفتيم از اين اغلاط ادبي در ايقان بيش از 150 مورد ياد داشت شده است...
Categories بهائیت
Tags ايقان بهائیت تحريف تهمت
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:16 ب.ظ
تعداد بازدید : 189
hqdefault.jpg

1 2 3 4 5 6