Search

Articles for category بوائیسم


0
Likes

موعود در ادیان ‌الهی و غیر ‌الهی

ایمان به ظهور منجی بشریت از وضع موجود و اقامه عدل و داد، به صورت فطری در نهاد بشر وجود دارد...
Categories زرتشت بوائیسم آخرالزمان
Tags ادیان ‌الهی ادیان غیر ‌الهی موعود
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: چهارشنبه, 22 شهریور,1396 12:09:43 ب.ظ
تعداد بازدید : 6
ظهور منجی.jpg

0
Likes

تاریخچه‌ای از مسلک بودا در ایران

با آمدن اسلام به ایران‌ نه‌ تنها‌ آئیـن«بـودا»از ایـالات شرقی ایران‌ بکلی رخت بربست،بلکه از مهد تولد خویش و وطن‌ اصلی خود نیز «هندوستان»کـه هزار سال تحت نفوذ آئین بودا بوده؛ متزلزل‌ گردید...
Categories بوائیسم
Tags بودا بودیزم مسلک بودا
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: شنبه, 24 تیر,1396 01:31:49 ب.ظ
تعداد بازدید : 30
تاریخچه ای از مسلک بودا در ایران.jpg

1
Likes

زن در اديان بودا، زرتشت، يهود، مسيحيت و اسلام

زن حقيقتي است که در طول تاريخ، فراز و نشيب‌هاي فراواني را تحمل کرده و از زنده به گور شدن تا خدايي شدن را به خود ديده است. زن غير از حقيقت انساني، رازي در خود نهفته دارد که بايد جلوه‌هاي مختلف آن کشف و صورت‌هاي گوناگونش پديدار شود تا آن گونه که هست، شناسايي و معرفي گردد.
Categories یهودیت مسیحیت زرتشت بوائیسم
Tags اسلام بودا زرتشت زن مسيحيت يهود
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:22 ب.ظ
تعداد بازدید : 352
th4.jpg

0
Likes

آيين بوداي تَنترَه‌يانه

آيين بودايي تنتره‌يانه يکي از فرقه‌هاي بودايي است که در کنار دو سنت عمدة هينه‌يانه و مهايانه جاي دارد. اين سنت بيشتر مکتبي سري و باطني شناخته مي‌شود و دربردارندة مجموعه‌اي از عقايد و اعمال ديني است که با متون «تنتره» مرتبط است. ظهور اين متون به طور مستقل از حدود قرن سوم ميلادي شروع شد و شمار عظيم آن نشان‌دهندة اهميت اين آيين است. اين آيين با انواع خاصي از مراقبه و آداب و مناسک سر و کار دارد که هم ناظر بر اعمال دنيوي و هم وسيله‌اي سريع براي رستگاري و رسيدن به بوداگي است.
Categories بوائیسم سایر ادیان
Tags آيين بودا استاد تشرف تنتره يانه منتره مندله وجره
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 05 شهریور,1394 11:49:48 ب.ظ
تعداد بازدید : 268
imagesY655T5YL.jpg

0
Likes

مَيْترِيَه; موعود بودايي

در مجمع خدايان بودايي هيچ كس چون مَيْترِيَه چنين آرايش پيچيده اي از تجسّم ها را عرضه نكرده است به منزله يك بودا است كه پس از زاده شدن به شكل انسان به حالت روشن شدگي نهايي (بيداري كامل) مي رسد. مفهوم مَيْترِيَه را به مثابه بوداي آينده (موعود) در همه سنت هاي بودايي مي توان يافت، اگرچه در دو چيز نظر همه يكي نيست: يكي تاريخ زندگي او، و ديگري راهي كه در آن، سرنوشت او به منزله بوداي آينده (موعود) آغاز مي شود.
Categories بوائیسم
Tags بوائیسم بودا موعود بودايي مَيْترِيَه
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 05 شهریور,1394 11:49:47 ب.ظ
تعداد بازدید : 223
untitled.png

0
Likes

فنا و نيروانه

يكي از روش هاي مهم براي شناخت اديان و تأثير و تأثر بين آنها مقايسه مفاهيم مطرح در آنها است كه به مطالعات تطبيقي معروف است. نوشتار حاضر در اين سياق به تحليل دو مفهوم فنا و نيروانه كه يكي در عرفان اسلامي و ديگري در آيين بودا غايت سلوك سالكان و رهروان است، مي پردازد. در اين ارتباط در ابتدا مفهوم فنا و نيروانه هر يك جداگانه بررسي مي شود و در نهايت موارد مشابهت و اختلاف آنها مطرح مي گردد.
Categories بوائیسم
Tags حقيقت فنا عرفان اسلامي فنا و نيروانه وحدت وجود
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 05 شهریور,1394 11:49:46 ب.ظ
تعداد بازدید : 187
139107291756098446735.jpg

0
Likes

عقلانيت در انديشه بودايي

نخست به زعم خود محدوده هاي كار را، در اين مقاله، ترسيم مي كنم [1] و آنگاه به برخي از پيش فرض هاي مطرح مي پردازم. (1) عبارتِ «انديشه بودايي» را براي اشاره به انديشه در دين بودايي اختيار كرده ام; درنتيجه، موضوع كندوكاو عقلانيتِ سنت ديني است (مكينتاير[2]، 1988، فصل 1). از مفهومِ «سنت»، امور خاصي به ويژه وحدت و تاريخيّت نتيجه مي شود. وحدتي كه سخنِ يك سنت را توجيه مي كند، پيچيده و درهم بافته است. در سنتِ گسترده و دامنه داري چون آيين بودا، علاوه بر پيوستگي ها، اختلافات و انشعاباتِ در سنت، مراحل يا دوره هاي متفاوتي در تاريخ روائي، گسستگي ها نيز وجود دارد.
Categories بوائیسم
Tags انديشه بودايي جهان بيني سنت ديني عقلانيت
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 05 شهریور,1394 11:49:46 ب.ظ
تعداد بازدید : 150
njkj.png

0
Likes

زمينه هاي بحث فلسفي در آيين بودا

در اين مقاله [1] به بيان كلياتي از مسائل فلسفي اي كه به نظر متفكرانِ بودايي بسيار ضروري اند، در كنار انواعِ پاسخ هايي كه قانع كننده يافته اند، خواهيم پرداخت.
Categories بوائیسم
Tags آيين بودا زمينه هاي فلسفي عيسي مسيح وجودشناسي
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 05 شهریور,1394 11:49:46 ب.ظ
تعداد بازدید : 213
L00907459253.jpg

0
Likes

ديدگاه هاي بودايي درباره خاستگاه رنج

واژه پرتيتيه سمُوتپاده (به پالي، پتجّه سمُوپّاده) را به «پيدايي چيزي از علت ها و شرايط» ترجمه كرده اند. اين لفظ، كه معمولا آن را «پيدايي وابسته»، «هم پيدايي مشروط» يا «پيدايي به هموابسته» ترجمه مي كنند، بيانگرِ آموزه بودايي عليّت است. اين آموزه، علاوه بر آن كه راه آزادي از رنج را تبيين مي كند، معمولا براي تبيين خاستگاه رنج [2] نيز به كار مي رود. طبق سنت بودايي، بودا قانون پيدايي وابسته را از راه مراقبه و در شبي كه به بيداري رسيد، كشف و شهود كرد
Categories بوائیسم
Tags بودايي عليّت پرتيتيه سمُوتپاده تفسيرهاي مَدْرَسي سنت بودايي
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 05 شهریور,1394 11:49:46 ب.ظ
تعداد بازدید : 223
l0001133.gif

0
Likes

حقيقت غايي در آيين بودا

آيين بودا، كه در شرق آسيا جايگاه خاص و ويژه اي دارد، داراي سه فرقه ي مهم و اصلي است. اين فرقه ها با نام هاي مهايانه، تراودا و چرخ الماس يا لامايي شناخته مي شوند. از سوي ديگر، مباحث الهيات، مخصوصاً نگرش اين عده به حقيقت غايي، موضوعي جذاب و جالب توجه است كه بايد با دقت بيشتري به آن توجه كرد. در اين نوشتار، تلاش بر اين است كه نگرش اين سه مكتب به امر الوهي و حقيقت غايي را بررسي كرده، الحادي بودن تراودا، و همه خدايي و يا شرک آميز بودن مهايانه و چرخ الماس را نشان دهيم.
Categories بوائیسم
Tags الحاد بودا تراودابوديسم شرک همه خدايي هينه يانه
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 05 شهریور,1394 11:49:46 ب.ظ
تعداد بازدید : 197
97358477499876930964.jpg

0
Likes

حقوق بشر در آيين بودا

حقوق بشر غربي برمفهوم فرديت و نگرش رقابتي تكيه دارد. اما در دنياي مفهومي آيين بودا هيچ يك از اين دو مفهوم را نمي توان يافت. آموزه ناخود و آموزه نيروانه يا بوداگي، كه اولي در برابر فرديت است، و دومي در برابر نگرش رقابتي، بنيانِ حقوق بشر غربي را فروريخته است. با اين وجود، شاهد آنيم كه بوداييان متعهدِ روزگار ما از اين مفهوم استفاده مي كنند. آيا بوداييان از سر تسامح مفهوم حقوق بشر را به كار مي برند، يا آن كه حقوق بشر مي تواند در زمين ديگري هم برويد؟ در اين مقاله نويسنده در پي آن است تا از دل آيين بودا بنياني تازه را براي حقوق بشر پيش نهد.
Categories بوائیسم
Tags آيين بودا حقوق بشر فرديت و نگرش نيروانه يا بوداگي
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 05 شهریور,1394 11:49:46 ب.ظ
تعداد بازدید : 231
nf00253124-1.jpg

0
Likes

بودا و بوداييان

آيين‌ هندو در اثر تراكم‌ معارف‌ دينى ميراث‌ هندى پديد آمد، و از اين‌ راه در طول‌ هزاران‌ سال ‌شكل‌ گرفت‌؛ به‌ گونه‌اى كه‌ توانست‌ هويت‌ ملى جامعه هندى را عينيت‌ بخشد. در حالى كه‌ آيين ‌بودا در نتيجه تلاش‌ يك‌ فرد خاص‌، در چهارچوب‌ عدم‌ پذيرش‌ و معارضه‌ صريح‌ و آشكار نسبت‌ به‌ عملكرد آيين‌ هندو پديد آمد. به‌ ديگر سخن‌، اقدام‌ او يك‌ حركت‌ اصلاح‌ اجتماعى و برخاسته ‌از مبانى روحانى و متافيزيكى و سياسى بود و نظام‌ طبقاتى را كه‌ امتيازات‌ آشكارى را براى دوطبقه حاكم‌ يعنى برهمنان‌ و كشاترياها فراهم‌ آورده‌ بود، رد مى‌كرد. از اين‌رو، اين‌ آيين‌ بر آن‌ دسته‌از قشرهاى اجتماعى كه‌ جايگاه‌ پايين‌ترى دارند تكيه‌ دارد، و بر لزوم‌ كاهش‌ سلطه نامحدود برهمنان‌ ـ اگر نابودكردن‌ آن‌ ممكن‌ نبود ـ تأكيد مى‌كند.
Categories بوائیسم
Tags آيين‌ هندو بودا و بوداييان معارف‌ دينى ميراث‌ هندى
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 05 شهریور,1394 11:49:46 ب.ظ
تعداد بازدید : 183
n00157012-r-b-000.jpg

-1
Likes

بودا

با گسترش اسلام و موج اسلام‌گرايي درجهان، غربيان به فکر مقابله با اين جريان افتادند. آنها براي مقابله با اين حرکت اقدام به ترويج عرفان‌هاي کاذب در جامعه جهاني کردند، از جمله اين عرفان‌ها بوديسم است. کليد واژه : بودا ، هندو ، فرقه ، تعاليم ، تبليغ ، ما در سه فصل اصلي به بيان مطالبي در اين باره مي پردازيم: فصل اول : تاريخچه بودا و نحوه پيدايش؛
Categories بوائیسم
Tags بودا تبليغ تعاليم فرقه هندو
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 05 شهریور,1394 11:49:46 ب.ظ
تعداد بازدید : 302
boda2.jpg

0
Likes

آيين بوداي باستان

خاستگاه ها; تاريخ كهن هند در مقايسه با ديگر تمدن هاي بزرگ جهان باستان كمتر شناخته شده است. بيشتر آنچه را مي دانيم نمي توان در چارچوب گاه شماري مطمئني قرار داد. اكثر محققان تا اين اواخر معتقد بودند كه بنيادگذار آيين بودا در ربع دوم قرن ششم ق. م. به جهان آمده و تا ربع نخست قرن پنجم ق. م. در اوج فعاليت بوده است. بنابر نتيجه مطالعات جديد و مهمِ گاه شماري كهن هندي، به احتمال زياد زمان اصلي فعاليت بودا حوالي اواخر قرن پنجم (ق. م.) بوده است .
Categories بوائیسم
Tags آيين بوداي باستان آيين هندوييسم تاريخ كهن هند مرتاضان عريان
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 05 شهریور,1394 11:49:46 ب.ظ
تعداد بازدید : 188
ss.png

0
Likes

آيين‌ بودا

نخستين‌ گفتار بودا- سوره‌ي‌ به‌ گردش‌ درآوردن‌ گردونه‌ آيين‌- از «رنج‌ و رهايي‌» مي‌گويد؛ دو بيراهه‌ هست‌ كه‌ هر دو به‌ رنج‌ مي‌انجامد، يكي‌ كامراني‌ و ديگري‌ خودآزاري‌. بودا، كه‌ خود سالها پيش‌ از بوداشدن‌ اين‌ دو بيراهه‌ را راه‌ مي‌پنداشته‌، پس‌ از «بودا» شدن‌ درمي‌يابد كه‌ راه‌ نه‌ آن‌ است‌ و نه‌ اين‌؛ و به‌ راه‌ ميانه‌ راه‌ مي‌برد، كه‌ به‌ خلاف‌ آن‌ دو بيراهه‌، بزرگوار و جليل‌ است‌. راه‌ ميانه‌ به‌ راه‌هشتگانه‌ي‌ جليل‌ (1) معروف‌ است‌.
Categories بوائیسم
Tags آيين‌ بودا حقيقت‌ جليل‌ نپايندگي‌‌ نيروانه
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 05 شهریور,1394 11:49:46 ب.ظ
تعداد بازدید : 189
30871126493516388284.jpg

1
Likes

آشنايي با آيين بوديسم

آيين بودا از شاخه هاي کيش هندوست . اين آيين از هندوستان بيرون آمده و سراسر مناطق خاوري را در نورديده است و به علت داشتن انديشه هاي عرفاني لطيف و گسترش در مناطق پرجمعيت جهان ، پيروان زيادي دارد و اخيرا به اروپا و آمريکا نيز سرايت کرده است .
Categories بوائیسم
Tags آيين بوديسم سرگذشت بودا کاپيلاوستو کيش هندوست
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 05 شهریور,1394 11:49:46 ب.ظ
تعداد بازدید : 189
139107261039414386174.jpg

0
Likes

جایگاه روزه در اديان ديگر (2)

دين بودا برخاسته از آموزش هاي سيدارتا گوتاما است كه 535 سال پيش از ميلاد به ظهور رسيد و بودا نام گرفت . بودايي‌ها به اصل تناسخ روح و چرخه حيات معتقدند، بدين صورت که هر کس روند تولد‌، زندگي و مرگ را مي‌پيمايد
Categories علمی و آموزشی بوائیسم سایر ادیان
Tags بودا صابئين هندو
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: جمعه, 12 اردیبهشت,1393 02:44:00 ق.ظ
تعداد بازدید : 350
1_123.png