Search

1 2

Articles for category شیطان پرستی


0
Likes

بررسي ديدگاه اديان توحيدي در ارتباط با تنوع رفتاري شيطان

به گزارش خبرگزاري قرآني ايران (ايکنا)، موضوع شيطان و موجود شرور در همه اديان، مذاهب و فرقه‌ها به نوعي مطرح است. هر آئين مطابق با برداشت‌هاي خود، در اين ارتباط مطالبي را ارائه کرده است. آيا اين موجودات واقعي هستند و يا صرفا تجسمي بيش نيستند؟ و بسياري مسائل ديگر ... . اما در اين مقاله صرفا موضوع تنوع رفتاري و گستره عمل شيطان بررسي شده است.
Categories شیطان پرستی سایر ادیان
Tags اديان اديان توحيدي تنوع رفتاري شيطان فرقه‌ها مذاهب
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: یکشنبه, 29 شهریور,1394 03:23:22 ب.ظ
تعداد بازدید : 218
jhjh.png

0
Likes

بررسي علل جذب و گرايش به فرقه هاي شيطاني(ايدئولوژي شيطاني)/سحر و جادو

سحر و جادو ميراث قوم بني اسرائيل است که در طول قرن ها آن را در ميان مردم ترويج مي کرده اند. قرآن کريم ريشه سحر و جادو در ميان اين قوم را به زمان حضرت سليمان بازگردانده و دو منشأ اصلي براي آن بيان مي فرمايد.
Categories شیطان پرستی
Tags افسردگی ايدئولوژي شيطاني پندار های شیطانی جادو سحر شیطان پرستی عزت
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: جمعه, 20 شهریور,1394 01:36:26 ب.ظ
تعداد بازدید : 326
69799949.jpg

0
Likes

شيطان پرستي

استفاده از موسيقى، مهم‏ترين ابزار اين فرقه، در جهت تبليغ عقايد خود و نيز تحت تأثير قرار دادن جامعه، به خصوص قشر جوان مى‏باشد. اين گروه‏ها گاهى خود اذعان مى‏كنند كه شيطان‏پرست هستند و برخى از آنان بدون اين ادعا، به تضعيف بنيان‏هاى ارزشى و دينى و تبليغ افعال شيطانى مى‏پردازند. با توجه به فراوانى موسيقى‏هاى مبلغ اين گروه‏ها در ايران و رويكرد برخى جوانان بى‏اطلاع به اين نوع موسيقى و حتى چاپ كتاب حاوى متن اين موسيقى‏ها و سرمايه‏گذارى زياد دشمن در اين باره، بررسى و تحقيق پيرامون اين موضوع و اطلاع‏رسانى و آگاهى افكار عمومى، امرى ضرورى به نظر مى‏رسد
Categories شیطان پرستی
Tags حب شیطان ، انجیل ، کلیسای شیطانی خداپرستی دعادر ادیان توحیدی شرپرستان شیطان شیطان پرستی شیطان درونی صهیونسیم گوتیک لاویی معبد ست
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 05 شهریور,1394 02:47:42 ب.ظ
تعداد بازدید : 227
asdas.jpg

1
Likes

نگاهي تاريخي به پديده شيطان پرستي

شيطان گرايي يا شيطان پرستي سه دوره را از سر گذرانده است. شيطان پرستي بدوي، شيطان گراي در قرون وسطا و شيطان گرايي مدرن. شيطان پرستي مدرن ريشه در ادوار گذشته اين تفكر داشته و آموزه ها و آيين هاي آن را در خود جاي داده است و از جهت نسبتي كه با نهاد سياست و اقتصاد برقرار كرده از صور پيشين شيطان گرايي متمايز ميشود. بنابراين براي شناخت دقيق و عميق شيطان گرايي مدرن لازم است كه نظر و گذري بر تاريخچه شيطانگرايي داشته باشيم.
Categories شیطان پرستی
Tags شيطان گرايي بدوي شيطان گرايي مدرن قرون وسطی
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: دوشنبه, 08 تیر,1394 04:59:04 ب.ظ
تعداد بازدید : 194
images0SO70XD4.jpg

2
Likes

گستره شيطان پرستي

ايدئولوژي شيطان پرستي دو روند حركت تكاملي و تحرك انكشافي را پشت سر گذاشته و امروز در اوج آشكاري و بي پروايي به دنيا عرضه ميشود. حركت تكاملي شيطان گرايي تا اواسط قرون وسطا و سپس تحرك انكشافي آن را از نيمه دوم قرون وسطا تا شيطانگرايي مدرن نشان مي دهد. در اين روند قوم بني اسرائيل ميراث بان شيطانگرايي است. از دورههاي بدوي و باستان كه در مصر و بابل و مناطق شمال آفريقا، جنوب غرب آسيا و جنوب شرق اروپا آواره بودند
Categories شیطان پرستی
Tags شیطان ، فراماسونری شیطان پرستی عرفان يهود كابالا متال هالیوود
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: دوشنبه, 08 تیر,1394 04:59:04 ب.ظ
تعداد بازدید : 167
sad.jpg

1
Likes

عقايد و تاريخچه گروههاي شيطان پرستي

اصولاً به يك سلسله آداب و رسوم و قوانيني كه در راستاي اهداف خاصي باشد دين گفته مي‌شود و بالطبع تمامي گروههايي كه نام دين بر خود دارند براي پيشبرد اهداف خود از يك سلسله دستورالعملهايي كه توسط بانيان آن دين وضع شده، پيروي مي‌كنند. ديني همچون شيطان پرستي نيز كه در طول ساليان متمادي پيرواني از اقوام و گروههاي مختلف داشته اعمال و مراسم در راستاي اهداف شيطان دارد و داراي فرقه‌ها و گروههاي متنوعي است
Categories شیطان پرستی
Tags شیطان شیطان پرستی شیطان پرستی شرقی شیطان پرستی غربی كتاب مقدس شيطان
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: دوشنبه, 08 تیر,1394 04:59:04 ب.ظ
تعداد بازدید : 213
sheytan.jpg

0
Likes

شيطان مجسم

آنتوان لوي ، کسي است که نامش با شيطان پرستي امروزي گره خورده ؛ چرا که او کليساي شيطان را در آمريکا راه اندازي کرده است و بر اساس روايت هاي مختلف ، انسان عجيب و متوهمي بوده است . او کليسايش را با هيچ و پوچ و تنها بر اساس حرف ها و موعظه هايش ساخت و توانست پيروان و فريب خورده اي هم براي خودش دست و پا کند ؛ تا جايي که در زمان مرگش ادعاي داشتن هزار پيرو را داشت ؛
Categories شیطان پرستی
Tags آنتوان لوي جادوگری مکتب شيطان کلیسای شیطان
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: دوشنبه, 08 تیر,1394 04:59:04 ب.ظ
تعداد بازدید : 180
h.jpg

0
Likes

شيطان پرستي

بنيانگزار فرقه شيطان پرستي يک يهودي از خاندان لوي به نام آنتوان لوي است و در کليساي شيطان آنتوان لوي ، مناسک جنسي جايگاه خاصي دارد. همان رقص ها و کار هاي جنسي که به وسيله فرانکسيست ها ، به طور مخفي انجام مي شد ، امروز از طريق گروه هاي شيطان پرست مثل متاليکا در سطح عموم رواج داده مي شود.
Categories شیطان پرستی
Tags انتوان لوی شیطان صهیونیسم ويليام ساموئل رزنبرگ یهودی
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: دوشنبه, 08 تیر,1394 04:59:04 ب.ظ
تعداد بازدید : 206
wqw.jpg

0
Likes

خطر شيطان پرستي را جدي بگيريم!!

گرايش برخي جوانان به مدهاي غربي،و غفلت از معاني برخي مدل هاي مورد استفاده در مو وپوشاک ،نشان دهنده ي توجه نکردن اين جوانان درمورد فلسفه ي ظهور چنين مدهايي است.بسياري ازسرمايه داران يهودي و امريکايي اين مدلها را ترويج مي کنند تا جوانان را درغفلت و سطحي نگري نگه داشته و به دنبال اهداف خود بکشانند.
Categories شیطان پرستی
Tags اینترنت پاپ پارتی شبانه ترویج متالیکا ترویج نماد حج راک شیطان پرستی
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: دوشنبه, 08 تیر,1394 04:59:04 ب.ظ
تعداد بازدید : 230
s.jpg

0
Likes

حماسه در سايه

جنگ نرم پازلي بزرگ است که از ريزتصويرهاي متعددي تشکيل مي شود و در حوزه فرهنگي - که يکي از نامحسوس ترين مباني جنگ نرم به شمار مي آيد هدف اصلي دشمن، دورکردن و فاصله گرفتن تدريجي انسان از دين و اصالت خود است. بنابراين براي شکست دشمني که تا دندان مسلح بوده و از هر طريقي وارد مي شود، بايد ابعاد گسترده اين جنگ را شناسايي و براي جوانان تبيين کرد.
Categories شیطان پرستی
Tags آنتوان لوی پرستش شیطان شیطان صلیب عدد666
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: دوشنبه, 08 تیر,1394 04:59:04 ب.ظ
تعداد بازدید : 194
a.jpg

0
Likes

آشنايي با كتب و عبادتگاه شيطان‌پرستان

انجيل شيطاني كتابي است كه شيطان‌پرستان از آن براي عبادت و دعاهاي خود بكار مي‌گيرند. اين كتاب شامل كلمات عبري،يوناني و انگليسي است.معناي دقيق بعضي از اين كلمات هنوز كشف نشده است. بسياري از دعاهاي اين كتاب برخلاف دعاهاي مسيحيت و كتاب انجيل است. كليساي شيطان براين عقيده است كه رفتارهاي عاطفي مانند طمع و شهوت و نفرت،غريزه‌هاي طبيعي هستند و سركوب كردن اين احساسات كاري كاملاً نادرست است.
Categories شیطان پرستی
Tags 666 صلیب وارونه كتاب بليل كتاب شيطان كتاب لوتيان كتاب لوسيفر
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: دوشنبه, 08 تیر,1394 04:59:04 ب.ظ
تعداد بازدید : 188
ketab4.jpg

0
Likes

احکام جوجه شيطان پرست ها

شايد وقتي آن ماجراي بزرگ در بارگاه ربوبي اتفاق مي افتاد و ابليس ملعون يا همان شيطان رجيم خودمان از دستور الهي مبني بر سجده بر حضرت آدم (ع) سرپيچي مي کرد و کت بسته از ملکوت عالم اخراج مي شد، به ذهن خود اين خبيث هم خطور نمي کرد که روزي براي عده اي انسان نادان و گمراه در مسند خدايي قرار بگيرد و به اصطلاح براي خداي لاشريک هم عرض اندام شريکي و انبازي بکند! والا حتما همان جا اين مسأله را به رخ خدا مي کشيد و بخاطر همان به تهديد خداوند هم مي پرداخت!!
Categories شیطان پرستی
Tags 12امامی ارتداد شیطان فقه
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: دوشنبه, 08 تیر,1394 04:59:04 ب.ظ
تعداد بازدید : 297
0_847683001318772812_parsnaz_ir.jpg

0
Likes

شيطان و دارو دسته اش

شيطان پرستي (Satanism) يک حرکت مکتبي ، شبه مکتبي و يا فلسفي است که هواداران آن، شيطان را يک طرح و الگوي اصلي و قبل از عالم هستي مي پندارند.آن ها پرسش شيطان را به عنوان قدرتي فوق العاده قوي و بسيار قوي تر و موثرتر از نيروهاي خوب دنيوي همچون خدا، به حساب مي آورند.
Categories شیطان پرستی
Tags پرستش شیطان شیطان صلیب عدد13 عدد666
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: دوشنبه, 08 تیر,1394 04:59:00 ب.ظ
تعداد بازدید : 201
dar.jpg

0
Likes

نواهاي شيطاني

در دهه 1960 ميلادي، شيطان پرستي توسط سرمايه داران يهود مورد حمايت قرار گرفت و چند گروه شيطان پرست در انگلستان و ايالات متحده آمريکا، به وجود آمدند که معروف ترين آن ها، تشکّل «کليساي شيطان» در شهر سان فرانسيسکو بود. امروزه ديگر صليب هاي وارونه، ستاره پنج پر، صورت هاي نقاشي شده، ماسک هاي حيوانات درنده شاخ دار، برهنه پوشي و ...، تنها نشانه ها و سمبل هاي شيطان پرستي نيستنتد.
Categories شیطان پرستی
Tags شیطان پرستی فرهنگ غرب موسيقي متال
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: دوشنبه, 08 تیر,1394 04:59:00 ب.ظ
تعداد بازدید : 194
imagesYL3V9WUT.jpg

0
Likes

مذهب سازي ، يهود و جوانان

سران يهودي دنيا عزم جدي بر نابودي هر عقيده اي دارند ، آنان تمامي اصول و تئوريها را بهم مي ريزند ، نظامها و حاكميت ها را لرزان مي سازند ، خانواده ها را ويران و نقش مديريتي پدرها و مادرها را لگدمال مي كنند . آنان تصميم گرفته اند كه به هيچ كس اجازه اظهار وجود ندهند ، رسما اعلام مي كنند همه بايد تحت اداره يهود باشند ، همه بايد به شنيدن صداي آنان عادت كنند . همه چيز را آنگونه كه خود مي پسندند ، مي خواهند .
Categories شیطان پرستی
Tags آنتوان لوي جوانان شیطان پرستی کلیسا یهود
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: دوشنبه, 08 تیر,1394 04:59:00 ب.ظ
تعداد بازدید : 221
14.jpg

0
Likes

عضويت در جهنم

شيطان پرستان فرقه هايي هستند که اگر بخواهيم در مورد آن ها و چگونگي پيدايش شان اطلاعاتي داشته باشيم. بايد از اين جا شروع کنيم که سال هاي پس از رنسانس را مي توان به سال هاي افسار گسيختگي جهان غرب در تمامي ابعاد فردي و اجتماعي و جنبه هاي متعدد منتهي به روابط انساني توصيف کرد. پس از برداشته شدن يوق تعاليم متعصب کليساي کاتوليک از گردن انسان غربي، چند جريان عمده فکري و فلسفي شکل گرفت که يکي از آن ها شيطان پرستي بود.
Categories شیطان پرستی ويژه ها
Tags جهنم شیطان شیطان پرستی
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: دوشنبه, 08 تیر,1394 04:51:50 ب.ظ
تعداد بازدید : 650
onetwo.blogfa.com_the_Hell_3DArt.jpg

0
Likes

شيطان روي پرده سينما

در فيلم هاي شيطان پرستي ، ترس همراه نوعي تعليق وجود دارد که نفس بيننده را بند مي آورد . اگر تا به حال فيلم هايي با موضوع شيطان پرستي ديده باشيد متوجه شده ايد که کارگردان و بازيگران اين نوع فيلم ها قصد دارند با نشان دادن وجود شيطان روي زمين به شکلي نمادين به جنگ خير و شر بروند . اين نوع داستان ها با حس هيجاني که منتقل مي کنند معمولا پربيننده هستند .بين کارگردان هايي که درباره شيطان پرستي فيلم ساخته اند ، رومن پولانسکي از همه مشهورتر است .
Categories شیطان پرستی ويژه ها
Tags او يک فرشته بود تيلور هکفورد خانه های شیطانی رومن پولانسکي شیطان ایرانی
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: دوشنبه, 08 تیر,1394 04:51:00 ب.ظ
تعداد بازدید : 1007
zdarkness_by_dopepope-d96x9qu.jpg

1
Likes

لباس و زيور آلاتي با اين نشان‌ها را نخريد

نقره ، تيتانيوم ، برنز .... گردنبند ، انگشتر ، گوشواره ... جنوب شهر ، شمال شهر ، همه جا اين زيور آلات عجيب را پشت ويترين مغازه ها و در دست و گردن بعضي جوان ها مي بينيم . ستاره پنج پر ، صليب وارونه ، صليب شکسته و ده ها نماد عجيب غريب ديگر که مدتي است روي لباس ها ، کمربندها ، کلاه ها و آويزها و زيور آلات بدلي جا خوش کرده اند .
Categories شیطان پرستی ويژه ها
Tags بافومت پرستش شیطان شیطان صلیب عدد666 فرزندان شیطان
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: شنبه, 06 تیر,1394 03:38:00 ق.ظ
تعداد بازدید : 972
rBVaGFVjF9iAbZNJAAcpY2P7mzo432.jpg

0
Likes

ايدئولوژي شيطاني

امروزه در تمام كشورهاي دنيا جواناني ديده مي شوند كه سر و وضع عادي ندارند و سعي ميكنند طوري لباس بپوشند و خود را آرايش كنند كه وحشتناك به نظر برسند. اين افراد خود را شيطان گرا يا شيطان پرست معرفي كرده و از نمادها علائم خواص استفاده مي كنند. پرسش اصلي ما اين است كه چرا گروهي به فرقه هاي شيطاني جذب مي شوند و علل گرايش آنها چيست؟
Categories شیطان پرستی
Tags حب شیطان خداپرستی شیطان شیطان پرستی شیطان درونی
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: شنبه, 06 تیر,1394 02:36:00 ق.ظ
تعداد بازدید : 218
farhangnews_117809-331290-1425881229.jpg

0
Likes

دلایل شیطان پرستی

نکته قابل تأمل در این باب این است که چرا مردم به پرستش شیطان روی می آورند؟ و اصلاً چگونه با وجود اعتقاد به خداوند، عبادت غیر را ترجیح می دهند؟ قبلاً در این باره سخن به میان آمده است که، شیطان پرستان به خداوند اعتقاد دارند. ولی با این وجود، آنها عبادت شیطان را به پرستش خداوند ترجیح می دهند!
Categories شیطان پرستی دروازه جهنم
Tags بودیسم دلایل روح پرستی شیطان پرستی
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 26 تیر,1393 12:00:00 ق.ظ
تعداد بازدید : 228
Slide53.jpg

0
Likes

ايدئولوژي شيطاني 2 (بررسي علل جذب و گرايش به فرقه هاي شيطاني)

سحر و جادو : سحر و جادو ميراث قوم بني اسرائيل است كه در طول قرنها آن را در ميان مردم ترويج ميكرده اند. قرآن كريم ريشه سحر و جادو در ميان اين قوم را به زمان حضرت سليمان بازگردانده و دو منشا اصلي براي آن بيان ميفرمايد. نخست اينكه گروهي از مردم با افرادي از جنها كه در تسخير حضرت سليمان بودند
Categories شیطان پرستی دروازه جهنم
Tags ایدئولوژی جذب سحر و جادو شیطان پرستی گرایش
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 26 تیر,1393 12:00:00 ق.ظ
تعداد بازدید : 262
29.jpg

0
Likes

شخصیت ها

آنتوان اس زاندر لاوِی: Anton Szandor Lavey مؤسس و کاهن اعظم کلیسای شیطان، نویسنده کتاب انجیل شیطانی و بنیان گذار شیطان پرستی لاویی، در ۱۱ آوریل سال ۱۹۳۰.م در شهر شیکاگو ایالت ایلی نویز متولد شد. آنگاه خانواده اش به سانفرانسیسکو نقل مکان کردند و بیشتر دوران رشد وی همانجا سپری شد.
Categories شیطان پرستی دروازه جهنم
Tags بنیانگذار شخصیت ها شیطان شیطان پرستی کلیسای شیطان
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 26 تیر,1393 12:00:00 ق.ظ
تعداد بازدید : 224
1_n00002001-b.jpg

0
Likes

نقـد شیطان پرستی

شیطان‌پرستان به اطرافیانشان توصیه می کنند که آهنگ های تند همراه با خشونت بشنوند. این آهنگها که روحیه وحشت و نفرت را در افراد ایجاد می کند، آنها را موظف می کند خشم و نفرت خود را نسبت به مقدسات مسیحیت و سایر ادیان اعلام کنند. شیطان‌پرستان خود را بی خانمانی بیابان‌گرد می پندارند
Categories شیطان پرستی دروازه جهنم
Tags خشونت شیطان پرستی نفرت نقد وحشت
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 26 تیر,1393 12:00:00 ق.ظ
تعداد بازدید : 213
11_45.jpg

0
Likes

تاریخچه شیطان پرستی

شاید عده ای شیطان پرستی را آئینی مدرن و نهایتاً مربوط به قرن ۱۶ - ۱۵ میلادی بدانند. اما واقعیت چیز دیگریست. شاید بتوان تاریخچه شیطان پرستی را به قرون اولیه پیدایش آدمی نسبت داد. البته شواهد به دست آمده این حرف را تصدیق می‌کند که شیطان پرستی در نواحی آمریکای لاتین، آمریکای جنوبی و آفریقای مرکزی، به قرن ها قبل از میلاد مسیح برمی‌گردد
Categories شیطان پرستی دروازه جهنم
Tags اصل شهوترانی تاریخچه شیطان پرستی مراسم قربانی
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 26 تیر,1393 12:00:00 ق.ظ
تعداد بازدید : 281
12_34.jpg

0
Likes

شیطان و قوم لوط

قوم لوط از بهترین خلق خدا بودند. و شیطان با تلاش سختی در صدد گمراهی آنان بود. و به دنبال راهی برای این کار می گشت. متأسفانه قوم لوط با گذشت زمان رفته رفته به صفت زشت بخل گرفتار شده و همین صفت زشت، در مورد شهوت جنسی درد بی درمان برای آنان به بار آورد. وقتی ابراهیم خلیل علیه السلام به سرزمین شام وارد شد
Categories شیطان پرستی
Tags شهوت شیطان قوم لوط گمراهی همجنس بازی
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 26 تیر,1393 12:00:00 ق.ظ
تعداد بازدید : 315
4_background.jpg

0
Likes

خدا ، انسان و شیطان

ایران اسلامی علی الخصوص در سال های پس از پیروزی انقلاب نسبت به دیگر کشور ها ی اسلامی و شرقی با بیشترین حجم و تنوع آسیب ها و تهدیدات فرهنگی دست به گریبان بوده است. در این میان تلاش کشور های غربی برای استهاله فرهنگی نیز به عنوان عامل شتاب دهنده نقش موثری را ایفا کرده است.
Categories شیطان پرستی دروازه جهنم
Tags انسان خدا شیطان شیطان پرستی
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 26 تیر,1393 12:00:00 ق.ظ
تعداد بازدید : 187
4_125580_603.jpg

0
Likes

ايدئولوژی شيطانی 1 (بررسی علل جذب و گرايش به فرقه هاي شيطانی)

مدل زندگي يك نواخت امروزي براي همه مردم به خصوص براي جوانان كه كانون جوشان و جاري نيرو و تحرك هستند، فرساينده و خسته كننده است. از اين رو به دنبال هيجان اند و فضاي شيطان پرستي به ويژه موسيقي متال اين هيجانات سركش را به طور كور و با كنترل بيروني، ميپذيرد و در خود هضم ميكند.
Categories شیطان پرستی دروازه جهنم
Tags ایدئولوژی جذب شیطان پرستی گرایش
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 26 تیر,1393 12:00:00 ق.ظ
تعداد بازدید : 207
29.jpg

0
Likes

شیطان پرستی به مثابه یک تهدید

در این بخش به دنبال آن هستیم تا به تبین تهدید آمیز بودن فعالیت گروه های شیطان پرست در داخل کشور بپردازیم.
Categories شیطان پرستی دروازه جهنم
Tags تهدید تهدید آمیز شیطان پرستی شیطان گرایی همکاری جاسوسی
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 26 تیر,1393 12:00:00 ق.ظ
تعداد بازدید : 259
1_522.jpg

0
Likes

ايدئولوژي شيطاني 1-1 (بررسي علل جذب و گرايش به فرقه هاي شيطاني)

امروزه در تمام كشورهاي دنيا جواناني ديده مي شوند كه سر و وضع عادي ندارند و سعي ميكنند طوري لباس بپوشند و خود را آرايش كنند كه وحشتناك به نظر برسند. اين افراد خود را شيطان گرا يا شيطان پرست معرفي كرده و از نمادها علائم خواص استفاده مي كنند. پرسش اصلي ما اين است كه چرا گروهي به فرقه هاي شيطاني جذب مي شوند و علل گرايش آنها چيست؟
Categories شیطان پرستی
Tags جذب شیطان پرستی شیطان گرایی شیطانی گرایش
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 26 تیر,1393 12:00:00 ق.ظ
تعداد بازدید : 284
download (1).jpg

0
Likes

شیطان پرستی 1

شیطان پرستی یک حرکت مکتبی، شبه مکتبی و یا فلسفی است که هواداران آن شیطان را یک طرح و الگوی اصلی و قبل از عالم هستی میپندارند. آنها شیطان را موجودی زنده و با چند وجه از طبیعت انسان مشترک می‌دانند. شیطان پرستی را در گروه «راه چپ» مخالف با «راه راست» طبقه بندی می‌کنند.
Categories شیطان پرستی دروازه جهنم
Tags شیطان شیطان پرستی قوانین هواداران
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 26 تیر,1393 12:00:00 ق.ظ
تعداد بازدید : 207
1_عکس-شیطان-پرست-ترسناک (57).JPG

0
Likes

شیطان پرستی 2

نمادهای گروههای شیطانی: در طی 25 سال گذشته به دنبال روی آوردن مردم به سوی‌ معنویات و به منظورجلوگیری ازگرایش مردم به سوی ادیان الهی 2500 فرقه جدید ساخته شده است كه با یك حساب سرانگشتی یعنی تقریبا هفته ای 2 فرقه !
Categories شیطان پرستی دروازه جهنم
Tags ستاره صبح سمبل شیطان شیطان پرستی علامت نمادها
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 26 تیر,1393 12:00:00 ق.ظ
تعداد بازدید : 319
2_عکس-شیطان-پرست-ترسناک (57).JPG

0
Likes

شیطان پرستی 3

کتابهـای مقـدس : تا مدتها پيش داشتن سواد خواندن و نوشتن براى يزيديان تابو محسوب مي‌شد و يكى از دلائل كمبود چشمگير اسناد در مورد اين مذهب همين امر بايد باشد. به هر حال دو كتاب را مي‌توان نام برد كه به اين آئین تعلق دارند كتاب« جلوه » منصوب به شيخ عدى و كتاب « سياه » یا « مصحفه ره ش » منصوب به پسر اوكه‌ هر دو به‌ زبان‌ منظوم‌ كردی‌ است‌
Categories شیطان پرستی دروازه جهنم
Tags اعتقادات درجات شیطان شیطان پرستی
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 26 تیر,1393 12:00:00 ق.ظ
تعداد بازدید : 253
عکس-شیطان-پرست-ترسناک (57).JPG

0
Likes

موسیقی شیطان

لابد موسیقی های مختلفی را که به نوعی با این فرقه در ارتباط هستند شنیده اید . بله موسیقی یکی از مهمترین ابزار شیطان پرستی است . موسیقی راک با زیر شاخه های خود مانند متالیکا , هوی متال و ... امروزه جزو لاینفک این گونه فرقه هاست. البته مسلما عده کمی از ارتباط موسیقی راک و شیطان پرستی مطلع هستند
Categories شیطان پرستی دروازه جهنم
Tags راک شیطان پرستی متالیکا موسیقی شیطان
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 26 تیر,1393 12:00:00 ق.ظ
تعداد بازدید : 317
Behemothband.jpg

1
Likes

حکومتها و شیطان پرستی

در جوامع مختلف نفوذ شیطان پرستی به حدی زیاد است که، رهبران سیاسی و حتی مذهبی نیز ناچارند، با آنها مدارا کرده و این مکتب را بپذیرند. و یا خود را به نوعی با آن مرتبط دانسته و طبق اعتقادات شیطان پرستی رفتار کنند. همانگونه که قبلاً اشاره شد، بورتون در کتاب خودکلیسای شیطان نوشته بود :... وضعیت بدی بود، ولی با درایت لاوِی اوضاع بهتر شد...
Categories شیطان پرستی دروازه جهنم
Tags اعتقادات حکومت رهبران شیطان شیطان پرستی
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 26 تیر,1393 12:00:00 ق.ظ
تعداد بازدید : 210
633358_gmOwZ3VQ.jpg

0
Likes

شیطانیسم چیست؟ 1

سیر تاریخی شیطان پرستى : قدرت پلید و مرموز شیطان همواره از آغاز زندگی بشر توهم زا وترس آفرین بوده است و برخی از انسان‌های ابتدایی برای آسودگی از شر او به تکریم و تقدیسش می‌‌پرداختند، تا به امروزکه در مدل‌های نوین و در قالب آئین‌هایی با ایدئولوژی خاص سر برآورده و به اسم شیطان پرستی در دنیا مطرح شده است.
Categories شیطان پرستی دروازه جهنم
Tags بدوی سیر تاریخی شیطان شیطان پرستی شیطانیسم
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 26 تیر,1393 12:00:00 ق.ظ
تعداد بازدید : 303
1_666_mark_of_the_beast.jpg

0
Likes

شیطانیسم چیست؟ 2

صلیب وارونه( pown cross upside ): صلیب برعکس نشانی از طغیان، سرکشی در برابر فرهنگ مسیحی است. صلیب وارونه نشانه استهزا و رد کردن مسیح می‌‌باشد. گردنبندهای آن توسط شیطان پرستان زیادی به کار می‌‌رود. این علامت را می‌‌توان همراه خواننده‌های راک و روی آلبوم‌های آنها دید.
Categories شیطان پرستی دروازه جهنم
Tags چشم شیطان شیطان پرستی شیطانیسم صلیب وارونه
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 26 تیر,1393 12:00:00 ق.ظ
تعداد بازدید : 234
666_mark_of_the_beast.jpg

0
Likes

گستره شيطان پرستي (1)

ايدئولوژي شيطان پرستي دو روند حركت تكاملي و تحرك انكشافي را پشت سر گذاشته و امروز در اوج آشكاري و بي پروايي به دنيا عرضه ميشود. حركت تكاملي شيطان گرايي تا اواسط قرون وسطا و سپس تحرك انكشافي آن را از نيمه دوم قرون وسطا تا شيطانگرايي مدرن نشان مي دهد. در اين روند قوم بني اسرائيل ميراث بان شيطانگرايي است.
Categories شیطان پرستی دروازه جهنم
Tags ایدئولوژی سحر و جادو شیطان پرستی شیطان گرایی گستره
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 26 تیر,1393 12:00:00 ق.ظ
تعداد بازدید : 256
333132_156916277765983_1157685695_o.jpg

0
Likes

گستره شيطان پرستي (2)

متال موسيقي اعتراض : دانشي كه در راستاي اهداف فراماسوني و توسط بهترين دانشمندان وابسته به اين تشكيلات و حمايت هاي مالي بي پايان توليد مي شد، نارضايتي از وضعيت تمدن ليبرال - سرمايه داري را به خوبي پيش بيني كرده بود و بر اساس نظريات توليد شده در اين مجموعه ها مطالعات عصر آكواريوس به سفارش موسسه تاويستاك و سرپرستي «ويليس هارمون» آغاز شد.
Categories شیطان پرستی دروازه جهنم
Tags شیطان شیطان پرستی گستره متال موسیقی
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 26 تیر,1393 12:00:00 ق.ظ
تعداد بازدید : 246
1_333132_156916277765983_1157685695_o.jpg

0
Likes

اعتقادات بر پایه کتاب مقدس شیطان پرستی

با توجه به کتاب مقدس شیطان پرستی، اعتقادات شیطان پرستان به شرح ذیل است. با تمام روشهاي ممکن بايد اهميت حکومت و قدرتمان را به همگان گوشزد و اعلام کنيم کساني که به حکومت جهاني ما تسليم شوند از حمايتمان بر خوردارند.
Categories شیطان پرستی دروازه جهنم
Tags اعتقادات شیطان شیطان پرستی کتاب مقدس
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 26 تیر,1393 12:00:00 ق.ظ
تعداد بازدید : 259
589439_IUE0915Q.jpg

0
Likes

اصول شیطان پرستی

آته ایسم: خدايي در شيطان پرستي وجود ندارد. دوگانه نگری منفی: روح و جسم غيرقابل ديدن هستند. و هيچ جنگي بين عالم خير و شر وجود ندارد.
Categories شیطان پرستی دروازه جهنم
Tags اصول خودپرستی شیطان پرستی ضد مذهب لذت گرایی
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 26 تیر,1393 12:00:00 ق.ظ
تعداد بازدید : 297
2_framason1.jpg

0
Likes

حاملان شيطان گرايي

آورندگان شيطان پرستي به ايران شامل افراد و گروه هاي ذيل مي باشند:
Categories شیطان پرستی دروازه جهنم
Tags حاملان شیطان پرستی شیطان گرایی
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 26 تیر,1393 12:00:00 ق.ظ
تعداد بازدید : 218
2_satan-by-jack-chick.jpg

0
Likes

شیطـان در ادیـان

مفهوم شیطان در طول قرنها مورد مکاشفه قرار گرفته است. در اصل در سنت مسیحیان جودو (مسیحیت یهودی)، شیطان به عنوان بخشی از آفرینش دیده شده است که در برگیرنده قانونی است که می‌تواند در مقابل خواست خداوند مخالفت کند و با اختیار تام خود، قادر است مبارزه طلب باشد.
Categories شیطان پرستی دروازه جهنم
Tags ادیان شیطان شیطان پرستی مسیحیت یهودی
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 26 تیر,1393 12:00:00 ق.ظ
تعداد بازدید : 263
2_483986_faJDDIZn.jpg

0
Likes

تمسخر مقدسات

از مهمترین موضوعاتی که در مکتب شیطان پرستی مورد تمسخر قرار می گیرند، در مرتبه نخست ذات مقدس خداوندی است. و در مراحل بعدی شخص حضرت عیسی و حضرت مریم علیهما السلام و سایر قدیسین مسیحی و در نهایت صلیب؛ که نشان مسیحیت است. این تمسخر به حدی، جدی است که از واجبات مکتب شیطان پرستی بوده
Categories شیطان پرستی دروازه جهنم
Tags تمسخر شیطان پرستی مقدسات مکتب
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 26 تیر,1393 12:00:00 ق.ظ
تعداد بازدید : 204
1_113877586569.jpg

0
Likes

شيطان و دارو دسته اش

شيطان پرستي (Satanism) يک حرکت مکتبي ، شبه مکتبي و يا فلسفي است که هواداران آن، شيطان را يک طرح و الگوي اصلي و قبل از عالم هستي مي پندارند.آن ها پرسش شيطان را به عنوان قدرتي فوق العاده قوي و بسيار قوي تر و موثرتر از نيروهاي خوب دنيوي همچون خدا، به حساب مي آورند.
Categories شیطان پرستی دروازه جهنم
Tags شیطان شیطان پرستی علامت فلسفی لاوی نشانه ها
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 26 تیر,1393 12:00:00 ق.ظ
تعداد بازدید : 268
1_satan.jpg

0
Likes

نگاهي تاريخي به پديده شيطان پرستي

شيطان گرايي يا شيطان پرستي سه دوره را از سر گذرانده است. شيطان پرستي بدوي، شيطان گراي در قرون وسطا و شيطان گرايي مدرن. شيطان پرستي مدرن ريشه در ادوار گذشته اين تفكر داشته و آموزه ها و آيين هاي آن را در خود جاي داده است و از جهت نسبتي كه با نهاد سياست و اقتصاد برقرار كرده از صور پيشين شيطان گرايي متمايز ميشود.
Categories شیطان پرستی دروازه جهنم
Tags بدوی تاریخ شیطان پرستی شیطان گرایی
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 26 تیر,1393 12:00:00 ق.ظ
تعداد بازدید : 236
3_background.jpg

0
Likes

انجیل شیطانی یا کتاب مقدس شیطان پرستی

کتاب «انجیل شیطانی» (The Satanic Bible) توسط آنتوان لاوی در سال ۱۹۶۹.م نـوشته شد. این کتاب شامل بخشهـای متعـددی می باشد که از مهمترین آنها می توان به کتاب های چهارگانه اشاره کرد. که نامهای آنها عبارتند از:1- کتاب شیطان (Satan) آتش
Categories شیطان پرستی دروازه جهنم
Tags انجیل شیطانی بلیال شیطان شیطان پرستی لوسیفر لویتن کتاب مقدس
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 26 تیر,1393 12:00:00 ق.ظ
تعداد بازدید : 972
uhtyuytu.jpg

0
Likes

شیطان پرستی نوین

شيطانگرايي مدرن از نيمه قرن شانزده آغاز شد. «كاترين دومديچي» از خانواده بزرگ يهودي و دختر «لورنز» جادوگر بزرگ، همسر هنري دوم پادشا فرانسه بود. بعد از مرگ همسرش مراسم بلك مس (Black mass) را در بين اشراف و درباريان فرانسه بنيان گذاشت. اين مراسم از روي مدل آيين هاي جادويي باروري باستاني و بدوي و گردهم آييهاي جادوگران در قرون وسطا بازسازي شد
Categories شیطان پرستی دروازه جهنم
Tags جادوگر بزرگ شیطان پرستی نوین فراماسونری یهود
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 26 تیر,1393 12:00:00 ق.ظ
تعداد بازدید : 255
58162-2009-9-18-16-1-57.gif.jpg

0
Likes

انواع شيطان پرستي

شيطان پرستي فلسفي Philosophical Satanism : اين شيطان پرستي توسط آنتوان لاوِی ايجاد شده است و مراسم آنها شبيه مراسم جادوگري آلیستر کراولي ، (جادوگر قرن هفدهم میلادی بریتانیا) مي باشد. اين نوع شيطان پرستي به شدت تحت تاثير افکار آليستر کراولي، نيچه، رند، مارکوس دي سيد، ويندهام لويس، چارلز داروين، مارک تواين و ديگران بوجود آمده است.
Categories شیطان پرستی دروازه جهنم
Tags دینی شیطان پرستی فلسفی گوتیک
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 26 تیر,1393 12:00:00 ق.ظ
تعداد بازدید : 196
2_azadnegar_news__1355067970_555155_Ex.jpg

0
Likes

تاریخچه شیطان پرستی از دیدگاه شیطان پرستان

بلانچ بورتون در کتاب The church of Satan (کلیسای شیطان) با اشاره به موضوعات مختلف، شیطان پرستی را از زوایای متعدد بررسی کرده و برای آن آینده نگری خاصی را ترسیم می کند. در بخشی از این کتاب با عنوان اصلی کتاب یعنی The church of Satan (کلیسای شیطان)، می نویسد
Categories شیطان پرستی دروازه جهنم
Tags آنتوان لاوی تاریخچه شیطان پرستی دیدگاه شیطان پرستان
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 26 تیر,1393 12:00:00 ق.ظ
تعداد بازدید : 200
1_framason1.jpg

1
Likes

(خطر شيطان پرستي ) را جدي بگيريم !!

گرايش برخي جوانان به مدهاي غربي،و غفلت از معاني برخي مدل هاي مورد استفاده در مو وپوشاک ،نشان دهنده ي توجه نکردن اين جوانان درمورد فلسفه ي ظهور چنين مدهايي است.بسياري ازسرمايه داران يهودي و امريکايي اين مدلها را ترويج مي کنند تا جوانان را درغفلت و سطحي نگري نگه داشته و به دنبال اهداف خود بکشانند.
Categories جوان شیطان پرستی دروازه جهنم
Tags انتقال نمادها ایدئولوژی جوانان خطر شیطان شیطان پرستی
Comments 0 Comments
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 26 تیر,1393 12:00:00 ق.ظ
تعداد بازدید : 343
20_15.jpg

1 2