اسامی برندگان مسابقه مجله آشنا (شماره‌ 210)

ردیف نام و نام خانوادگی شهر تلفن همراه
1 سمیه الهی خراسان جنوبی 915***6534
2 عبدالقادر همزرانی ایرانشهر 933***6494
3 صمد ملاقاسمی آذربایجان غربی 910***3237
4 سید مجتبی افضلی کرمان 913***2439
5 ایرج احمدی شیراز 922***8967
6 کاظم فرهبخش تبریز 914***5220
7 فاطمه مشهدی شهر ری 990***3577
8 محمدرضا طالبی تهران 919***5193
9 روح الله مؤذنی اصفهان 913***6728
10 علی نوابی بیرجند 935***0366
11 زینب رضایی گچساران 917***2943
12 محمدصادق خارابا مشهد 935***0832
13 زهره مزیدی بیرجند 915***2033
14 ناصر حاجی اوغلی خوی 914***4630
15 سید عباس میرکریمی فریدون کنار 913***3390
16 محمد قربانپور اصفهان 939***1043
17 احمد پروانه دربندی خراسان رضوی 915***5177
18 شهناز یوسفی اهواز 930***8816
19 محمدرضا بدری یزد 913***1648
20 محسن عیسی پور آمل 911***1778
21 سیده خدیجه حسینی قم 919***4615
22 محمد دوادگران قمی قم 912***5099
23 سینا خوان زاده تبریز 902***6722
24 فاطمه رضایی کهکیلویه و بویراحمد 916***8233
25 موسی عابدی خوزستان 916***9597
26 یدالله مظهر ساوه 919***1287
27 عیسی قدیری قزوین 910***5502
28 محمدامین سرفرازی چابهار 938***9792
29 عبدالله رحیمی کیا کرمانشاه 918***1457
30 صغری شنایی سمنان 912***5344