اسامی برندگان مسابقه مجله آشنا (شماره‌ 207)

ردیف نام و نام خانوادگی شهر تلفن همراه
1 زهرا پاسپان تهران 91580***46
2 بهارک ناصری کرمانشاه 91899***40
3 آسیه سوری همدان 91850***94
4 حسین شریفی قدیم تهران 91446***94
5 فاطمه نوروزی تهران 90270***43
6 ندا همتی تهران 90190***32
7 علی حسن تبار بابل 90165***74
8 حمدیه باقری برف آباد 99090***16
9 مهدی صادقی کردستان 91845***08
10 فائزه غلام زاده یزد 91625***43
11 فاطمه سعید خراسان شمالی 91598***67
12 زهرا ستاری قم 91969***89
13 آیلین صدیقی تهران 91460***64
14 ثریا اسماعیلی تهران 90317***33
15 مهدی اسماعیلی جندابه تهران 91269***61
16 محمدحسین زاده رکنی بهشهر 91195***45
17 محمد حسین ایمنی شیراز 91773***16
18 سیدمحمدحسین فقیه نی‌ریز فارس 93069***69
19 فرشته مقدم تهران 91240***42
20 مهدی میراحمدی کرمان 91324***93
21 مرتضی ساقینی مشهد 91265***02
22 راضیه  پوراحمدی تهران 91322***60
23 رضا خلیلی همدان 91831***67
24 محسن یزدانی تهران 93618***33
25 حسین کریم صفدر کردستان 91840***46
26 سینا خان زاده تبریز 93038***36
27 ارسلان احمدی شیراز 91706***33
28 ایمان آذر گویه اندیمشک 93884***02
29 محمد مهدی ولی‌پور ساری 91195***96
30 الهام احمدی نورآباد 91740***15