اختلاف بر سر خرج خانه!

اختلاف بر سر خرج خانه!

مسائل مالی و نیازها و توقعات در خانواده
زن از نظر لباس، تشریفات خانه، مهمانی ها و پذیرایی ها، هدیه بردن ها ،چشم روشنیها و غیره یک سلسله احساسات وعواطف خاص دارد. برخی از خانم ها هستند که مجموعه محاسبات آنها را تنها نیازها ، علائق و احساسات خودشان تشکیل می دهد. می گویند: آیا می توانیم فلان وسیله را نداشته باشیم؟ وقتی پرده منزل خواهرم بهترین پرده است چرا مال ما نباشد ؟ وقتی فلانی مبلمانش را عوض کرده ما می توانیم عوض نکنیم ؟
بعد هم نوبت میهمانی ها و پذیرایی ها می رسد. امشب می خواهیم اقوام و دوستان را برای شام دعوت کنیم. مگر ـ آقای شوهر! ـ فراموش کرده ای وقتی به مهمانی فلانی رفتیم چند نوع غذا تهیه دیده بود پذیرایی و سفره چیدنشان با چه تشریفاتی بود مگر می شود مال ما کمتر باشد .
بخش بزرگ دیگری هم هدیه ها ست. امروز فلانی عروسی کرده، فلانی از سفر آمده، چنین و چنان شده و باید هدیه برد. سطح هدیه هم باید مرتب بالا برود که از سایر هدایا بهتر باشد. زن تنها متوجه قوم و خویش و همسایه و دوست است و در چارچوب محصور خودش این مسائل را می بیند.
اما اینها از کجا و با کدام پول و درآمد باید تامین گردد فقط برای همان شب عید چقدر پول باید خرج شود حقوق و درآمد شوهر چقدر است .
خانم خانه نباید یکطرفه به مسائل نگاه کند و فقط به چشم و همچشمی ها و تجمل دوستیها و ذوقهای خودش مشغول باشد گر چه به زیباییها و تجملها و تنوعها علاقمند است و اتفاقا گاهی هم ذوقها و سلیقه های بسیار جالبی دارد. اما فقط اینها را می بیند و خارج از این دایره دو مطلب را نمی بیند: یکی درآمد شوهر و دیگر اینکه اگر درآمد شوهر هم کافی است رعایت اصول روابط سالم اجتماعی اسلامی و پرهیز از اشرافیگری تجمل دوستی و اسرافکاری .
البته کسانی هستند که درآمدهای گزاف دارند نظیر بعضی از بازرگانان و صاحبان شغلهایی که کسب درآمد برایشان آسان است. ممکن است زن فکر کند که شوهر از عهده همه توقعات من بر می آید اما هر چند در آمد شوهر زیاد و پول فراوان است آیا باید همه آن برای خود انسان خرج شود ؟مگر اینها حساب ندارد که همه درآمد صرف لباسهای متنوع سفره های رنگارنگ تجملات و تشریفات شود پس مسئولیت اجتماعی کجا رفته است .
بی توجهی زن به درآمد شوهر نیازهای اجتماعی و اصول اسلامی ـ که یکی از آنها پرهیز از اسرافکاری و اشرافیگری است ـ البته می تواند در حفظ محبت خانوادگی موثر باشد.
برعکس در مورد شوهران نیز باید این مطلب را بیان داشت که: آقای محترم ! شما هم بدانید که همسر شما احساسات ،
عواطف و ذوق خاصی دارد. اساسا برای زن یک لباس زیبا مسئله است . اینکه بتواند از میهمانانش پذیرایی گرم بکند و به اصطلاح سفره خوبی بچیند مسئله است . رنگ پرده که من و شما چندان احساسش نمی کنیم و این حوصله را نداریم که بفهمیم آیا اگر کدام رنگ را داشته باشد زیباتر و مناسب تر است .
آیا این احساس باید جواب داده شود یا خیر آیا می توانیم خشک و خشن بگوییم درآمد کم است .پول ندارم به دیدن اقوام نرو پذیرایی نکن و هدیه نبر ! و با آن خشونت خاص و احیانا پشتوانه منطقی وارد شویم که نیازهای اساسی ما چیست: نیاز اصلی زندگی عبارت است از غذایی که سیر کند و لباسی که انسان را از سرما و گرما حفظ کند و کلبه ای که در آن زندگی کنیم .
شوهر باید بداند که زن موجودی متفاوت از مرد است و بسیاری از مسائل که برای آقایان مهم نیست ، برای خانم ها با اهمیت است . پس بهتر است شوهران همسرانشان را درک کنند و نظراتشان را با مهربانی با همسرشان در میان بگذارند.
 باید حساب کنیم که زن موجود دیگری است. دلبستگی ها ولذت هایی دارد. و لذا آقایان همان طور که کار خانم ها را در منزل به حساب می آوردند باید برای احساس و ذوق آنها هم حساب باز کنند. البته منظور این نیست که همه توقعات به هر ترتیب برآورده شود باید درآمد را هم در نظر گرفت و اعتدال را رعایت کرد و با پرهیز از اسراف و تجمل و در عین حال با رعایت نیاز جامعه از غرق شدن در رقابتها و چشم و همچشمیها ـ که هیچگاه پایان نمی پذیرد ـ اجتناب کرد اما می گویم خیلی خشک نباشد.
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید