اشتغال زن و تربیت فرزند

اشتغال زن و تربیت فرزند

این نوشتار در دو بخش موضوع تاثیر اشتغال زن بر فرزندان را مورد بررسی قرار گرفته است. بخش اول زن در بازار کار و در بخش دوم به بحث زن و تربیت پرداخته شده است . در ضمن هر کدام از بخش ها با مقدمه ای مرتبط با آن بخش شروع می شود.
بخش اول دارای سه فصل است که فصل اول آن بحث زن و کار از دیدگاه اجتماعی – اقتصادی ، زنان و توسعه اقتصادی ، نیاز به مدیران بیشتر و علل آن ، دلایل نقش ارزنده زنان در توسعه اقتصادی – اجتماعی ، سواد به عنوان مبنای توسعه زنان ، چرا آموزش زنان ، استقلال اقتصادی زنان و موانع اشتغال زنان پرداخته شده است .
در فصل دوم آن به بحث تحلیل ساختاری خانواده و توجه به تفاوت نقش ها، تفاوت ها ی تکوینی زن و مرد ، تفاوت های تشریعی ، اداره مالی خانواده، اداره تربیتی و عاطفی خانواده و پیامدهای اشتغال پرداخته شده است.
در فصل سوم آن به بحث دیدگاه اسلام در خصوص اشتغال زنان ، اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران و راهکارهای بهبود وضعیت اشتغال زنان پرداخته شده است.
بخش دوم دارای ۲ فصل است. فصل اول آن به بحث معنی لغوی تربیت ، تعریف تربیت ، مفهوم تربیتی تربیت ، اهداف تربیت و ضرورت تربیت انسان پرداخته شده است.
در فصل دوم آن هم به بحث نقش زن در تربیت فرزند، محبت ، مهمترین نیاز عاطفی و روانی کودک در خانواده و تاثیر اشتغال زن در تربیت فرزند پرداختیم.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید