حفظ ۱۵ سال به بالا – حفظ سوره های یس و واقعه

حفظ ۱۵ سال به بالا

حفظ سوره های یس و واقعه

ردیف نام نام خانوادگی استان
۱ فاطمه یاوری اصفهان
۲ معصومه قاسمی یزد
۳ طاهره قاسمی یزد
۴ معصومه حیدریان کرمانشاه
۵ رعنا حیدری تهران
۶ نادیا عابدینی زنجان
۷ صدیقه ملکی گیلان
۸ زهرا لقب دوست اصفهان
۹ رویا حیدری تهران
۱۰ اکرم حسینی تهران
۱۱ فاطمه جمشیدی اوانکی تهران
۱۲ زهرا عدالتی آذربایجان غربی
۱۳ حانیه میرزانژاد آذربایجان شرقی
۱۴ امیر محمد قاسمی یزد
۱۵ علی محمد قاسمی یزد
۱۶ مصطفی قاسمی یزد
۱۷ محمدمهدی مهدوی قزوین
۱۸ مهدی تراشی اصفهان
۱۹ جواد عدالتی آذربایجان غربی
۲۰ جعفر عدالتی آذربایجان غربی
۲۱ علی قلی پور تهران
۲۲ علیرضا توانی هرمزگان
۲۳ محمد سعید قصلانی کرمانشاه
۲۴ محمدرضا فخرایی بوشهر
۲۵ امیرحسین اسفندیار مازندران
Scroll to Top
به بالای صفحه بردن