فرزندان بالای ۱۵ سال – نهج البلاغه

فرزندان بالای ۱۵ سال

نهج البلاغه

ردیف نام نام خانوادگی استان
۱ زهرا حسنوند قم
۲ زهرا عدالتی آذربایجان غربی
۳ فاطمه یاوری اصفهان
۴ طاهره قاسمی یزد
۵ معصومه قاسمی یزد
۶ معصومه حق پرور بوشهر
۷ ملیحه حق پرور تهران
۸ فاطمه حق پرور تهران
۹ فاطمه صدیقی مرکزی
۱۰ فاطمه مزارعی اصفهان
۱۱ زهرا میرزاخانی مرکزی
۱۲ اکرم حسینی تهران
۱۳ فائزه مرادی مرکزی
۱۴ طاهره منصوری اردبیل
۱۵ فاطمه دلیری اصفهان
۱۶ سمیه فلاح تهران
۱۷ امین داداشی تهران
۱۸ ابوالفضل طالعی اردکانی یزد
۱۹ احمد نراقی تهران
۲۰ امیر محمد قاسمی یزد
۲۱ حسین بهرامیان لرستان
۲۲ علی محمد قاسمی یزد
۲۳ مصطفی قاسمی یزد
۲۴ جعفر عدالتی آذربایجان غربی
۲۵ امیرعلی سرگزی سیستان و بلوچستان
۲۶ مهدی تراشی اصفهان
۲۷ حامد باغبانی تهران
۲۸ سید محمد فاتحی فیض اباد یزد
۲۹ سید امیر محمد امامی چهارمحال و بختیاری
۳۰ تقی منصوری اردبیل
۳۱ هادی سلطانی نژاد کرمان
۳۲ علی منصوری اردبیل
پیمایش به بالا