فرزندان ۱۱ تا ۱۴ سال – حفظ سوره مبارکه انسان

فرزندان ۱۱ تا ۱۴ سال

حفظ سوره مبارکه انسان

ردیف نام نام خانوادگی استان
۱ طهورا براتی خوزستان
۲ فاطمه امیری بهجانی فارس
۳ زینب لقب دوست اصفهان
۴ زینب طالعی یزد
۵ نرگس بهمنی قم
۶ فرزانه طاهری یزدی یزد
۷ زهرا کوهساریان تهران
۸ ریحانه خشکدامن تهران
۹ زهرا سهیلی تهران
۱۰ فاطمه زینب ابراهیم‌زاده خراسان جنوبی
۱۱ فائزه اعیانی ثانی خراسان رضوی
۱۲ مهسا مختاری اصفهان
۱۳ زهرا رسولی آذربایجان شرقی
۱۴ فاطمه مطلبی اصفهان
۱۵ فاطمه مهدیان اصفهان
۱۶ ساجده فاضلی اصفهان
۱۷ حدیثه زارع کرمان
۱۸ هانیه امام بخش کرمان
۱۹ نیلوفر زارعیان یزد
۲۰ ریحانه فخرایی بوشهر
۲۱ نازنین فاطمه غایب زاده تهران
۲۲ محمد شجاعی فارس
۲۳ سید علی حجازی اصفهان
۲۴ محمد مهدی خشکدامن تهران
۲۵ محمدعلی فرد روحانی تهران
۲۶ علیرضا آقاعلی نژاد آذربایجان شرقی
۲۷ سیدرضا حسینی فارس
۲۸ محمد پوربافرانی اصفهان
۲۹ امیرمحمد کبیری اصفهان
۳۰ امیرعلی ژاله نژاد همدان
۳۱ علی حسینی اصفهان
۳۲ امیرعلی رحیمی اصفهان
۳۳ هادی محمودی تهران
Scroll to Top
به بالای صفحه بردن