فرزندان ۴ تا ۶ سال – حفظ ۱۰ سوره آخر قرآن

فرزندان ۴ تا ۶ سال

حفظ ۱۰ سوره آخر قرآن

ردیف نام نام و نام خانوادگی استان
۱ محدثه نمازی خراسان رضوی
۲ فاطمه صداقت اصفهان
۳ حلما کارگر اصفهان
۴ زینب عباسی اصفهان
۵ جواد تیموری خوزستان
۶ حلما کرمی فارس
۷ سحر رنجبر فارس
۸ یگانه زهرا شکورزاد فارس
۹ فاطمه سادات افضلی کرمان
۱۰ ضحی نظری هرمزگان
۱۱ فاطمه تاجیک بوشهر
۱۲ فاطمه مرادی وحدتی همدان
۱۳ فاطمه خادم ناسی زنجان
۱۴ مریم کارگر شورکی یزد
۱۵ یاسمین زهرا ابدالی اصفهان
۱۶ زینب بهزادی فارس
۱۷ نازنین زهرا حسینی تهران
۱۸ ساجده رمضانی قم
۱۹ فاطمه علی مردان مرکزی
۲۰ حلما احسانی نژاد خراسان جنوبی
۲۱ محمدجواد زاهد خراسان رضوی
۲۲ علی اکبد آقاباباییان اصفهان
۲۳ محمد جواد گلچهره تهران
۲۴ سید امیر طاها غفاری چهارمحال و بختیاری
۲۵ علی عباس پور آذربایجان شرقی
۲۶ امیرمهدی محمدی اترگله مازندران
۲۷ محمرضا باقری فارس
۲۸ ابولفضل جباری جزه فارس
۲۹ امیر علی جعفری فارس
۳۰ حسین طاها موذن سکل هرمزگان
۳۱ محمدحسین داوری مقدم لرستان
۳۲ محمدامین گلزاریان یزد
۳۳ عای اصغر طوسی سمنان
۳۴ محمد امین رحیمی دهاقانی اصفهان
۳۵ محمدجواد لقب دوست اصفهان
۳۶ بنیامین سورانی چهارمحال و بختیاری
۳۷ ابوالفضل قربانزاده اندزقی اردبیل
۳۸ علی فرهادی نیا قم
۳۹ محمد صادق نوابی خراسان جنوبی
۴۰ امیر محسن سجادی پور خراسان جنوبی
پیمایش به بالا