فرزندان ۷ تا ۱۰ سال – قصه گوئی

فرزندان ۷ تا ۱۰ سال

قصه گوئی

ردیف نام نام خانوادگی استان
۱ عطیه جوادی تهران
۲ نازنین فاطمه شجاعی مهر تهران
۳ فاطمه صبیری تهران
۴ زهرا قاسمی شرودانی اصفهان
۵ فاطمه طغیانی ریزی اصفهان
۶ فاطمه فاضلی اصفهان
۷ عارفه زهرا مقصودی اصفهان
۸ نازنین زهرا نادری مازندران
۹ معصومه پاشا زانوس مازندران
۱۰ فاطمه وثوقیان فارس
۱۱ محدثه صفیخانی قزوین
۱۲ نازنین زهرا صدیقی مرکزی
۱۳ محمد مهدی قاسمی تهران
۱۴ سپهر یاونگی تهران
۱۵ محمد حسین فیروزآبادی تهران
۱۶ محمد طه رستگار اصفهان
۱۷ حسین صالحی اصفهان
۱۸ علیرضا پاشایی چلکاسری گیلان
۱۹ محمد پارسا رحیمی کرمان
۲۰ ابوالفضل کارگر شورکی یزد
۲۱ طاها رجایی بوشهر
۲۲ محمد طاها کامگار فارس
پیمایش به بالا