همسران – حفظ آیات موضوعی

همسران

حفظ آیات موضوعی

ردیف نام نام خانوادگی استان
۱ فاطمه قاسمی چفته یزد
۲ مهسا میرانی لرستان
۳ پروانه براتی خوزستان
۴ زهرا ترابیان اصفهان
۵ حکیمه یاوری اصفهان
۶ معصومه میری اردبیل
۷ صدیقه حسام پور فارس
۸ مریم کاظم پور اصفهان
۹ زهرا دهقان طزرجانی یزد
۱۰ محبوبه شکری سمنان
۱۱ زهرا نوربخش قزوین
۱۲ آسیه عشرتی قزوین
۱۳ سیده فاطمه حسینی فارس
۱۴ فاطمه جاری مورجان فارس
۱۵ زینب وارسته اصفهان
۱۶ عاطفه داروغه تهران
۱۷ فهیمه رسولی نسب خراسان جنوبی
۱۸ ارشاد بهاری پور لرستان
۱۹ محمد امیری فارس
۲۰ مجتبی نیک سرشت فارس
۲۱ ابوالفضل مرادی نژاد زارع کرمان
۲۲ هادی چگینی قزوین
۲۳ مجتبی فرامرزی گسک خراسان جنوبی
۲۴ عباس زارع نیستانک اصفهان
۲۵ سعید قاسمی مرکزی
پیمایش به بالا