همسران – مفاهیم(تفسیر نمونه از سوره های انسان و واقعه)

همسران

مفاهیم(تفسیر نمونه از سوره های انسان و واقعه)

ردیف نام نام خانوادگی استان
۱ پروانه براتی خوزستان
۲ آذر حیدری بوشهر
۳ فاطمه قاسمی یزد
۴ مهسا میرانی لرستان
۵ مریم کاظم پور اصفهان
۶ زهرا ترابیان اصفهان
۷ فاطمه اکبرپور تهران
۸ زینب پیر خراسان رضوی
۹ مائده نوسن مازندران
۱۰ زهرا سلوک بنی گیلان
۱۱ آرزو عباسی فارس
۱۲ اعظم اعظمیان بیدگلی اصفهان
۱۳ منصوره بخشی خراسان رضوی
۱۴ فاطمه کریمیان اصفهان
۱۵ شقایق علی اکبری تهران
۱۶ فاطمه پاسبان خراسان جنوبی
۱۷ ارشاد بهاری پور لرستان
۱۸ جواد قاسمی یزد
۱۹ محسن سالاری یزد
۲۰ علی عقیقی اصفهان
۲۱ ابراهیم جعفری تهران
پیمایش به بالا