مقالات ها

احکام روزه زن مستحاضه

احکام روزه زن مستحاضه

خداوند در قرآن فرموده ای کسانی که ایمان آورده اید روزه بر شما واجب شده است و در ادامه افرادی را که روزه برایشان ضرر دارد را از روزه گرفتن منع کرده است. با ما همراه باشید تا بیشتر در این باره بپردازیم.

ادامه مطلب
توليد نسل و تنظيم خانواده‏

توليد نسل و تنظيم خانواده‏

اگر خون نفاس ظاهراً قطع شود، بايد به‏گونه‏ای كه در حيض گذشت استظهار282 كند. پس اگر خون واقعاً قطع شده بود، بايد مانند حائض برای آنچه مشروط به غسل است غسل كند.

ادامه مطلب
حکم وضو بعد از غسل جنابت

حکم وضو بعد از غسل جنابت

پرسش:
طبق فتوای آیت الله سیستانی آیا بعد از غسل جنابت می شود وضو گرفت و نماز خواند حتی اگر غسل باطل نشده باشد؟

ادامه مطلب
اصطلاح شناسى فقه بانوان

اصطلاح شناسى فقه بانوان

استحاضه از ماده حیض گرفته شده است و در اصطلاح، یکى از خون هایى است که از رحم زن خارج مى شود و زن را در این هنگام، مستحاضه مى گویند. هر خونى که غیر از حیض، نفاس، زخم، دمل و مانند آن باشد، خون استحاضه است.

ادامه مطلب
احكام استحاضه

احكام استحاضه

مسأله 392 ـ در استحاضه قليله بايد زن براى هر نماز يك وضو بگيرد ، و ـ بنابر احتياط مستحب ـ پنبه را آب كشيده و يا عوض كند ، و بايد ظاهر فرج را اگر خون به آن رسيده آب بكشد .

ادامه مطلب
استحاضه و علايم و موارد آن

استحاضه و علايم و موارد آن

استحاضه چيست؟ هرخونى كه از رحم خارج شده‏است، درصورتى كه از زخم نباشد و شرايط حيض و نفاس را نيز نداشته باشد، خون استحاضه است، و اگر قبلا زخم و جراحت نداشته و شك دارد كه خونى كه دفع شده، خون زخم است يا استحاضه، بنابر احتياط واجب استحاضه است

ادامه مطلب