آثار جمالزاده را چگونه بخوانیم؟

برای مطالعه آخر هفته شاید راه بهتری از این که چه بخوانیم وجود داشته باشد، شاید پیشنهاد مناسب این نکته باشد که آثار هر نویسنده را چگونه بخوانیم، این راه مسیر هموارتری برای مطالعه فراهم می‌کند و کمک می‌کند که با نویسندگان بهتر و بیشتر آشنا شویم.

ادامه مطلب