مسابقه خانواده من

 

تا پایان بهمن ماه تمدید شد

توجه : کد مسابقه همان اعداد بارکد کارت یکسان سازی سرپست خانواده می باشد لذا هر خانواده فقط یک شانس شرکت در مسابقه را دارد. (مسئولیت درج صحیح این کد بر عهده شرکت کنندگان عزیز است.)

منابع : سوالات مسابقه از متن چهار کتاب درج شده در زیر همچنین دو فیلم سینمایی معین شده می باشد، کافیست روی عنوان کتاب یا فیلم کلیک کنید تا محتوا برای شما نمایش داده شود.

زمان : مدت زمان شرکت در مسابقه 180 دقیقه می باشد و پس از این زمان سوالات تغییر می کنند.

 

کتاب مه شکن

کتاب محصولات آرایشی

کتاب بیوتروریسم

کتاب تراریخته

فیلم سینمای بن سای

فیلم سینمایی شکلات تلخ