دسته بندی :مقالات

7 مقاله

ظهور توحید و وجه الهی موجودات بر انسان ها در پرتو تهذیب نفس

ظهور توحید و وجه الهی موجودات بر انسان ها در پرتو تهذیب نفس

افرادی که نظام حس و عالم ماده و طبع و روابط علیِ آن هستند، چشم میدوزند به علل مستقله این نظام و میگویند: خورشید مؤثر است. ماه مؤثر است. زمین و زمان مؤثر است. آب و باران و هوا مؤثرند. غذا مؤثر است. پدر، مادر، رفیق، شریک و… همه مؤثرند.

انسان بزرگترین آیه عالم خلقت

انسان بزرگترین آیه عالم خلقت

در آن شعر منسوب به امیرالمؤمنین که می فرماید: دواءک فیک و ما تشعر *** و داءک منک و ما تبصر أتزعم انک جرم صغیر *** و فیک انطوی العالم الاکبر (ترجمه: داروی دردت در نهان تو است ولی نمی فهمی و دردت از خودت برخاسته ولی درک نمی کنی.

هستی و آفرینش از نظر جهان بینی اسلام

هستی و آفرینش از نظر جهان بینی اسلام

هر مکتب زبان مخصوص به خود دارد ، برای درک مفاهیم و مسائل آن مکتب‏ باید با زبان مخصوص آن مکتب آشنا شد . از طرف دیگر ، برای فهم زبان خاص آن مکتب باید در درجه اول بینش‏ کلی آنرا درباره هستی و جهان و حیات و انسان ،

هدف نهایی آفرینش از دیدگاه قرآن

هدف نهایی آفرینش از دیدگاه قرآن

اسلام جهان بینی روشنی درباره هستی و آفرینش دارد . با دید ویژه‏ای به‏ حیات و زندگی انسان می‏نگرد . از جمله اصول جهان بینی اسلامی اینست که هیچگونه ثنویتی در هستی نیست‏ ، آفرینش از نظر بینش توحیدی اسلام به دو بخش  باید  و  نباید  تقسیم نمی‏شود یعنی چنین

نگاهی به عجایب خلقت در جهان آفرینش

نگاهی به عجایب خلقت در جهان آفرینش

شگفتی های آفرینش در حیوانات : نوزادان گربه، چشم بسته به دنیا می آیند و مدتی نیز در این حالت زندگی می کنند، ولی نوزادان سگ برعکس گربه ها، در لحظه تولد چشم شان باز است. این مسئله حکایت از سنجش و حسابگری خاصی دارد. زیر شکم گربه پر از

نقد و بررسی ناتوانی فلسفه غرب در تبیین مسئله آفرینش

نقد و بررسی ناتوانی فلسفه غرب در تبیین مسئله آفرینش

از جمله سردرگمیهای غربی از ناحیه فلسفی، که به مسأله علیت مربوط می شود، تحلیل و بررسی آفرینش است. آفرینش یا خلقت یعنی چه؟ آیا آفرینش به معنی این است که آفریننده معدومی را موجود می کند یا به معنی این است که موجودی را موجود می کند؟! هیچ کدام

اصل کلی و قانون پاداش و جزا در آفرینش

اصل کلی و قانون پاداش و جزا در آفرینش

ناموس جهان این است که هر بذری که کاشته شود در آغوش عوامل بی منتهایی که هست پرورش یابد و رشد کند. جهان دستگاه مساعدی است برای کشت و زرع، اعمالی که ما در جهان انجام می دهیم از نیک و از بد، هر یک بذری است که در مزرعه

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید