دسته بندی :تهديدهاي خانواده

4 مقاله

ایدز

ایدز

دانلود هنگامی که اعضای یک جامعه شناخت درستی از یک بیماری ندارند، ممکن است در دام باورهای غلطی گرفتار شوند که رهایی از آنها به آسانی امکان پذیر نیست و این خود زمینه ساز شکل گیری ترسی موهوم و ناشناخته خواهد بود که روح و جسم انسان ها را آزار

کتاب جوانان و روابط

کتاب جوانان و روابط

دانلود در جامعه ی کنونی با پیشرفت علم و صنعت وفن آوری، روش زندگی به گونه ای دیگر تغییر یافته است. اجتماع کوچک روستا به شهر تبدیل شده، شهرها وسیع تر و جهان به سوی دهکده ی بزرگ در حرکت است. و انسان از زندگی فردی و وابسته به افراد

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید