صفحه اصلی دوره بازکردن همه
1 از 4

۱۷- غصه خوردن بر نداشته ها یعنی هدر دادن داشته ها

برای شروع این آزمون باید ثبت نام کنید و یا وارد شوید.

Scroll to Top
به بالای صفحه بردن