آداب تشهد

آداب تشهد

آداب تشهد

 امام صادق (ع) فرمود: تشهد ثنای بر خداوند است. پس در نهان خود بنده او باش و در فعل و عمل خضوع ورز، همچنان که با زبان و ادعا بنده اویی. و درستی گفتارت را با صفای باطنی پیوند ده و با همه وجود سر بندگی در برابر او فرو دار. چرا که او تو را بنده آفرید و ستور داده تا با قلب و زبان و اعضای بدنت عبادتش کنی تا بدین وسیله، ربوبیت او و بندگی خود را محقق داری. و بدان که سرنوشت آفریدگان به دست اوست. آنان را نفسی و لحظه ای نیست، مگر آن که در ید قدرت و مشیت اوست و آنان را از انجام کم ترین چیز در حیطه قدرت او عاجزند، مگر آن که به اذن و مشیت و اراده او باشد. خدای تعالی فرماید: (و پروردگار تو هر چه را بخواهد می آفریند و بر می گزیند و آنان اختیاری ندارند. مژه است خدا واز آنچه {با او} شریک می گردانند، برتر است). پس برای خدا بنده ای باش که با زبان و ادعا و عمل، او را شاکر است و زبان صادق خود را به صفای باطن پیوند بده چه او خالق توست. او عزیز تر وجلیل تر از آن است که کسی جز او را اراده و مشیتی باشد و یا بر اراده او سبقت جوید. پس عبودیت خویش را در رضامندی به حکمتش وبندگی در عبادت او به کار گیر تا اوامرش را ادا نمایی. او تو را امر فرموده که بر حبیبش، پیامبر خدا محمد (ص) درود فرستی؛ پس نماز برای خداوند را با درود بر او مقارن کن و اطاعت از خدا را با اطاعت از او و گواهی بر وجود خدا را با گواهی بر رسالت پیامبر (ص) همراه کن، و مراقب باش از برکت های شناخت پیامبر (ص) بی نصیب نمانی؛ چرا که اگر چنین باشد، از استغفار وشفاعت او که به امر پروردگار بزرگ است محروم خواهی بود و این حاصل نخواهد شد مگر با رعایت فرمان خدا و سنت پیامبر (ص). پس بدان که نباید از شناختن قدر و منزلت آن گرامی نزد خداوند غافل شوی.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید