آداب زکات

آداب زكات

آداب زکات

امام صادق (ع) فرمود: بر هر عضوی از اعضایت، بلکه هر مویی از موهایت، و بر هر لحظه ای از لحظه های عمرت، زکاتی است واجب.

زکات چشم  به دیده عبرت نگریستن و چشم پوشی از شهوات و مانند آن است.

 زکات گوش ، شنیدن علم، حکمت، قرآن و فواید دین و هر آنچه که نجاتت در آن است و نیز گوش فرا ندادن به خلاف آنچه گفته شد، مانند دروغ، غیبت و جز آن.

 زکات زبان، نصیحت مسلمانان، بیدار کردن غافلان و بسیار تسبیح گفتن و جز آن است.

 زکات دست، بذل و بخشش نعمتی است که خدا عنایت فرموده و به کار گرفتن آن در نوشتن علم و دانش و اموری که مسلمانان را در مسیر طاعت خداوند تعالی سود و نفع رساند و شری را از آنان دور کردن است.

 زکات پا، گام برداشتن و کوشش برای ادای حقوق خداوند متعال مانند دیدار برادران صالح و رفتن به مجالس ذکر خدا و اصلاح میان مردم وصله رحم ورفتن به جهاد و هر آنچه که سلامت قلبت و دینت در آن است.

آنچه ذکر شد، به قدری است که قلوب توانند آن را فهم کنند و نفوس بدان عمل کنند و کسی جز بندگان مقرب خدا، برکنه آن آگاهی ندارند؛ چرا که تنها اینان حقیقت امر را دریافته و در عمل و گفتار به آن پای بند هستند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید