آیا برای تطهیر قرآن، داشتن وضو الزامی است؟

آیا برای تطهیر قرآن، داشتن وضو الزامی است؟

برای آب کشیدن قرآن نجس شده یا بیرون آوردن آن از چاه توالت و مانند آن، در صورتی که انسان ناچار باشد دست یا جای دیگر بدن را به خط قرآن برساند، باید وضو بگیرد؛ ولی چنانچه معطل شدن به اندازه وضو بی احترامی به قرآن باشد، باید بدون وضو این کار را کند و تا ممکن است به خط قرآن دست نزند. 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید