احکامی در باب روزه

احکامی در باب روزه

 روزه‌های مکروه

روزه‌های مکروه کدام است؟

۱. روزه روز عاشورا، ۲. روزه روز عرفه برای کسی که او را از خواندن دعا باز دارد، ۳. روزه مستحبی مهمان بدون اجازه میزبان، ۴. روزه مستحبی فرزند بدون اجازه پدر و مادر.

روزه خواری

برای چه کسانی روزه‌خواری جایز است؟

همه مراجع: بر چند دسته روزه واجب نیست، آنان عبارتند از:

۱. پیرمرد و پیرزنی که گرفتن روزه برای آنان مشقت دارد، ۲. زن بارداری که گرفتن روزه برای حمل یا خودش ضرر دارد، ۳. زن شیردهی که گرفتن روزه برای بچه یا خودش ضرر دارد، ۴. بیماری که گرفتن روزه برای او ضرر دارد، ۵. کسی که بیماری دارد که زیاد تشنه می‌شود و نمی‌تواند تشنگی را تحمل کند، ۶. کسی که به سن بلوغ نرسیده است، ۷. زنی که خون حیض و نفاس می‌بیند، ۸. کسی که به مسافرت می‌رود و در جایی قصد اقامت ده روز نمی‌کند، ۹. دختری که به جهت ضعف بنیه گرفتن روزه برای او مشقت فراوان و ضرر دارد، ۱۰. کسی که بی‌هوش است و یا در کما به سر می‌برد، ۱۱. دیوانگان.

خون لثه

گاهی از لثه‌هایم خون بیرون می‌آید و با آب دهان مخلوط می‌شود، اگر آن را فرو ببرم روزه باطل می‌شود؟

همه مراجع ﴿به جز آیات‌عظام تبریزی (قدس ره)، صافی گلپایگانی (مدظله العالی) و نوری همدانی (مدظله العالی)﴾: اگر خون لثه در آب دهان مستهلک شود، فرو بردن آن، روزه را باطل نمی‌کند.

آیات عظام تبریزی (قدس ره) و صافی گلپایگانی (مدظله العالی): اگر خون لثه در آب دهان مستهلک شود؛ بنابر احتیاط واجب فرو نبرد و بیرون بریزد.

آیت‌الله نوری همدانی (مدظله العالی): فرو بردن آن جایز نیست؛ هر چند در آب دهان مستهلک شود.

روزه‌دار و دندان پزشکی

پر کردن دندان در ماه رمضان چگونه است؟

همه مراجع: پر کردن یا جرم‌گیری و کشیدن دندان در ماه رمضان، برای پزشکان جایز است و برای شخص روزه‌دار زمانی جایز است که مطمئن باشد، خون یا آبی که به وسیله دستگاه وارد فضای دهان می‌شود، فرو نخواهد رفت.

خلط روزه‌دار

آیا فرو بردن خلط، روزه را باطل می‌کند؟

همه مراجع ﴿به جز آیات عظام بهجت (قدس ره) و سیستانی (مدظله العالی)﴾: فرو بردن خلط چنانچه به فضای دهان نیامده باشد اشکال ندارد؛ ولی اگر به فضای دهان برسد، احتیاط واجب آن است که فرو نبرد.

آیت‌الله بهجت (قدس ره): فرو بردن خلط اگر در حال غیر روزه امر عادی باشد و به فضای دهان نیز نیامده باشد، اشکال ندارد؛ ولی اگر به فضای دهان برسد، احتیاط واجب آن است که فرو نبرد.

آیت‌الله سیستانی (مدظله العالی): فرو بردن خلط چنانچه به فضای دهان نیامده باشد اشکال ندارد؛ ولی اگر به فضای دهان برسد، احتیاط مستحب آن است که فرو نبرد.

تبصره: مرز فضای دهان و حلق، مخرج حرف ﴿خ﴾ می‌باشد.

فطریه دانشجو

آیا زکات فطره برای دانشجویی که در خوابگاه سکونت دارد، واجب است؟

همه مراجع: اگر مخارج او را پدر و مادر می‌دهند و نان خور ایشان محسوب می‌شود، بر عهده آن‌هاست و اگر دانشجو مستقل است، بر عهده خودش می‌باشد.

نان‌خور دولت

زکات فطره دانشجویان و سربازانی که به طور رایگان از غذای دولتی استفاده می‌کنند، بر عهده چه کسی است؟

همه مراجع ﴿به جز آیات عظام صافی گلپایگانی (مدظله العالی)، مکارم شیرازی (مدظله العالی) و نوری همدانی (مدظله العالی)﴾: بر عهده خودش است و چنانچه تمکن مالی نداشته باشد، از او ساقط است.

آیت‌الله نوری همدانی (مدظله العالی): در فرض یاد شده زکات فطره بر کسی واجب نیست.

آیت‌الله مکارم شیرازی (مدظله العالی): اگر تمکن مالی دارد، بنابر احتیاط واجب خودش بپردازد.

آیت‌الله صافی گلپایگانی (مدظله العالی): هرکدام تمکن داشته باشند، بنابر احتیاط خودشان بپردازند.

تبصره: از نظر کسانی که زکات فطره بر عهده دانشجو نیست؛ اگر وی تمکن مالی دارد، احتیاط مستحب آن است که خودشان بپردازند.

فطریه نامزد

زکات فطره دختری که در حال عقد است، بر عهده کیست؟

همه مراجع: اگر نان خور پدرش باشد، بر عهده اوست.

فطریه جنین

آیا فرزندی که هنوز متولد نشده، زکات فطره دارد؟

همه مراجع: پرداخت زکات فطره برای بچه‌ای که در شکم مادر است، واجب نیست؛ مگر آنکه پیش از غروب شب عید فطر به دنیا آید.

پرداخت فطریه به والدین

آیا زکات فطره را می‌توان به پدر و مادر خود، در صورت مستحق بودن، پرداخت کرد؟

همه مراجع: اگر پدر و مادر فقیر باشند، بر فرزندان واجب است که مخارج آنان را بپردازند و نمی‌توان چیزی از زکات فطره به ایشان داد.

پرداخت فطریه به فرزند

آیا پدر می‌تواند زکات فطره را به فرزند خود که محتاج است، بدهد؟

همه مراجع: اگر فرزندان فقیر باشند، بر پدر و مادر واجب است که مخارج آنان را بپردازند و نمی‌توان چیزی از زکات فطره به آن‌ها داد.

با همکاری واحد پاسخ به سؤالات جامعه الزهرا (س)

نشریه نامه جامعه

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید