احکام انعقاد نطفه

احکام انعقاد نطفه

الف: موارد و زمان ‏هایى که نزدیکى و آمیزش با همسر در آن‌ها حرام است، عبارت است از:
۱. در حال احرام،
۲. زمان نفاس،
۳. در حال اعتکاف،
۴. دوران قاعدگى،(ایام ماهانه)
۵. در حال روزه واجب،
۶. زمانى که زن کم تر از نه سال داشته باشد،
۷. جایى که طواف و نماز نساء در حج را به جا نیاورده باشد.

ب: مواردی که نزدیکی با همسر و انعقاد کراهت دارد:
۱- بین طلوع فجر تا طلوع آفتاب.
۲- بین غروب آفتاب تا غروب شفق
۳- در روزی که آفتاب گرفته شود‌(و شبی که ماه گرفته شود)
۴- در روز (و شبی) که زلزله شود
۵- در روز (و شبی) که باد سیاه یا سرخ یا زرد بدمد.
۶- زفاف کردن در وقتى که ماه در برج عقرب یا تحت الشعاع باشد مکروه است.
۷- در شب عید فطر و عید قربان
۸- در برابر آفتاب جماع کردن  مگر آنکه پرده بیاویزى.
۹- در شب نیمه شعبان
۱۰-در میان اذان و اقامه
۱۱- جماع بدون وضو با همسر درحالی که حامله باشد،
 ولی اگر وضو بگیرد، اشکالی ندارد.
۱۱- در روز آخر ماه شعبان
۱۲- جماع کردن بر پشت بام
۱۳- شبی که فردای آن به سفر برود.
۱۴- جماع کردن در ساعت اول شب (غیر از شب جمعه)ج: زمان‌هایی که انعقاد نطفه خوب ✅ می باشد:
۱- در شب دوشنبه که اگر فرزندى به هم رسد ،حافظ قرآن و راضى به قسم خدا باشد.
۲- در شب سه شنبه که اگر فرزندى به هم رسد ، سعادت اسلام او را روزى شود . دهانش خوشبو ودلش رحیم و دستش ‍ جوانمرد و زبانش از غیبت و بهتان پاک باشد.
۳- شب پنج شنبه که اگر فرزندى به هم رسد ،حاکمى از حکام شریعت یا عالمى از علما باشد .
۴- روز پنجشنبه وقتى که آفتاب در میان آسمان باشد که اگر فرزندى به هم رسد ،شیطان نزدیک او نشود تا پیر شود .خداوند سلامتی در دین و دنیا را برای او عنایت می کند.
۵- شب ‌جمعه و فرزندى به هم رسد ،خطیب و سخنگو باشد .
۶- روز جمعه بعد از عصر که اگر در این ساعت فرزندى به هم رسد، از دانایان مشهور باشد. 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید