اعضایی که در سجده باید بر زمین قرار گیرند

اعضایی که در سجده باید بر زمین قرار گیرند

کدام اعضا در سجده باید بر زمین قرار گیرند؟

در سجده باید هفت قسمت از بدن بر زمین قرار گیرد.
۱ : پیشانی؛
۳ و ۲:کف دو دست؛
۵و ۴: سر زانوها؛
۷و ۶: سر انگشت بزرگ هر دو پا. 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید