ایمان

ایمان

امام صادق (ع) از قول پیغمبر اکرم (ص) فرمودند ، نشانه های ایمان بنده مومن (یا انسان کامل ) ، ۹ چیز است :

۱- شادی و نشاط او را به باطل نکشاند، یعنی درخوشیها از خدا غافل نشود.
۲- خشم و غضب او را از طریق حق بیرون نبرد.
۳- قدرت سبب تجاوزش نگردد، یعنی اگر موقعیتی پیدا کرد، به خودپسندی و گناه گرفتار نشود .
۴- زیادیهای سخنش را نگه دارد، یعنی به دروغگویی ، چاپلوسی و غیبت نیفتد.
۵- مازاد مالش را انفاق کند، یعنی خمس مالش را بدهد ، و در راه خدا آنچه را که لازم است خرج کند.
۶- در زندگی اقتصاد و میانه روی را رعایت کند، یعنی هیچ وقت به اسراف نیفتد …
۷- با دشمنانش مدارا نماید، یعنی هیچ وقت در فکر تلافی و کینه جویی نباشد.
۸- خوی خوش داشته باشد، یعنی اخلاقش خداپسندانه باشد.
۹- سخاوتمند و آقا باشد، یعنی هیچ وقت حالت گداصفتی و بخل نداشته باشد.
اکسیژن و هیدروژن دو عنصر ساده از عناصر طبیعت اند . هر کدام ساختمان خاصی دارند که این ساختمان را از دست نمی دهند.
نه ساختمان اکسیژن به هیدروژن تبدیل می شود ، نه به عکس . اما هر گاه که این دو با یکدیگر همکاری می کنند ، نظامی جدید به نام آب را پدید می آورند که حیات موجودات زنده بر روی کره ی زمین به وجود آن بستگی دارد. شاید این همکاری را بتوان موثرترین همکاری روی کره ی زمین دانست ، زیرا بزرگ ترین نتیجه و فایده را به دنبال دارد .
ویژگی های جهان واقعی عبارتند از :
الف ) هر موجودی از اجزای خاص و معینی تشکیل شده است .
ب ) این اجزاء با آرایش مخصوص به خود در کنار یک دیگر قرار گرفته اند .
پ ) هر یک از این اجزاء خواص ویژه ای دارند که با وظیفه ی آنها هماهنگی دارد.
ج ) هر جزیی کار مخصوصی انجام می دهد و وظیفه ی معینی بر عهده دارد .
د) میان وظایف و مسئولیت ها پیوستگی و ارتباط مشاهده می شود ، به
گونه ای که کار هر یک مکمل و ادامه ی کار دیگری است و کارها و مسئولیت ها در ارتباط با هم معنا می یابند و اگر به کار یک جزء به تنهایی نگاه شود، ناقص و ناتمام به نظر می آید .
هـ ) نتیجه ی هر سامان و نظمی و هر همکاری و فعالیتی ، هدف خاصی است که آن را از سامان دهی ها و همکاری ها جدا می کند .
از ویژگیهای جهان واقعی « پیوستگی و ارتباط میان وظایف و مسئولیتها» را چنین می توان شرح داد :
الف ) کار هر یک از اجزاء مکمل و ادامه کار جزء دیگر است .
ب ) کارها و مسئولیت ها در ارتباط با هم معنا می یابند .
ج ) اگر به کار یک جزء به تنهایی نگاه شود ، ناقص و ناتمام به نظر می آید .

شاخصه های اصلی :
– شاخصه ی اصلی مجموعه های قانون مند و منظم هدف و غایت است .
– هدف و غایت عنصری است که سبب پیدایش یک نظام می شود و به تمام فعالیت های آن معنا می بخشد.
– ویژگی ای که مانند روح در همه ی اجزاء و فعالیت ها حضور دارد هدف است .
– بدون هدف پیوستگی و ارتباط و هماهنگی معنار ندارد و مجموعه ی دارای نظام شکل نمی گیرد .
– همکاری و پیوستگی و نظام برای آن ضرورت دارد که به هدف معینی منجر شود و به سرانجام روشنی برسد .
– درختی را به عنوان یک مجموعه ی نظام مند در نظر می گیریم این درخت دارای ریشه ، ساقه ، و برگ است . مواد تشکیل دهنده ی هر یک ، جای قرار گرفتن آنها ، کار ویژه ی هر کدام و همکاری میان آنها وقتی معنا پیدا می کند که به هدفی منجر شود و میوه ای به دست آید از این روست که می گوییم همه اجزاء درخت کارهایی به هم پیوسته و هماهنگ انجام می دهند و رابطه ای حقیقی میان مجموعه ی فعالیت ها برقرار است .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید