برخی از وظایف اخلاقی مردان

برخی از وظایف اخلاقی مردان

بیست و هشت بار کلمه «معروف» در قرآن کریم آمده که چهارده مورد آن درباره رفتار مرد با همسر است: «با آنان به نیکویی رفتار کنید.» (نساء، ۱۹) «یا به طرز شایسته آنها را نگاه دارید (و آشتی کنید) یا آنها را به طرز پسندیده ای رها سازید.» (بقره، ۲۳۱) «یا (با رجوع به آنان) به طرز شایسته و پسندیده ای نگاهشان دارید و یا (با پرداخت مهریه و سایر حقوق) به طرز شایسته ای از آنان جدا شوید.» (طلاق، ۲) «آن کس که توانایی دارد، به اندازه توانش و آن کس که تنگدست است به اندازه ی وسعش، هدیه ای شایسته (که مناسب حال دهنده و گیرنده باشد. این کار برای نیکوکاران سزاوار است.» (بقره ، ۲۳۶)

همچنین، در قرآن کریم سه کلمه آمده که اصول همسرداری را بیان می کند: روشن شدن چشم همسر، نداشتن غم و رضایت قلبی: (احزاب ،۵۱)

برای داشتن زندگی «معروف» و داشتن همسر راضی و بی غم و اندوه، رعایت حقوق و انجام وظایف، نقش فوق العاده ای ایفا می کند. اگر چه شخصیت زن و رفتار و گفتارش نیز در راضی و شاد بودن او بسیار مؤثر است؛ اما مرد باید به گونه ای وظایف شرعی و اخلاقی و عرفی را رعایت کند که فضای رضایت و به دور از ناراحتی فراهم شود.

در اینجا برخی از وظایف مردان را بیان و قبل از آن، به این نکته اشاره میکنیم که براساس روایت، خوشرفتاری شوهر با همسرش، سبب طول عمر و دوام بهره مندی او از نعمتها می‌گردد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید