تکلیف نماز و روزه جاهل به مسأله­ی غسل

تکلیف نماز و روزه جاهل به مسأله­ی غسل

شخصی براساس آموخته­های خود[۱] به این کیفیّت غسل کرده است که: ابتدا سر و گردن، بعد سمت راست، سپس سمت چپ و پس از آن عورت و ناف را مثل سایر اعضا می­شسته و مواظبت نمی­کرده که عورت و ناف را یک بار با سمت راست و یک بار با سمت چپ بشوید:

الف. آیا غسل او صحیح است؟

ب. حکم نماز و روزه­هایی را که با اتکا به این غسل انجام داده، چیست؟

حضرت آیهالله بهجت؛ معمولاً در غسل­ها، ناف و عورتین هم غسل داده می­شود. به حد واجب آن ولو توجه هم نداشته باشد، لذا اگر احتمال شسته شدن این­طوری بوده، آن غسل­ها صحیح بوده و نماز و روزه­ها هم درست بوده است.

حضرت آیهالله خامنه­ای؛ شستن تمام عورت و ناف، یک بار با طرف راست و بار دیگر با طرف چپ، لازم نیست، بلکه شستن نصف آن­ها با هر طرف کفایت می­کند و نیز توجه به شسته شدن این اعضا به طور جداگانه لازم نیست، بلکه همین مقدار که به نیّت غسل طرف راست بدن و سپس طرف چپ را شسته باشد و به این اندام­ها نیز آب رسیده باشد، کافی است؛ هرچند هنگام غسل توجّه به آن­ها نداشته باشد؛ و بر فرض یقین به شسته نشدن قسمتی از بدن، غسل صحیح نیست و نمازهایی که با این حال خوانده باید اعاده شود، ولی روزه­ها صحیح است.

حضرت آیهالله سیستانی؛ ترتیب بین راست و چپ واجب نیست؛ گرچه بهتر است.

حضرت آیهالله فاضل لنکرانی۱؛ الف. اگر ناف و عورت او با سمت راست شسته نمی­شده غسل او باطل است والاّ صحیح می­باشد.

ب. روزه­های او در هر حال صحیح است، ولی اگر غسل باطل باشد نمازها باطل بوده و باید قضا کنید.

کفایت غسل از وضو

کدام یک از غسل­های واجب و مستحب برای نماز کفایت از وضو می­کند؟

حضرت امام خمینی(ره)[۲] و حضرت آیهالله اراکی[۳]؛ سی که غسل جنابت کرده نباید برای نماز وضو بگیرد، ولی با غسل­های دیگر نمی­شود نماز خواند و باید وضو هم بگیرد.

حضرت آیهالله بهجت[۴]؛ سی که غسل جنابت کرده، نباید برای نماز وضو بگیرد، ولی در غسل­های دیگر برای نماز باید وضو بگیرد.

حضرت آیهالله تبریزی۱ [۵]؛ کسی که غسل جنابت کرده نباید برای نماز وضو بگیرد، بلکه با غسل­های دیگر واجب غیر از غسل استحاضه متوسطه و غسل­های مستحب که در مسأله­ی ۶۵۱ توضیح المسایل می­آید نیز می­تواند بدون وضو نماز بخواند، اگرچه احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد.

حضرت آیهالله خامنه­ای[۶]؛ غیر از غسل جنابت بقیه­ی غسل­ها کفایت از وضو نمی­کند.

حضرت آیهالله خویی۱[۷]؛ کسی که غسل جنابت کرده، نباید برای نماز وضو بگیرد، بلکه با غسل­های دیگر واجب غیر از غسل استحاضه­ی متوسطه و غسل­های مستحب که در مسأله­ی ۶۵۱ رساله می­آید نیز می­تواند بدون وضو نماز بخواند، اگرچه احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد.

حضرت آیهالله سیستانی[۸]؛ کسی که غسل جنابت کرده نباید برای نماز وضو بگیرد، بلکه با غسل­های دیگر واجب غیر از غسل استحاضه­ی متوسطه و با غسل­های مستحب که در مسأله­ی ۶۳۴ رساله می­آید نیز می­تواند بدون وضو نماز بخواند، اگرچه احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد.

حضرت آیهالله شبیری زنجانی[۹]؛ کسی که غسل جنابت کرده نباید برای نماز وضو بگیرد، البته در صورتی که احتمال عدم صحت غسل انجام شده را بدهد می­تواند رجاءً وضو بگیرد و با غسل­های واجب دیگر غیر از غسل استحاضه یا غسل­های مستحب که استحباب آن ثابت است و تفصیل آن در مسأله­ی ۹۵۱ رساله می­آید، نیز می­تواند بدون وضو نماز بخواند اگرچه احتیاط مستحب آن است که وضو بگیرد و در غسل­هایی که می­باید رجاءً انجام داد باید وضو گرفت.

حضرت آیهالله صافی گلپایگانی[۱۰]؛ کسی که غسل جنابت کرده نباید برای نماز وضو بگیرد، ولی با غسل­های دیگر نمی­شود نماز خواند و باید وضو هم بگیرد.

حضرت آیهالله فاضل لنکرانی۱؛ خیر. فقط با غسل جنابت است که می­تواند بدون وضو نماز خواند.

حضرت آیهالله گلپایگانی۱[۱۱]؛ کسی که غسل جنابت کرده نباید برای نماز وضو بگیرد، ولی با غسل­های دیگر نمی­شود نماز خواند و باید وضو هم گرفت.

حضرت آیهالله مکارم شیرازی[۱۲]؛ با هر غسلی می­توان نماز خواند و وضو واجب نیست، خواه جنابت باشد یا غیر آن، واجب باشد یا مستحب، ولی احتیاط مستحب آن است که در غیر غسل جنابت وضو بگیرد.

حضرت آیهالله نوری همدانی[۱۳]؛ کسی که غسل جنابت کرده نباید برای نماز وضو بگیرد، بلکه با غسل­های دیگر واجب غیر از غسل استحاضه متوسطه و همچنین با غسل­های مستحب که در ضمن مسأله­ی ۶۴۵ رساله تا بند ۹ ذکر شده است (غسل­های مستحبی که استحبابش محرز است) نیز می­تواند بدون وضو نماز بخواند؛ گرچه احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد.

حضرت آیهالله وحید خراسانی[۱۴]؛ کسی که غسل جنابت کرده، نباید برای نماز وضو بگیرد، بلکه با غسل­های دیگر واجب غیر از غسل استحاضه­ی متوسطه و با غسل­های مستحب که در مسأله­ی ۶۵۰ رساله می­آید نیز می­تواند بدون وضو نماز بخواند؛ گرچه احتیاط مستحب آن است که وضو هم بگیرد.

——————————————————————————–

[۱] نامه جامعه > آذر ۱۳۸۷ – شماره ۵۱ > فقه و زندگی

[۲] توضیح المسایل، ص ۵۰ ، م ۳۹۱

[۳] توضیح المسایل، ص ۶۹ ، م ۳۸۷

[۴] توضیح المسایل، ص ۷۷، م ۳۸۱

[۵] توضیح المسایل، ص۷۶، م ۳۹۷

[۶] اجوبه الاستفتائات، ص ۳۵ با استفاده از س ۱۸۸.

[۷] توضیح المسایل، ص ۶۶ ، م ۳۹۷.

[۸] توضیح المسایل، ص ۷۷ ، م ۳۸۹.

[۹] توضیح المسایل، ص ۹۴ ، م ۳۹۷.

[۱۰] توضیح المسایل، ص ۷۶، م ۳۹۷.

[۱۱] توضیح المسایل، ص ۶۶ ، م ۳۹۷.

[۱۲] توضیح المسایل، ص ۷۹، م ۴۰۱.

[۱۳] توضیح المسایل، ص ۸۱ ، م ۳۹۲.

[۱۴] توضیح المسایل، ص ۲۶۱، م ۳۹۷.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید