جنین شناسی در قرآن

جنين شناسي در قرآن

برداشت یک دانشمند از نکته هایی در مورد جنین شناسی در قرآن
” او شما را در رحم مادران تان مرحله پس از مرحله تاریکی های سه پوشش می آفریند .” ۱
تاریخ روشن نمی کند که از چه زمانی انسان ها به تولید و نمو انسان در رحم پی برده اند ، ولی اولین نقاشی در رحم به وسیله (لئوناردو داوینچی) در قرن پانزدهم میلادی ترسیم شده ، و در قرن دوم میلادی گالن (جالینوس) به شرح جفت و لایه های جنینی در کتابی به عنوان “تشکیل جنین” پرداخت .
آگاهی از این که جنین انسان به گونه ی مرحله ای ، رشد می کند تازه در قرن پانزدهم ، برای اولین بار مورد بحث و نقاشی قرار گرفت .۲
پس از این که در قرن هفدهم ، میکروسکوپ به وسیله (لوُن هوک) کشف شده ، مراحل رشد جنینی جوجه به مورد تشریح (میکروسکوپی) درآمد .
مرحله ای بودن نمو جنین انسانی برای اولین بار در قرن بیستم به وسیله (استرتر) در سال ۱۹۴۱ گزارش شد ، و در ۱۹۷۲ (اوراهیلی) به گونه ای دقیق تر آن را بیان نمود .
در این تحقیقات بیان شد که جنین در سه لایه تاریک قرار دارد .
۱- جدار شکم
۲- جدار رحم
۳- جدار جفت و پرده جنینی توجه داشته است
در قرآن به زیبایی در این زمینه نیز اشاره ای کرده است .۳
” آنگاه ، که او را به مانند قطره ای در جای امنی قرار دادیم . ” ۴
تشکیل قطره و محل امن در این آیه ، اشاره به (زایگوت) نطفه ی سلولی مخلوط از تخم مادر و اسپرم پدر است ، که سپس تقسیم شده تا به (بلاستوسیست) تبدیل شود و در رحم “جای امن” کاشته شود .
این تفسیر با آیه ی دیگری از قرآن حمایت می شود که اظهار نماید ؛
. وجود انسان از قطره ای مخلوط خلق می شود
در این برداشت ، (زایگوت) از به هم پیوستن (اسپرم) مرد و تخم (اووُم) زن درست می شود .
و در قرآن به عنوان ” قطره مخلوط ” ذکر شده است . ۵
” … ” سپس آن قطره را بصورت موجودی زالو مانند می سازیم . ۶
واژه “علق” در این آیه اشاره به زالو یا خون آشام دارد.۷
این شرحی مناسب از مرحله جنینی است که از روزهای ۷ تا ۲۴ که جنین به جدار داخل رحم چسبیده و آویزان است .
همان گونه که زالو به پوست می چسبد و از میزبان خون می مکد ، بسیار شگفت انگیز است که شباهت زیادی بین مرحله جنینی ۲۳ – ۲۴ روزه انسان و زالو وجود دارد .
در اوایل هفته چهارم جنین انسانی به زحمت با چشم دیده می شود ، چون از یک دانه گندم کوچک تر است .
سپس از حالت زالوچه ، مانند چیزی ” شبیه تکه جویده شده می سازیم .” ۸
واژه عربی “مضعه ” به معنای شیء جویده شده یا تکه جویده شده است .
در انتهای هفته چهارم ، جنین انسانی شبیه یک تکه جویده شده است.
دکتر کیث مور بیان می کند که ؛بدون تردید در قرآن آیه های دیگری مربوط به رشد انسان وجود دارد که با پیشرفت های علمی آینده بهتر درک خواهند شد
این قیافه شبیه تکه جویده شده از کجاست ؟
در واقع (سومایت) ها ، همان زوائد آغاز ایجاد ستون فقرات می باشد .
سپس از تکه جویده شده مانند ،” استخوان ها ساخته و استخوان ها را با ماهیچه و بافت نرم می پوشاند .”۹
در این جا ، نمایش تشکیل استخوان ها و ماهیچه ها را بیان می کند .
ابتدا استخوان ها مانند غضروف می باشند ، سپس ماهیچه ها (گوشت) ، دور آنها را می پوشاند ، سپس از این موجودی دیگر می سازیم .
این به شکل شبیه انسان در جنین هشت هفته ای اشاره دارد .
در این مرحله ، جنین ، مشخصات ویژه انسانی را با آغاز تولد اعضاء داخلی و خارجی دارا می شود و در همین مرحله پس از هفته هشتم ، جنین انسانی از نام علمی (امبریو) به (فتوس) نامگذاری می شود .
این احتمالاً همان موجود تازه ای هست که در این آیه به آن اشاره شده است .
” و او (خداوند ، آفریدگار) به شما شنوایی و بینایی و احساس و ادراک داده است . ۱۰
ابتدای تولید گوش داخلی ، پیش از آغاز تولید چشم بوده و مغز (محل احساس ها) از همه دیرتر حالت ویژه می گیرد .
” سپس از تکه ای شبیه گوشت جویده ، بخشی به گونه ی بافت ویژه مشخص و بخشی هنوز ویژه نشده آفریدم .” ۱۱
به نظر میرسد که این بخش از آیه اشاره به این نکته دارد
که در این مرحله ی جنینی ، بخشی از بافت ها (برای کاری ویژه) اختصاص داده شده و بخشی از بافت ها هنوز (کارشان) اختصاصی نشده است. ۱۲
برای نمونه هنگامی که استخوان های غضروفی شناخته می شوند ، بافت پیوندی (مزن کایم) دور آ ن استخوان های غضروفی هنوز مشخص نشده است .
بعدها این بافت به شکل ماهیچه ها و زرپی ها و لیگامنت ها آشکار می گردند .
” ما مقرر می داریم هر که را خواسته باشیم تا مدتی معین در رحم بماند .”۱۳
این بخش نیز اشاره به این نکته دارد که جنین ها تا زمان مقرر در رحم می مانند .
دانش پزشکی می داند که بسیاری از جنین ها در اولین ماه جنینی می افتند و فقط در حدود ۳۰ در صد از تخم های جفت شده ،
(زایگوت) ها تا پایان رشد جنینی و تولد زنده می مانند .
دکتر کیث مور بیان می کند که ؛بدون تردید در قرآن آیه های دیگری مربوط به رشد انسان وجود دارد که با پیشرفت های علمی آینده بهتر درک خواهند شد .
پزشکان بعد از کشف میکروسکوپ حدود ۳۰۰ سال پیش در داخل رحم مادر این پدیده را برای اولین بار دیدند که بچه در ابتدا در رحم مادرعینا مثل کرم کوچکی است که از دیواره آن آویزان است! و بعد (بعد از مرحله علقه) بشکل گوشت کوچکِ نیمه جوئیده در میاید! یکی از جراحان مشهور فرانسوی به نام ” دکتر موریث ” بعد از بررسی در این مورد و موارد دیگر، زبان عربی را یاد گرفت و قرآن را با کنجکاوی هر چه بیشتر خواند و مسلمان شد .
او نشریاتی درباره معجزات پزشکی قرآن نوشته و کتابی بسیار خواندنی در این مورد منتشر کرده است .
خواندن این کتاب را به یک یک جویندگان راه علم و حقیقت و تمام مسلمانان جهان توصیه می کنم. این کتاب را در این سایت بخوانید. The Bible The Quran and Science
لازم به یاد آوری نیست که مطالب نوشته شده توسط این فرد ، نظریات یک آدم معمولی نیست .
بلکه او یکی از مشهور ترین جراهان دنیاست که نظریاتش قابل قبول و احترام دانشمندان جهان می باشد .
________________________________________
۱- زمر / ۳۹
۲- مترجم / هشت سال پس از نزول قرآن
۳- زمر / ۶
۴- مؤمنون / ۱۳
۵- مترجم / در زیر میکروسکوپ مانند قطره ای است گرد با جدار.
۶- مؤمنون / ۱۴
۷- مترجم / معنای دیگر علق یا علقه : زالوچه در حال آویزان (در رحم) می باشد.
۸- مؤمنون / ۱۴
۹- همان
۱۰- سجده / ۹
۱۱- حج / ۵
۱۲- مترجم / امروزه ما به عنوان بافت ویژه نشده (استم سلز) می شناسیم .
۱۲- حج / ۵
* برداشت یک دانشمند به نام ” کیث مور ”
عضو کالج آناتومی کاناد ا ، دکتر فلسفه و پروفسور جنین شناسی بخش آناتومی دانشگاه پزشکی دانشگاه تورنتو در کانادا
در زمینه ی برداشت های وی از قرآن در زمینه ی جنین شناسی
مترجم : دکتر عبدالله گیلانی

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید