حکم به گوش خوردن‌ آیه سجده

حکم به گوش خوردن‌ آیه سجده

سجده واجب نیست. [۱]
آیات عظام: صافی و مکارم: بنابر احتیاط واجب باید سجده کند. [۲]پی‌نوشت‌ها:[۱]. امام، توضیح المسائل ده مرجع، با استفاده از م ۱۰۹۴؛ خامنه ای: استفتا؛ سبحانی، توضیح المسائل، با استفاده از م ۱۰۵۲.
[۲]. صافی، جامع الاحکام، ج ۱، س ۲۳۹؛ مکارم، استفتائات جدید، ج  ۱، س ۱۹۴ و ج ۲، س ۲۵۸، ۲۵۹ و ج ۳، س ۲۳۹.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید