دلایل پرخاشگری در فرزند

دلایل پرخاشگری در فرزند

پرخاشگری در کودکان معمولا بصورت طبیعی اتفاق می افتد. اختلال گونه نیست یعنی بصورت پَتِرن گونه است. یعنی نمی توانیم بگوییم یک کودک کم سن و سال، ۴-۳ساله دچار پرخاشگری شده است. و آن پرخاشگری در کودکان واکنشی است که به محرومیت یا ناکامی نشان می دهند. مثلا یک چیزی را می خواهند ولی داده نمی شود. خودشان را روی زمین می اندازند، گریه می کنند و پدر و مادر را می زنند. خیلی از مواقع طبیعی است. مخصوصا اگر سنین ۴-۳سالگی باشد که دوران مقاومت کودکان است. دوره است که کودک می خواهد استقلال پیدا کند و خیلی از مواقع از اطاعت والدین فرار می کند.و
دلایل پرخاشگری چیست؟
عدم تشویق به موقع برای رفتارهای مطلوب کودک
مثلا کودکی که رفتار درست و صحیحی را انجام می دهد ولی والدین هیچ توجهی را نمی کنند، هیچ تشویق کلامی نمی کنند. محبت نمی کنند. بنابراین کودک دچار پرخاشگری می شود.
عدم تنبیه بخاطر رفتارهای نامطلوب کودک
یعنی کودک رفتار ناصحیحی را انجام می دهد ولی والدین هیچ سبک و شیوه ی فرزندپروی را اعمال نمی کنند تا اصلاحیه به رفتار کودک بدهند. کودک دچار پرخاشگری می شود.
تنبیه های مکرر و بیش از حد استفاده کردن از تنبیه ها و مجازات در سبک فرزندپروی
به دنبال این برخوردها کودک پرخاشگر و عصبانی می شود.
فشارهای روانی
مثلا فرزند زمان زیادی را در مدرسه است، تکالیف زیادی را باید بنویسد یا گرسنه و خسته است. یا دعوا بین اعضای خانواده وجود دارد. این ها فشارهای روانی است که فرزند متحمل می شود. یا فشارهای روانی که مادر باید تحمل کند. دعوایی که در منزل است و فشارهایی که مادر تحمل می کند باعث می شود که مادر نتواند آن شیوه و سبک فرزندپروی درست را دنبال کند و پیگیر باشد.
تعارض های تربیتی بین والدین
مادر یک سبک و شیوه تربیتی را انتخاب می کند و پدر یک سبک و شیوه دیگری را…
مجموعه علائم نق نق کردن، تهدید کردن، داد و فریاد و کتک کاری
چطور اتفاق می افتد؟ کودک در دوران مقاومت است. مادر می گوید که یک کاری را نجام بدهد. کودک مقاومت می کند و تضاد ایجاد می شود. مادر شروع به تهدید کردن می کند که اگر این کار را نجام ندهی، به پدرت می گویم یا… و کودک را مجبور می کند که آن کار را انجام بدهد. موقعی که کودک مقاومت می کند وارد مرحله داد و فریاد می شوند و مادر شروع می کند به داد و فریاد کردن و در نهایت به کتک کاری ختم می شود. در نهایت همه این عوامل باعث بروز پرخاشگری در کودکان می شود.

کارشناس: استاد میردامادی
 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید