رازهای خوردن خربزه از زبان ائمه (ع)

رازهاي خوردن خربزه از زبان ائمه (ع)

طب اسلامی – اسرار خوراکی هاپیامبر خدا(ص): بر شما باد خربزه؛ چرا که در آن ده ویژگی است: خوراک است؛ نوشیدنی است؛ شست و شو دهنده است؛ خوش بو کننده است؛ مثانه را می شوید؛ شکم را می شوید؛ آب کمر را فراوان می سازد؛ نیروی همبستری را می افزاید؛ سردی مزاج را از میان بر می دارد؛ و پوست را تمیز می کند.
پیامبر خدا(ص): نیاز خود به میوه را با خربزه برآورید؛ چرا که میوه ی بهشت است، در آن، هزار برکت و هزار رحمت است و خوردنش شفای هر درد است.
پیامبر خدا(ص): نیاز خود به میوه را با خربزه برآورید؛ چرا که  آب آن، رحمت، و شیرینی آن، از شیرینی بهشت است.
طب النبی(ع): به پیامبر(ص) خربزه ای از طائف، هدیه دادند. آن را بویید و بوسید و سپس فرمود: «خربزه را دندان بزنید؛ چرا که از زیورهای زمین است: آبش از رحمت خداوند و شیرینی اش از بهشت است.»
پیامبر خدا(ص): هیچ زن بارداری نیست که خربزه بخورد، مگر این که نوزادش خوش چهره و خوش خوی خواهد شد.
امام علی(ع): -در بیان فواید خربزه- در آن ده ویژگی است: خوراک است؛ نوشیدنی است؛ میوه است؛ سبزی است؛ خورش است؛ شیرینی است؛ شست و شو دهنده است؛ خطمی است؛ سبزی است؛ و داروست.
امام صادق(ع): -درباره ی ویژگی های خربزه- سنگ را در مثانه ذوب می کند.
خوردن خربزه پیش از غذا
پیامبر خدا(ص): خربزه پیش از غذا، شکم را کاملا می شوید و بیماری را از ریشه می کند.
نهی از خوردن خربزه در حالت ناشتا
امام صادق(ع): خوردن خربزه در ناشتا، سست اندامی می آورد.
امام رضا(ع): خوردن خربزه در حالت ناشتا، سست اندامی –پناه بر خدا- بر جای می گذارد.
مناقب آل أبی طالب: -به نقل از محمد بن صالح خثعمی- تصمیم داشتم در نامه ام به امام عسکری(ع)، درباره ی خوردن خربزه در حالت ناشتا … بپرسم؛ اما این پاسخ از او به من رسید: «خربزه را نباید در حالت ناشتا خورد؛ زیرا سست اندامی می آورد.»
آداب خوردن خربزه
پیامبر خدا(ص): خربزه را دندان بزن و آن را قطعه قطعه مخور؛ چرا که میوه ای است خجسته، خوش، مایه ی پاکی دهان و تقدس بخش دل؛ دندان ها را سفید می کند، خدای را خرسند می سازد، بویش از عنبر و آبش از کوثر است، گوشت آن از پردیس، لذت آن از بهشت، و خوردن آن، عبادت است.
گردآوری : فریده دانشور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید