زیبائی و ماجرای انتخاب

زیبائی و ماجرای انتخاب

در نظر داشتن خدا ،در خصوص مسئله ی ازدواج ،  یعنی اینکه فرد دریابد که خداوند ، به چه وصلتهایی فرمان داده و از چه پیوندهایی هشدار داده است ، ظلمتها را از بین می برد و فرد را از جهالت بیرون می آورد .
 نگاه از منظر دین در انتخاب همسر ، روشن بینی زیادی را به انسان هدیه می کند و با توجه به اینکه راه دین ، مهمترین و امن ترین راه هاست ، لذا توسل به آن و پیروی از دستورات دین ، انسان را از فرجام های بد ، مصون می دارد .
 دوم اینکه : تقوی یعنی عدالت داشتن ، مهمترین جزء تقوی عدالت است :
((اعدلوا هو اقرب للتقوی))(مائده-۸) ، ((عدالت پیشه کنید که نزدیکترین چیزها به تقوا عدالت است))
و عدالت هم یعنی همچون ترازو عمل کردن ، علت اینکه ترازو در کشیدن ، کم و زیاد نمی کند ، به دلیل عدم هوی و هوس ترازو در جنس است ، یعنی ترازو میلی یا کراهتی نسبت به جنس ندارد تا بخواهد وزن جنس را کم یا زیاد نشان بدهد .
در یک انتخاب خوب نیز ، نداشتن هوی و هوس ، اولین شرط و بلکه مهمترین شرط تصمیم گیری عاقلانه و عادلانه است .
یعنی انتخاب فرد نبایستی بر اساس هوی و هوس باشد ، به عنوان مثال ، طمع و حرص شما نسبت به ثروت ، نبایستی ملاک انتخاب و عامل مهم در انتخاب یک همسر پولدار باشد یا به هوس رسیدن به ثروت ، سراغ انسانهای پولدار بروید ، یا غلبه شهوت بر شما یا وجود میل و گرایش به زیبارویان ، شما را تنها به سمت انسانهای زیبا رهنمون ننماید .البته این سخنها بدین معنا نیست که با پولدار یا زیبارو و یا تحصیل کرده یا … نبایستی ازدواج کرد ، بلکه بدین معناست که وجه غالب در تصمیم گیری و علت اصلی انتخاب ، نباید ثروت یا زیبائی یا مدرک یا این قبیل ملاکها باشد .
  با پولدار ازدواج بکنید ، اما نه بخاطر پولش و همچنین با افراد تحصیل کرده ، زیبا و … ازدواج بکنید اما نه به خاطر عناوین یا صفات ظاهری که در آنهاست .
 هر که را باشد طمع الکن شود                          با طمع کی چشم و دل روشن شود ؟
پیش چشم او خـیال جاه و زر                         همچنان باشد کـه مـوی انـدر بـصر
 بیشتر انتخابهای بد فرجام ، انتخاب از روی هوی و هوس بوده است این افراد مسحور یکی دو عنوان یا صفات ظاهری فرد مقابلشان می شوند و صرفاً به همان دلایل پیوند ازدواج را با دیگری می بندند ،اما هیچگاه دوام یا شیرینی زندگی به این عوامل بستگی ندارد .
  چنانچه بتوانید حداقل به هنگام انتخاب همسر ، به هوی و هوسهای خود اجازه ی دخالت ندهید و فضای تصمیم گیری را از گرد و غبارهای ناشی از تاخت و تاز امیال هوس گونه پاک و سالم نگه دارید ، مطمئناً خود را از یکی از مهمترین پرتگاههای زندگی دور نگه داشته اید ، اما اگر به آنها مجال خودنمایی بدهید و اگر بتوانند بر عقل و درایت شما غالب شوند ، مطمئناً تا بتوانند نامناسب ترین فرد را به شما معرفی می کنند ، که تنها باب دل هوس های زودگذر شماست نه کسی که بتوانید یک عمر با او زندگی کنید .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید