سوم از موارد تیمم : ترس از استعمال آب .

سوم از موارد تيمم : ترس از استعمال آب .

مسأله ۶۵۸ ـ اگر استعمال آب موجب مرگ او باشد ، یا از استعمال آن مرض یا عیبى در او پیدا شود ، یا مرضش طول بکشد یا شدّت کند ، یا به سختى معالجه شود ، باید تیمم نماید . ولى اگر بتواند ضرر آب را بطورى بر طرف کند ، مثل اینکه آب را گرم کند ، باید این کار را بکند و وضو بگیرد ، و در مواردى که غسل لازم است غسل کند . مسأله ۶۵۹ ـ لازم نیست یقین کند که آب براى او ضرر دارد ، بلکه اگر احتمال ضرر بدهد ، چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد ، باید تیمم کند .
مسأله ۶۶۰ ـ اگر بواسطه یقین یا احتمال ضرر ، تیمم کند و پیش از نماز بفهمد که آب برایش ضرر ندارد ، تیمم او باطل است . و اگر بعد از نماز بفهمد باید دوباره نماز را با وضو یا غسل بخواند ، مگر در صورتى که وضو یا غسل در حالت یقین یا احتمال ضرر موجب نگرانى روحى باشد ، که تحملش مشکل است .
مسأله ۶۶۱ ـ کسى که یقین داشته آب برایش ضرر ندارد ، چنانچه غسل کند یا وضو بگیرد و بعد بفهمد که آب براى او ضرر داشته ، وضو و غسل او باطل است .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید