ششم از موارد تیمم

ششم از موارد تيمم

این که وضو یا غسل مزاحم با تکلیفى دیگر شده باشد که از آن أهم یا مساو ى با آن است .
مسأله ۶۶۵ ـ کسى که بدن یا لباسش نجس است و کمى آب دارد که اگر با آن وضو بگیرد یا غسل کند ، براى آب کشیدن بدن یا لباس او نمى ماند ، در این صورت باید بدن یا لباس را آب بکشد و با تیمم نماز بخواند . ولى اگر چیزى نداشته باشد که بر آن تیمم کند ، باید آب را به مصرف وضو یا غسل برساند و با بدن یا لباس نجس نماز بخواند . مسأله ۶۶۶ ـ اگر غیر از آب یا ظرفى که استعمال آن حرام است آب یا ظرف دیگرى ندارد ، مثلاً آب یا ظرفش غصبى است و غیر از آن آب و ظرف دیگرى ندارد ، باید بجاى وضو و غسل تیمم کند .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید