طلاق عاطفی و شوهرکشی

طلاق عاطفي و شوهرکشي

هشدار!
«طلاق عاطفی» شوهرکشی می آورد
جام جم آنلاین: با صدای وحشتناکی ناگهان از خواب پریدم.
همه جا تاریک بود و سرد.
رو صورتم، خون پاشیده شده بود.
دخترم که در آغوشم آرمیده بود، مثل بید می لرزید، لباسش غرق خون بود.
چشمامو آروم آروم باز کردم.
– «کارش تمام شد.»
باور نمی کردم.
در خون غوطه ور بود.
هنوز هم ازش می ترسیدم.
آلوده به موادمخدر، به فساد هم کشیده شد و منو نیز در منجلاب خودساخته اش فرو برد.
بارها به خانوادش هشدار داده بودم، ولی آنها توجه نکردن، حتی تهدید کردم؛ به همه گفته بودم «یا منو سر به نیست کنین یا حساب این مرد را برسین.»
اما کسی حرفها و ضجه هایم را باور نکرد. دیگر تحمل این شرایط ننگین برایم سخت شده بود؛ هر شب می شستم و عیاشی و کثافت کاریشو تحمل می کردم. آمد و رفت مردهای غریبه کلافه ام کرده بود. مرتب باید از دختربچه بیگناهم مراقبت می کردم. همیشه نگران و مضطرب بودم که نکنه یه شب، به سر این آدمها بزنه و دست به کار کثیفی بزنن.
کم کم شده بودم سوژه مشتریهاش؛ نمی دانید وقتی این آدمای عوضی، کراک و شیشه و هزار زهر ماری دیگه مصرف می کنن در چه وضعیتی قرار می گیرن؟!
«باید می کشتمش!»
۱۲ سال از زندگی مشترکمون گذشته بود و حاصل آن، سه فرزند دختر و پسر بود، اما وقتی ماموران، ازش مواد پیدا کردن، به سادگی انداخت گردن من و باز هم به خاطر یک لقمه نون و حفظ فرزندانم مجبور شدم همه چیزو به گردن بگیرم و یکسال و ۵ ماه حبس را تحمل کنم، فقط واسه این که سایه آقا، بالا سر بچه هام باشه.
بارها ناچارم کرد به خواسته های کثیفش تن بدم، کی می تونست باور کنه…
چندین بار نشستم و بهش گفتم «یا منو بکش یا من، تو رو می کشم»، باور نمی کرد؛ یعنی هیچ کس باور نمی کرد. به مادر و خواهر و برادرش هم که می گفتم باور نمی کردن و تنها تمسخرشان برایم باقی می ماند، تازه بعضی وقتها، خبرهایی هم بهش می دادن که به جانم میفتاد و کتک مفصلی می زدم.
چندین بار قصد فرار کردم، ولی باز هم فکر بچه ها، آزارم می داد؛ کتک خوردن ها، تحقیرشدن ها، سوژه مردان سوءاستفاده گر و کثیف شدن، دیگر کارد را به استخوانم رسانده بود.
«باید می کشتمش!»
اما چگونه؛ خودم که قدرتشو نداشتم…
اینها درددل های زنی بود که به اتهام معاونت در قتل شوهرش بازجویی می شد.
آغاز تحقیقات پلیس
به گزارش خبرنگار «حوادث» ایسنا، یکروز پس از آن که زن سالخورده ای با مراجعه به پلیس اصفهان از ناپدید شدن فرزندش خبر داد، ماموران در جریان تحقیقات از او دریافتند که پسر این زن با همسرش اختلافات شدیدی داشته، به طوری که تا مرز تهدید به قتل نیز پیش رفته است.
بر این اساس همسر جوان مرد ناپدید شده برای انجام تحقیقات به پلیس آگاهی فراخوانده شد و در حالی که ابتدا نسبت به موضوع اظهار بی اطلاعی می کرد، در جریان بازجویی ها، راز گمشدن همسرش را فاش کرد و گفت: «باید می کشتمش.»
این زن در بیان جزئیات ماجرا به ماموران، گفت: «دیگه طاقت نداشتم، منو کرده بود، سوژه مشتریهاش، دو فرزند پسر و یک دختر داشتم. خانه مان آنقدر کوچیک بود که من و دخترم مجبور بودیم، شبها همانجایی بخوابیم که شوهرم و اون آدمهای کثیف، داشتن مواد مصرف می کردن. چندین بار التماسش کردم که دست از کارهای کثیفش برداره، ولی انگار نه انگار.»
«به اجبار، موضوعو با برادر ناتنی اش در میان گذاشتم، اما او هم باور نمی کرد، تا این که از او خواستم به طور پنهانی سرنوشت تحمیل شده بر من را تعقیب کنه، گفتم: «بیا و از نزدیک شاهد همه چیز باش؛ اگر دروغ گفتم، منو بکش و اگر راست بود، تکلیفو یکسره کن.»
سرانجام «ابراهیم» پذیرفت که به بهانه این که نزدیک منزل ما کارگری می کنه، چند روزی را در منزل ما سپری کنه.
«ابراهیم» دید که برادرش چه می کنه: یکروز از کوره در رفت و زمانی که مردی می خواست به زور وارد خونمون شه تا مواد مصرف کنه و.
.. شخصا مداخله کرد و او را از آنجا انداخت بیرون و بر سر همین مساله، با برادرش هم درگیر شد. شوهرم وقتی فهمید من همه کثافت کاریاشو به برادرش گفته ام، چاقو برداشت که منو بکشه، ولی فرار کردم. چند روز بعد، «ابراهیم» را دیدم. بهم قول داد که دیگه نمی ذاره برادرش زنده بمونه.»
«پنج شنبه بعد از ظهر، «ابراهیم» آمد منزل ما و گفت آدمیو پیدا کرده که می تونه براحتی شوهرم تکه تکه کنه. بعدا فهمیدم که این آدم، یکی از همون مردایی بوده که گاه گاهی به منزلمان رفت و آمد داشته و مواد مصرف می کرده.»
لحظه شماری می کردم
«شب بدی بود، همه جا تاریک و سرد، لحظه شماری می کردم که کی از دست این آدم پلید نجات پیدا می کنم. اول فکر می کردم کار به سادگی تموم می شه، اما لحظه به لحظه بر اضطرابم افزوده می شد. از دم دمای غروب، شوهرم به همراه برادرش «ابراهیم» و همون مرد غریبه، داخل یکی از اتاقا نشستن و مثل همیشه بساط مصرف مواد را پهن کردن.»
«شام بچه هارو دادم و رفتم مثل همیشه کنار دیوار همان اتاق. تنها مونسم که دختر ۱۰ ساله ام بود، کنارم پناه گرفت. پسرانم هم داخل اتاق اونطرفی خوابیدن. کم کم خواب چشمامو فرا گرفت. هیچ صدایی شنیده نمی شد. ناگهان ساعت نمی دانم دو بامداد بود یا سه، اما با صدای وحشتناکی از خواب پریدم. روی صورتم خون پاشیده شده بود. دخترم مثل بید می لرزید، لباس اونهم غرق خون بود. چشمانم را که باز کردم، دیدم شوهرم در خون غوطه ور است و برادرش یه گوشه نشسته و می گه: «کارش تمام شد.»
حالا من باور نمی کردم
«حالا من باور نمی کردم، با دخترم گریه می کردیم. «ابراهیم» هم گریه می کرد، اما اون مرد غریبه هیچ!!»
«صبح نزدیک بود، تمام روزهای تلخ زندگی همچون یک نمایش خنده دار مقابلم ظاهر می شدند، او پدر بچه هام بود، اما مسبب همه بدبختیهام. پتو رو آوردن و روی جسدش انداختن، بعد بردنش کنار دیوار و داخل چاله ای دفنش کردن.»
«همه چیز تموم شد، باور نمی کردم.»
«بالای گورش نشستمو هر چه بر سرم آورده بود را به مشتایی از خاک تبدیل کردم و رویش می پاشیدم.»
این پرونده را در گفت وگو با سید ضیاء الدین فائق، محقق و پژوهشگر مسایل اجتماعی تحلیل کردیم:
در سالهای اخیر از هم پاشیدگی خانواده ها سیر صعودی داشته است
«واقعیت اینست که خانواده نقش محوری و پراهمیتی در زندگی فرد و اجتماع پیرامونش دارد و هر گونه تغییر و تحول اجتماعی باید از خانواده آغاز شود. نمی توان انکار کرد که در سالهای اخیر از هم پاشیدگی خانواده ها سیر صعودی داشته و جدایی، اختلاف و عناد زوجین نسبت به یکدیگر، خشونت و خصومتی که طی زندگی مشترک ایجاد شده را رو به فزونی گذاشته است؛ چنانچه یافته ها نشان می دهند: بین سوءرفتارهایی مانند پرخاشگری، داد و فریاد کردن طرفین، ایراد ضرب و جرح، گوشه و کنایه زدن به یکدیگر، تحقیر و عیب جویی و از همه مهمتر سکوت و طلاق عاطفی، فحش دادن و قهر کردن، تحقیر کردن و عیب یکدیگر را بی پروا در حضور دیگران گفتن و جدا شدن اتاق ها و فاصله گرفتن زن و مرد و از همه مهمتر، گرایش مرد به مصرف مواد مخدر و داروهای روانگردان به عنوان یک جایگزین نامطلوب و افسردگی خانمها و بعضا داشتن رابطه با دیگران برای پر کردن خلأهای عاطفی موجود و وقوع جنایاتی از این دست (همسرکشی) رابطه معنی داری وجود دارد.»
به اعتقاد این پژوهشگر، از طرف دیگر، بزرگ کردن ضعف های خانم ها، مقایسه کردن آنها با دیگران و ایجاد معادلاتی در خصوص زیبایی و نوع رفتار و اعمال زنانه و ایجاد فضای ترس و تهدید و زیر پا قرار دادن ارزش های اخلاقی، بی توجهی به بهداشت فردی، درخواستهای خلاف اخلاق و عفت و شرم آور و بهره جویی هایی که بیشتر حاصل تماشای فیلمهای پورنو است را نیز می توان از جمله مهمترین عوامل وقوع این اتفاقات برشمرد.
نبود راه های مناسب برای جدا شدن همسران به ویژه زنان و مقاومت بعضا بیجای والدین و اطرافیان و مراجعه نکردن به روان درمان ها و مشاوران برای رسیدن به راه حل مطلوب، از موارد مهم دیگر افزایش اینگونه وقایع است؛ بررسی های گسترده به عمل آمده در برخی کشورها بیانگر این نکته است که اعمال خشونت نسبت به زنان، به هر صورتی که باشد خطر ابتلاء به اختلالات روحی – روانی را افزایش می دهد و نتایج مطالعات انجام شده در این رابطه حاکیست که قربانیان خشونت از مشکلات زیادی از جمله اختلالات افسردگی، اضطراب و اختلالات خوردن رفتارهای اجتنابی رنج می برند و بین همسرآزاری و افسردگی در زنان رابطه معناداری وجود دارد.
فائق، محقق و پژوهشگر مسایل اجتماعی در این باره می گوید: «بین اعمال خشونت و آسیب های جسمانی – جنسی و روانی از جمله اختلالات تجربه ای، صدمه زدن عمدی به رفتارهای جنسی نامطلوب و اقدام به خودکشی و اضطراب رابطه وجود دارد و این ویژگی ها را در تمامی متهمان به همسرکشی به سادگی می توان یافت و شاید همین موارد، مقدمه بسیاری مسایل از جمله خیانت به همسر و رابطه با غیر باشد و به این ترتیب از آنجا که به دلیل شرایط خاص عاطفی و خصوصیات ویژه افسردگی، عموما زنان به این باور غلط می رسند که اشخاص دیگر قادر به درک آنها هستند و از این رو به عشق های نادرست هدایت و وقتی با مقاومت همسرشان در جدایی روبه رو می شوند، در حالی که قانون نیز راه را بر آنها بسته، به سمت جنایت برای از میان برداشتن شوهرشان به عنوان مانع گرایش پیدا می کنند.» بیشتر شوهرکش ها، به «طلاق عاطفی» مبتلا بوده اند
وی با استناد به مطالعات انجام شده روی پرونده زنانی که مرتکب همسرکشی شده اند، اظهار می کند: بر این اساس به سادگی می توان رد پای این عوامل را در این موارد دید و لا به لای اظهارات آنها به نکات یاد شده دست یافت؛ بیشتر آنها، ازدواج را با علاقه آغاز نکرده و به «طلاق عاطفی» مبتلا بوده اند و مسأله مشترک بین همه آنها که در جریان بررسی های قضایی و پلیسی عنوان کرده اند، اینست: «همسرمان، کتکمان می زد و مرتب به ما اتهام می زد و از دیگران سخن به میان می آورد و در مهمانی ها، بیشتر از آنکه به من توجه داشته باشد، دنبال دیگران بود.»
از یافته های یک مطالعه بر روی ۵۷۰ زن کتک خورده که مورد خشونت فیزیکی همسرانشان قرار گرفته و در مراجع قضایی شکوائیه تنظیم کرده و نیز جهت معاینه، طی سه ماه به مراکز پنجگانه پزشکی قانونی تهران ارجاع شده بودند: «بیشتر زنان کتک خورده بین ۲۱ تا ۳۰ سال و عمده مردان آزاررسان بین ۲۶ تا ۳۶ سال سن داشتند. همچنین شایع ترین نمونه آزار جسمی، استفاده ضربات سنگین دست و پا بوده و در بسیاری از موارد علاوه بر این اعمال، از آلات ضرب و جرح نیز علیه زنان استفاده و در اغلب موارد، مشاجره و درگیری بین زوجین بلافاصله پس از ازدواج آغاز که شایع ترین علل آن به ترتیب انحراف اخلاقی شوهر، مشکلات اقتصادی، نداشتن تفاهم، دخالت بیجای اطرافیان و نیز اختلافات فرهنگی ذکر شده است.»
فائق در این رابطه تأکید می کند: «همین مسایل هشداردهنده موجب می شود که علاوه بر بررسی راهکارهای جلوگیری از بروز مسایل مشابه به ویژه در زمان همسرگزینی، زمینه های مناسبی برای افراد درگیر فراهم شود تا چنانچه با تصمیماتی از این دست روبه رو شدند، بتوانند راهکارهای مناسب را جایگزین کنند، چراکه پدیده همسرکشی و دل به عشق های غیرحقیقی در دنیای مجازی بستن، پدیده ای بسیار کهنه و قدیمی است که تنها، شکل و شمایل آن تغییر کرده است؛ معمولا زنانی که دست به جنایت و جنحه علیه همسرانشان می زنند به دلیل نارضایتی پایداری عمل می کنند که مهمترین علت آن، خشونت علیه همسر و سوءاستفاده از او است و بر این اساس می توان گفت: «اقدام همسرکش ها پاسخی به خشونت های اعمال شده در طول زندگی است.»

آشنایی هایی که بدون انتظار نیست
با جدیت می توان گفت: وجود محدودیت های فراوان در احقاق حقوق زنان از راه های قانونی، آنها را مجبور می کند که خود، وارد عمل شوند، البته نمی توان نقش محرکان و عناصر مداخله گر را نادیده گرفت، چرا که اصولا زنان کمتر قادرند به تنهایی چنین اقداماتی را سامان داده و یا عملیاتی کنند و همین مسأله، آنها را به سوی دیگران سوق می دهد؛ آشنایی هایی که بدون انتظار نیست و به این ترتیب پس از هر رابطه، علاوه بر ایجاد علاقه، مستنداتی به وجود می آیند که راه بازگشت را خواهد بست.
شاید بد نباشد در این رابطه به نتایج یک پژوهش اشاره کنیم: «۱/۷۰ درصد زنان که تحت خشونت خانگی قرار دارند به انتقام از همسرانشان می اندیشند.»
به اعتقاد محققان مسایل اجتماعی، ایجاد خانه های امن و مناسب که دارای امکانات خاصی هم باشند، می تواند در پیشگیری از خشونت زنانی که مورد خشونت قرار گرفته اند، بسیار موثر باشد.
فائق، پژوهشگر آسیب های اجتماعی می گوید: «متاسفانه در خصوص آزار به همسر، ابزار قانونی قدرتمندی وجود ندارد و بعضا سیر طولانی رسیدگی به اقامه دعوای زنان هم به بروز این زمینه کمک می کند؛ اگرچه قضات درصددند با ایجاد فاصله در مورد اینگونه دعواها، زمینه مصالحه و آشتی را فراهم کنند، ولی باید گفت: تا زمانی که همین توقف سیر رسیدگی، زیر نظر متخصصان و مشاوران و کارشناسان مجرب قرار نگیرد، این احتمال وجود دارد که مصائب، شدت بیشتر بگیرند و سمت و سوی خطرناکی پیدا کنند. زیبایی زندگی به راهیست که رفته ایم
فرزندان باید بیاموزند که زیبایی زندگی در آنچه به دست آوردیم، نیست، زیبایی زندگی به راهیست که رفته ایم و این همان راهیست که تمامی زندگی ما را دگرگون می کند. ما در هیچ سرزمینی زندگی نمی کنیم، ما حتی بر کره زمین هم زندگی نمی کنیم، منزل حقیقی ما قلب کسانی است که دوستشان داریم و اگر نتوانیم در انتخابهایمان، این مسأله را لحاظ کنیم، خودمان را در زندانی محبوس می کنیم که برای نجات از آن، یا باید اقداماتی نادرست انجام داد و یا باید تا آخر در آن ماند و محاسبه کرد.
جوانان باید بفهمند که به چه کسی باید دل بست و چگونه باید دل بست و اگر دچار مشکل شدند، راه حل ها چه خواهد بود. باید بدانند که بهترین راه حل، آخرین راه حل نیست و به عاقبت هر اقدامی، بیندیشند. کشتن و یا کشته شدن هیچ مشکلی را حل نمی کند. با ایجاد خانه ای امن قطعا معادله کشتن به ماندن تبدیل می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید