فراموش کردن جوش خونی و وضو گرفتن

فراموش کردن جوش خونی و وضو گرفتن

 روی صورت من از جوش یک قطره خون بیرون زده بود، موقع وضو فراموش کردم که آن را بشویم، وضو گرفتم و نماز خواندم. بعد از گذشتن وقت نماز متوجه شدم که قبل از وضو آن را طاهر نکرده ام. ولی اثری از خون نبود. در واقع موقعی که برای وضو صورت را شسته ام، خون هم رفته است. برای شستن صورت هم دست را پر آب شیر کرده و به صورت زده ام.
۱- آیا وضو و نماز صحیح بوده؟
۲- آیا صورت طاهر شده است؟
۳- آیا آبی که از صورت ریخته و به شیر و لوله و بعد هم فرش ریخته است نجس بوده و فرش و … را باید شست؟

 آیت الله خامنه ای:
ج۱) اگر هنگام شستن صورت چندین بار آب به صورت ریخته اید و اطمینان دارید قبل از آخرین بار که برای وضو آب ریخته اید، صورت پاک شده است، وضو و نماز صحیح است، در غیر این صورت وضو و نماز محکوم به بطلان است.
ج۲) اگر اطمینان دارید پس از برطرف شدن عین نجاست، حد اقل یک بار صورت را شسته اید، صورت پاک است.
ج۳) جایی را که یقین دارید رطوبت از محل نجس صورت به آن منتقل شده است، محکوم به نجاست است، در غیر این صورت محکوم به طهارت است.

آیت الله مکارم: با شستن صورت محل پاک می شود. و در ترشحات غساله چون نمی داند یا شک دارد به کجاها رسیده است جستجو نکند. ولی برای وضو چنانچه یک بار آب به صورت ریخته، این مرتبه برای تطهیر بوده. و لازم است بعد از تطهیر، وضو بگیرد. و اگر بیش از یک بار آب ریخته وضو صحیح است.
آیت الله شبیری: باید وضو و نمازش را اعاده کند مگر اینکه پس از برطرف شدن عین نجاست، آب به محل نجس رسیده و از آن جدا شده  باشد البته بنابر احتیاط قابل عدول باید از مواضعی که یقین دارد آب پس از جداشدن از محل نجس به آن رسیده اجتناب کند.

آیت الله فاضل: اگر با مشت آب به صورت بریزید در صورتی که آب در محل نجس جاری شود پاک می شود لیکن آبی که مرتبه اول از محل نجس جدا می شود نجس است، اگر به بدن و لباس برسد نجس می‌کند و وضو نیز باطل است. اگر مرتبه دوم آب بریزید به نحوی که از بالا به پایین به تمام صورت برسد وضو صحیح است.
بنابراین اگر یقین به اینکه آب در مرتبه اول از محل نجس به بدن یا لباس شما آب نرسیده باشد، بدن و لباس شما پاک است اگر صورت را دو مرتبه شسته باشید یعنی بعد از مرتبه اول که صورت پاک شده باشد مرتبه دوم هم آب ریخته باشید آبی که بعد از ریختن مرتبه دوم از صورت جدا می شود پاک است.
با این توضیح چون یقین به ریختن آب نجس روی بدن، لباس، فرش و شیر و لوله ندارید، همه آن ها شرعا پاک است .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید