مبحث شیرین و مهم” انتخاب همسر”

مبحث شیرین و مهم" انتخاب همسر"

مبحث انتخاب همسر
مراحل سه گانه آموزش آمادگی برای ازدواج
تصمیم گیری برای ازدواج
مراحل حین ازدواج
مراحل بعد از ازدواج
زندگی در ازدواج خلاصه نمی شوداما ازدواج بخش مهمی از زندگی را شامل می شودبنابراین درست انتخاب کنید تا خوب زندگی کنید
۳شرط برای ازدواج
داشتن انگیزه کافی و مناسب
داشتن امکان ازدواج
توانستن حفظ ، نگهداشت وتقویت ازدواج

شرایط مورد انتظار از فرد مقابل
سلامت
کفایت
آمادگی های روانی لازم برای ازدواج
رسیدن به بلوغ و رشد کافی
رسیدن به استقلال عاطفی وروانی
رسیدن به خود آگاهی لازم
دوست داشتن خود و دیگری
توان ابراز خود
لذت از تنهایی همچون با هم بودن
ثبات شغلی و مالی
ابعاد رشد :
رشد جسمانی
رشد فکری و عقلانی
رشد عاطفی وهیجانی
رشد روانی و شخصیتی
رشد اخلاقی
رشد معنوی
رشد اجتماعی
تظارات واقع بینانه از ازدواج
تأمین آرامش وامنیت
تأمین نیاز به رشد (هویت- استقلال – عشق) و تکامل (خود شکوفایی)
تأمین نیاز به عواطف و صمیمیت
تأمین نیاز های جسمی و جنسی
تأمین نیاز به همدم و مصاحب
تأمین نیاز به والد شدن وبقای نسل
نیاز به حمایت وتأیید
انتظارات غیر واقع بینانه از ازدواج
ازدواج تحقق بخش رویاها
راهی برای رهایی از محدودیتهای خانوادگی
پاسخ به نیاز صرفآ جنسی یا عاطفی
التیام بخش یک رابطه شکست خورده
علایم عدم التیام یک رابطه قبلی

احساس خشم و انزجار از وی
احساس گناه ومسئولیت
احساس رنجش خاطر و آزردگی

دو رویکرد در انتخاب همسر

همسان همسری homogamy
ناهمسان همسری heterogamy
در دیدگاه ناهمسان همسری معتقدند افراد کسانی را برای همسری بر می گزینند که بگونه ای متفاوت از خودشان باشند
در این میان نظریه نیمه گمشده معتقد است که هر کسی نیمه ای از وجود خودش را طلب می کند که با ازدواج و عشق، فرد این نیمه

خود را باز می یابد و کامل میشود.
نیمه گمشده ما نیمی از وجود خود ماست که با رسیدن به آن کامل می شویم.
در نظریات روان تحلیلی :
این نیمه گمشده چیزی نیست جز تصویری ناخود آگاه در ذهن از جنس مخالف که مربوط به کسانی است که در دوران کودکی بیش از همه بر شما تاًثیر گذار بوده اند.
عده ای دیگر آنرا ناشی از نیازهای ارضاء نشده و سرکوب شده دوران کودکی بر می شمرند.
در دیدگاه همسان همسری افراد بطورنیمه هشیار بدنبال کسی می گردند که با ایشان همانندی داشته باشد.
نتایج تحقیقات نشان می دهد که زوج های خوشبخت بیش از آنهایی که سعادتمند نیستند به یکدیگر شباهت دارند
در برسی های بعمل آمده:
آن دسته از افرادی که همسر خود را برتر از خود می پنداشتند احساس ناامنی می کردند.
آن دسته از افرادی که همسر خود راپایین تر از خود می دانستند احساس خشم می کردند.
و آنانی که یکدیگر را برابر می دانستنداز روابطی باثبات برخوردار بودند .
در یک تعبیر کلی در ازدواج همانندی ها به انسان آرامش و انس می دهد و تفاوتها لذت و هیجان
فکر کنید به آنهایی که به نحوی در زندگی برایتان جذاب بوده اند، آیا بیشتر به ایشان شبیه بوده اید یا متفاوت؟
دو قاعده در انتخاب همسر
 بر اساس اصل تناسب گفته می‌شود هر اندازه افراد از لحاظ شرایط شخصی، شخصیتی ،خانوادگی، اجتماعی ،اقتصادی ، فرهنگی وغیره متناسب با یکدیگر باشند ازدواج موفقتری خواهند داشت.
. بر اساس اصل الویت بندی گفته می‌شود چون در عمل ، امکان ازدواج با فردی که از تمام جنبه‌ها مطابق با شرایط و ملاکهای فرد باشد پایین است، بنابراین توصیه می‌شود با اولویت بندی و امتیاز دهی به هر یک از جنبه‌های مورد نظر ، اقدام کنند.
تناسب، تشابه نیست
گفت صوفی ما فقیر و زاد کم قوم خاتون مالدار و محتشم کی بود این کفو در زواج
یک در از چوب و در دیگر زعاج جامه نیمی اطلس و نیمی پلاس عیب باشد نزد ارباب شناس با کبوترباز کی شد همنفس کی شود همراه عنقا با مگس کفو باید هر دو جفت اندر نکاح ورنه تنگ آید نمایدارتیاح
تناسبها
فردی
ظاهر فیزیکی
سن
تحصیلات
مذهب و اخلاقیات
تفکر و نگرش
شخصیت
رشدی
تناسب خانوادگی

وجود والدین
روابط والدین و اعضاء خانواده
تعداد اعضاء
ترتیب تولد
حمایت خانوادگی
استقلال
تناسب فرهنگی و اجتماعی
طبقه اجتماعی
شغل
درآمد
قومیت
زبان
محل سکونت
نوگرا-سنتی
تناسب سنی

۵تا ۷ سال یا ۲تا ۵ سال
نصف سن پسر +۷= سن دختر
۲۰ تا ۳۰ ساله ۳-۶ سال
۳۰تا۴۰ ساله ۳-۱۰ سال
۴۰+ به بالا تا ۱۵ سال
سن مناسب برای ازدواج دختران۲۲ تا ۲۵
سن مناسب برای ازدواج پسران۲۵ تا ۲۸
ازدواج زودش اشتباهی بزرگ و دیرش اشتباه بزرگتری است.

خصوصیات شخصیتی مناسب برای ازدواج
خودآگاهی
صداقت
اعتماد به نفس
رشد و استقلال هویت
ایمان
حسن خلق
مسئولیت پذیری
هدفمندی
خوشبینی
صبوری
هوشمندی
انعطاف پذیری
احساس رضایت از زندگی
اعتمادپذیری
گذشت
دلسوزی
اجتماعی
شاد وبشاش
دو تیپ شخصیتی جذاب برای یکدیگر
مهرطلب
استقلال طلب
ویژگی افراددنامناسب برای ازدواج
معتادین به مواد مخدر و الکل
افراد با اختلال جنسی
افراد با اختلال شخصیتی(بدبینی-افسردگی-پرخاشگری-ضد اجتماعی و…)
افراد فاقد مسئولیت پذیری
افراد فاقد پایبندی های اخلاقی و مذهبی
بیماران مزمن جسمی و روانی
اختلالات جنسی
زود انزالی و دیر انزالی
بی میلی و انزجار
خود نمایشگری
خود آزاری و دگرآزاری
نظر بازی
استمناء
مانیای جنسی
یادگار خواهی
پیش بینی کننده ازدواج مناسب
برخورداری از دیدگاهی واقع بینانه نسبت به ازدواج و زندگی مشترک
آگاهی از خود و شناخت ویژگیهای طرف مقابل
استفاده مناسب از امکانات مشورتی و حمایت اجتماعی در موقعیتهای دشوار تصمصم گیری
توافق بر سر ارزشها وباورهاواحترام به تفاوتها
توانایی خوب ارتباط برقرار کردن و مدیریت صحیح تعارضها
داشتن الگوی مناسب در زندگی
چه عواملی تأثیر منفی بر ازدواج می گذارند؟ج موفق
۱- عدم تناسب فرهنگی، اجتماعی، شخصیتی و اقتصادی
۲-عدم آشنایی زوجین به برقراری ارتباط مناسب و تعاملات سازنده
۳- عدم آشنایی زوج ها با فرایندهای حل مسئله و مواجهه با تغییرات اساسی
۴- ازدواج در سنین پایین یا بالا
۵- ازدواج پس از یک اتفاق یا حادثه ناراحت کننده
۶- ازدواج با وابستگی مفرط به خانواده و یا فاصله گرفتن از خانواده اصلی
۷- هریک از زوجین دارای منظومه ای از برادران و خواهران ناسازگار باشد و یا با برادران ، خواهران و یا والدین خود رابطه ضعیفی داشته باشد.
۸- زوجین از نظر مالی، فیزیکی و یا عاطفی به خانواده خود وابسته باشند.
۹- زوجین قبل از یک دوره آشنایی ۶ ماهه و یا پس از دوره نامزدی ۳ ساله ازدواج کرده باشند.
۱۰- جشن ازدواج بدون حضور اعضای خانواده و یا دوستان
۱۱- زن پیش از یا در طول اولین سال ازدواج باردار شده باشد.
۱۲- هریک از زوجین دوران کودکی یا نوجوانی خود را ، دوران ناخوشایند تلقی می کنند.
۱۳- الگوها در هریک از خانواده های زوجین بی ثبات باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید