معنی صبر

معني صبر

صبر یعنی
امتداد عطش لبهای ترک خورده خاک تا فصل باران
: صبر یعنی
کشت تحمل در باغچه انتظار تا شکوفه حضور
: صبر یعنی
شباهنگ اشک در دامان تنهایی تا ظهور فجر
: صبر یعنی
ماندن قرنها خروش در پشت حنجره تا روز فریاد
: صبر یعنی
شاخه سبز عبور عشق در چهار راه زندگی
: صبر یعنی
شهامت ماندن و بسیج برای روز رفتن
: صبر یعنی
طاقت بر زهر خند تاریکی تا ار مغان گلخند روشنی
: صبر یعنی
تحمل جان در پوستین تن تا محو شدن در او که باقی است
آزاد – ع

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید