نماز قبل از افطار یا بعد از افطار؟

نماز قبل از افطار یا بعد از افطار؟

در روایات ما آمده است که شایسته آن است، ابتدا نماز خوانده شود، سپس افطار صورت گیرد مگر در دو صورت؛
۱- افرادی منتظر افطار  کردن با انسان باشند.
۲- تشنگی و گرسنگی بیش از حد، مانع از آن است که انسان نماز را با حضور قلب کامل  بجا آورد.
امام صادق علیه السلام فرمود: «برای روزه دار مستحب است در صورتی که قدرت بدنی دارد، قبل از آن که افطار کند، نماز بخواند.» (التهذیب، ج۴، ص۱۹۹)
امام باقر علیه السلام فرمود: «در ماه رمضان ابتدا نماز بخوان سپس افطار کن مگر آنکه گروهی منتظر افطار با تو باشند … زیرا هم افطار بر تو واجب است و هم نماز، پس به امری اقدام کن که افضل و بهتر باشد و آن نماز است .
این که با حالت روزه نماز بخوانی نزد من محبوبتر است.» (وسائل الشیعه، ج۱۰، ص۱۵۰)
و در روایت دیگر آمده است؛ «اگر می توانی بدون افطار کردن نماز را با رعایت تمام حدودش بجا آوری پس افضل تقدیم نماز بر افطار است و اگر گرسنگی و میل به غذا خوردن مانع از بجا آوردن کامل نماز می شود ، ابتدا افطار کن سپس نماز بخوان.» (وسائل الشیعه، ج۱۰، ص۱۵۱)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید