نماز و وضوی شخصی که جراحی زیبایی بینی کرده

نماز و وضوی شخصی که جراحی زیبایی بینی کرده

اگرفردی عمل زیبایی بینی انجام دهد ورسیدن اب به محل عمل ضررداشته باشدچگونه بایدوضوبگیرد درصورتیکه خم کردن سربرای رکوع وسجودضرردارد بایدچگونه نمازبخواند

نام مرجع تقلید:مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (حفظه الله تعالی)
در فرض سوال که آب برای موضع جراحت ضرر دارد، چنانچه روی زخم باز است و نجس نیست باید اطراف آن را بشوید و احتیاط واجب آن است که اگر کشیدن دست تر بر آن ضرر ندارد، دست تر بر آن بکشد. امّا چنانچه روی زخم بسته است و بازکردن آن مشقت دارد، اگر چیزی که با آن زخم را بسته اند (جبیره) پاک است، شستن اطراف زخم (جاهایی که باز است) کافی است و روی جبیره را مسح کند. امّا اگر چیزی که زخم را با آن بسته اند (جبیره) نجس است، اطراف زخم را بشوید و روی جبیره پارچه یا چیز پاکی بگذارد و بر آن دست تر بکشد؛ و در فرض آخر لازم است پارچه یا چیزی که روی جبیره می گذارد،به طوری باشد که جزء جبیره حساب شود یعنی محکم بر روی جبیره ی نجس ببندد و صِرف قرار دادن کافی نیست. [۱]

شایان ذکر است، اگر اعضای وضو جبیره دارد، لازم است بجای شستن، مسح نماید (دست تر بکشد) و اگر بشوید، وضویش باطل است. [۲]

اما در مورد نمازش: باید به هر مقدار که می تواند ولو با تکیه دادن به دیوار و امثال آن، رکوع را به طور معمول انجام دهد و اگر نمی تواند، به هر مقدار که می تواند خم شود و رکوع را انجام دهد و اگر اصلا نمی تواند از حال ایستاده به رکوع رود، روی صندلی و مانند آن بنشیند و به رکوع برود. پس از رکوع اگر می تواند، باید با وضع (قرار دادن) شش موضعِ دیگرِ سجده بر زمین، سرش را خم کرده و مهر را روی چیز بلندی گذاشته و طوری پیشانی بر آن بگذارد که بگویند سجده کرده است، ولی باید کف دستها و زانوها و انگشتان پا را اگر ممکن است بطور معمول بر زمین بگذارد، و اگر نمی تواند، چنانچه قادر به گذاشتن مهر روی دسته صندلی یا چیز دیگر مانند بالشت یا چهار پایه و سجده بر آن است باید سجده را بدین نحو انجام دهد و نمازش صحیح  است. و اگر از این هم عاجز است، احتیاط در آن است که مهر را بالا آورده و پیشانی را بر آن بگذارد و اگر وضع مساجد شش گانه ی دیگر بر زمین هم معذور است، وظیفه او سجده ی با ایماء و اشاره است. [۳]

شایان ذکر است؛ در هنگامی که نماز روی صندلی خوانده می شود، در صورت امکان لازم است سر انگشت شست پا هنگام سجده روی زمین قرار داده شود. [۴]

برای اطلاع از احکام شرعی پیرامون:

“استفاده از انواع تاتو و خالکوبی دائم و موقت، ناخن و مژه مصنوعی، لاک و… و راه حل های آن” (فیلم سخنرانی استاد) اینجا را کلیک نمایید.

پی نوشت ها:
[۱] اجوبه الاستفتائات، کتاب الطهاره، فصل احکام وضوء، ص۲۸، س۱۳۵ –  رساله آموزشی، ج۱، فصل دوم، کتاب الطهاره، درس ۱۶، وضوء (۴) مورد پنجم: وضوی جبیره ای، ص۷۴، م۱ –  استفتاء از دفتر معظم له، باب طهارت، م۷۹ – آموزش مصور احکام، فصل وضوء، بخش وضوی جبیره، ص۱۴۲ – تحریر المسائل، کتاب الطهاره، وضوء الجبیره، ص۷۶، م۲۲۸ – موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهرا (سلام الله علیها)، قم، مجموعه احکام ۲، قسمت وضوء ، ص۳۶

[۲] رساله آموزشی، ج۱، فصل دوم، کتاب الطهاره، درس ۱۶، وضوء (۴) مورد پنجم: وضوی جبیره ای، ص۷۳، مساله آخر –  استفتاء از دفتر معظم له، باب طهارت، م۸۱ – آموزش مصور احکام، فصل وضوء، بخش وضوی جبیره، ص۱۴۰ – تحریر المسائل، کتاب الطهاره، وضوء الجبیره، ص۷۶، م۲۲۷ –

[۳] استفتائات جدید معظم له، ویژه نمایندگان، فصل رکوع و سجده، موضوع ناتوانی از انجام سجده ورکوع – اجوبه الاستفتائات، فصل احکام نماز، بخش سجده و احکام آن، ص۱۰۷، س۴۹۴ – موسوعه فقهی تحقیقات و استفتائات واحد پاسخ به سوالات جامعه الزهرا (سلام الله علیها)، قم، مجموعه احکام ۳، قسمت نماز ، ص۸۵ –  سایت استانها، ویژه نمایندگان مقام معظم رهبری، بخش سوالات نمایندگی ها ، شماره استفتاء: ۴۱۲۹۹۷

[۴]  سایت استانها، ویژه نمایندگان مقام معظم رهبری، بخش سوالات نمایندگی ها ، شماره استفتاء: ۵۶۷۲۱۰  و استفتاء شماره: ۵۰۵۴۷۳ و استفتاء شماره: ۴۲۲۱۹۸

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید