دانستنی های حقوقی کاربردی (نکات بخشش مهریه)

نکاتی که در زمان بخشش مهریه باید به آن توجه کرد

 

بخشش مهریه توسط زوجه درعقد نکاح، گاهیتحت تاثیراحساسات و در مواردی نیز تحت اجبار زوج صورت می گیرد که گاهی پیامدهای نامطلوبی برای زوجه به همراه دارد.

  • عواقب بخشش مهریه چیست؟
  • بخشیدن مهریه توسط زن چه شرایطی را ایجاد می کند؟

زن به محض عقد ازدواج ،مالک مهریه است و می تواند هر تصرفی که بخواهد در آن بکند؛ بنابراین می تواند از حق مهر خود بگذرد و در این خصوص مانع قانونی و شرعی وجود ندارد در نتیجهزن می‌تواند تمام یا بخشی از مهریه خود را به همسرش ببخشد و از دریافت آن صرفنظر نماید.

 

پیامد های بخشش مهریه

بخشش مهریه از جانب زوجه گاهی در اثر ناآگاهی از عواقب آن ،صورت می گیرد و در مواقعی پیامدهای نامطلوب بخشش مهر ،ضرر و زیان های مادی و معنوی بسیاری را متوجه زوجه می کند.

مشاوره حقوقی خانواده باید زوجه را از وقوع اتفاقاتی که باعث پشیمانی او از بخشش می شود مطلع کند.

مثلا زوج باید بداند که در صورتی که مرد ورشکسته شودو یا قصد طلاق او را بکند زن ، دیگر هیچ حقی بر مهر ندارد.

به عبارتی دیگر زنی که به هر دلیلی قصد بخشیدن مهریه خود را دارد باید تمام جوانب را در نظر گرفته و بعد تصمیم بگیرد. با اینکه زوجه به محض وقوع عقد مالک کل مهریه می‌شود اما تا زمان قبل از وقوع نزدیکی در واقع فقط حق مطالبه نیمی از آن را دارد یعنی مالک نیمی از مهر است.

به عنوان مثال زوجه ای که در دوره عقد مهرش را بخشیده و بعد از عروسی به هر دلیلی تقاضای طلاق می کند،درصورتی که طلاق حق زوج می باشد و اگر زوج بخواهد ازحق طلاق خود استفاده ننماید دراین صورت زوجه دیگر اهرم فشاری بر زوج ندارد.

اگر مهریه را اهرم فشار زوجه در مقابل زوج بدانیم این اهرم فشار به دلیل بخششی که صورت گرفته از بین رفته و به عبارت عرفی زن فاقد سلاح می شود.

و در این فرض چاره ای جز مصالحه با زوج ندارد و زوج می تواند برای اسقاط حق طلاق خود هر چیزی ازجمله معادل مهریه یا مبلغی کمتر یا بیشتر را از زوجه مطالبه کند و در صورت قبول زوجه و عمل به آن طلاق ناشی ازین توافق راطلاق خلع می گویند.

در نتیجه جهت جلوگیری از وقوع چنین اتفاقات نا مطلوبی قبل از هر اقدامی مشورت کردن با یک مشاورحقوقی در زمینه مطالبه مهریه لازم و ضروری می باشد.

صورت های بخشش مهریه
بخشش مهریه به سه صورت هبه غیر معوض ،هبه معوض و ابراء انجام می گیرد.

۱. هبه غیرمعوض
در این مورد زن بدون هیچ عوضی، مهریه خود را می بخشد یعنی بدون اینکه انجام یا عدم انجام کاری را از زوج بخواهد.

۲. هبه معوض
زوجه در عوض بخشش مهریه انجام یا عدم انجام کاری را از زوج می خواهد ، مثلا در عوض موافقت زوج با طلاق ، تمام یا قسمتی از مهریه خود را به او می بخشد.

۳. ابراء
در این مورد زوجه حق شوهرش را نسبت به مهریه ساقط می کند مثلا می گوید تو نسبت به پرداخت مهریه بری الذمه هستی.(اسقاط دین)

حق رجوع زوجه بعد ازبخشش به مهریه

در هبه غیر معوض زن همیشه می‌تواند نسبت به آنچه که بخشیده رجوع کند اما در هبه معوض در صورتی که عوض هم داده شده باشد طبق ماده ۸۰۳ قانون مدنی ، قابل رجوع نمی باشد. اما در مورد بخشش مهریه در مقابل طلاق، اگر زوجه دردوران عده به مهریه رجوع کند زوج نیز حق رجوع به زوجیت را خواهد داشت در واقع طلاق بائن تبدیل به طلاق رجعی می شود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید