پرداخت ماکارونی بعنوان کفاره روزه

پرداخت ماکارونی بعنوان کفاره روزه

آیت الله خامنه ای: اشکال ندارد.
آیت الله مکارم شیرازی: ماکارانی به تنهائی کفایت نمی کند.
آیت الله وحید : اشکالی ندارد.
آیت الله شبیری:‌ واجب است حدودا ۹۰۰ گرم پرداخت شود و هر طعامی بدهد کافی است اما احتیاط مستحب آن است که تنها گندم یا جو یا آرد آن داده شود. 
در مورد مقدار مد و جنس طعام تفاوتی میان کفاره تاخیر و عمدی نیست.
ایت الله سیستانی: اشکال ندارد
آیت الله فاضل : ماکارونی به تنهایی طعام گفته نمی شود لذا دادن ۷۵۰ گرم ماکارونی یا ۹۰۰ گرم آن به تنهایی کفایت نمی‌کند بلی اگر ماکارونی را بپزید و مخلفات مثل روغن و امثال آن در آن اضافه کنید و با ماکارونی فقیر را سیر طعام کنید کفایت می‌کند یاهمراه با ۷۵۰ گرم ماکارونی مخلفات آن را نیز ضمیمه کنیداشکال ندارد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید