چیزهائى که بر جنب مکروه است

چيزهائى كه بر جنب مكروه است

مسأله ۳۵۵ ـ نُه چیز بر جنب مکروه است : اول و دوم : خوردن و آشامیدن ، ولى اگر صورت و دستها را بشوید و مضمضه بکند مکروه نیست ، و اگر تنها دستها را بشوید کراهت کمتر مى‏شود .
سوم : خواندن بیشتر از هفت آیه از قرآن که سجده واجب ندارد .
چهارم : رساندن جائى از بدن به جلد و حاشیه و بین خطهاى قرآن .
پنجم : همراه داشتن قرآن .
ششم : خوابیدن ، ولى اگر وضو بگیرد یا بواسطه نداشتن آب ، بدل از غسل تیمم کند مکروه نیست .
هفتم : خضاب کردن به حنا و مانند آن .
هشتم : مالیدن روغن به بدن .
نهم : جماع کردن بعد از آنکه محتلم شده ، یعنى در خواب منى از او بیرون آمده است .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید