چیزهائى که وضو را باطل مى‏کند

چيزهائى كه وضو را باطل مى‏كند

مسأله ۳۲۲ ـ هفت چیز وضو را باطل مى‏کند :
اول : بول ، و در حکم بول است ظاهراً بلل مشتبهى که از انسان بعد از بول و قبل از استبراء خارج مى‏شود .
دوم : غائط .
سوم : باد معده و روده که از مخرج غائط خارج شود .
چهارم : خوابى که بواسطه آن چشم نبیند و گوش نشنود ، ولى اگر چشم نبیند وگوش بشنود وضو باطل نمى‏شود .
پنجم : چیزهائى که عقل را از بین مى‏برد ، مانند دیوانگى و مستى و بیهوشى .
ششم : استحاضه زنان که بعداً گفته مى‏شود .
هفتم : جنابت ، بلکه بنابر احتیاط مستحب هر کارى که براى آن باید غسل کرد .

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید