صفحه اصلی دوره بازکردن همه

۲۱-خیانت زوجین، قسمت اول

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد باقرزاده
عنوان: خیانت زوجین، قسمت اول

خیانت زوجین!!! این مفهوم چیست؟ چرا یک رفتار برای یکی از زوجین خیلی عادی و طبیعی و جزئی از مهارت های اجتماعی محسوب می شود ولی برای زوج دیگر نهایت بی وفایی و خیانت!
تعداد زیادی از زوجین را سراغ داشته و دیدیم که معمولا با این موضوع به مراکز مشاوره مراجعه می کنند.
خانم می گوید: مگر من چه کار کردم؟ برای یکی از همکارانم یک پیام تبریک عید یا استیکر عاطفه نشان دادم ولی آقا می گوید این برای من نهایت خیانت و بی وفایی است.
حتی ممکن است که به مرز جدایی برسد و آقا این تفکر را داشته باشد که دیگر ادامه زندگی برایش مقدور نباشد.
چرا دامنه ی تعریفی که از خیانت داریم این قدر گسترده است؟
برای اینکه بتوانیم یک درک بهتر از این موضوع داشته باشیم بهتر است که یک تعریف از ازدواج انجام بدهیم و بعد به موضوع خیانت وارد بشویم.
اگر ازدواج را یک تعهد انحصاری در رابطه یک زن و مرد بدانیم هر رفتاری و یا هر حالتی که این انحصار را بشکند خیانت محسوب می شود.
شدتش ممکن است در انسان های مختلف متفاوت باشد ولی رفتار، رفتار بی وفایی است. زوجین باید در شروع زندگی مشترکشان حد و مرز این حصار را برای همدیگر روشن کنند. فکر نکنند آن چیزی که برای خودشان در آن چهارچوب و پیوند زناشویی قرار می گیرد الزاما برای همسرش هم همان رفتار، همان معنا را دارد. آنها باید یک تصویر کاملی از روابط مخصوصا روابطی که خط قرمزهایشان است و بسیار می تواند در رابطه های هیجانی و احساسی آنها تأثیرگذار باشد شفاف و روشن برای هم بیان کنند.
خیانت در واقع انحصار شکنی است. خیانت در واقع یک بی تعهدی است. تعهدی که ما اینطور تعریف می کنیم که دو نفر موظف باشند به انجام یک سری اعمالی یا وجود حالتی که لازمه اش رسیدن به هدف مشترک در آن رابطه دو نفره است. یک تصمیم منطقی و عاقلانه است. بنابراین افراد می توانند حد و مرز این انحصار طلبی را مشخص کنند و خارج از آن را به معنای بی وفایی و خیانت بدانند.

محتوای درس
Scroll to Top
به بالای صفحه بردن