۵-به ورزش کردن عادت کنیم

متن

بسم الله الرحمن الرحیم
کارشناس: استاد عبداللهی
عنوان: به ورزش کردن عادت کنیم

در دنیایی زندگی می کنیم که همراه با موانع و استرس های زیادی است. راهکارهای متفاوتی هم وجود دارد و یکی از راهکارها هم این است که ما از استرس های خودمان دوری کنیم و با استرس ها مواجه نشویم. ولی این راهکار نمی تواند یک راهکار درستی باشد و بتواند به ما کمک کند ما افرادی باشیم که سلامت بیشتری را از لحاظ روانشناختی تجربه کنیم. چه کار باید کنیم؟ چه راهکارهایی را باید در نظر بگیریم؟
پژوهشگران برای این مورد از واژه ای تحت عنوان تاب آوری استفاده می کنند. که ما باید سطح تاب آوری خودمان را افزایش بدهیم.
همه ما انسان ها از سه بُعد تشکیل شدیم:
بُعد زیستی
بُعد روانشناختی
بُعد اجتماعی
در بُعد زیستی که اگر بخواهیم به خودمان کمک کنیم که سطح تاب آوری بیشتری داشته باشیم یکی از اقدامات این است که ما تلاش کنیم هم فرزندان و هم خودمان فعالیت های ورزشی جزء برنامه های اصلی خودمان قرار بدهیم. این می تواند به ما کمک کند که خیلی از مشکلات جسمانی ما حل بشود.
ورزش کردن از دیدگاه روانشناسی چه خوبی هایی دارد:
متوجه می شویم که چگونه کنترل جسم خودمان را برعهده بگیریم و در مواقع سختی که برای ما پیش خواهد آمد این تمرین را داشته باشیم که بر جسم خودمان کنترل داشته باشیم.
سطح اراده ما را می تواند افزایش بدهد.
به کمک ورزش کردن می توانیم خواب به موقعی داشته باشیم، یعنی ما شب بیداری های متفاوتی نخواهیم داشت.
افرادی هستند که برای دیدن سریال و اقوام و رفتن به مهمانی ها تا ساعتی از شب بیدار هستند و سوال اینجاست که این بیداری ها چقدر به کیفیت زندگی ما می تواند کمک کند؟ اگر پاسخ ما منفی باشد بنابراین بهتر است که ما اصلاحی در الگوی خوابمان داشته باشیم.
یاد می گیریم که خوردن و تغذیه ای که داریم تحت کنترل خودمان باشد. از غذاهایی که باعث افزایش وزن و بیماری می شود پرهیز می کنیم.

محتوای درس
Scroll to Top
به بالای صفحه بردن