آداب خوردن میوه در اسلام

آداب خوردن ميوه در اسلام

شستن میوه با آب قبل از خوردن آنبه نقل از فُرات بن اَحنَف، از امام صادق(ع):
«هر میوه ای آلودگی به همراه دارد. پس اگر خواستید میوه بخورید، آن را با آب بشویید.(الکافی، ج۶،ص۳۵۰،ح۴)بردن نام خدا به هنگام خوردنپیامبر خدا(ص): هر کس میوه بخورد و این خوردن را با نام خدا آغاز کند، میوه به او زیانی نمی رساند.(مستدرک الوسائل،ج۱۶،ص۴۶۱،ح۲۰۵۴۷)دعا کردن به هنگام دیدن میوه نوبرامام علی (ع): وقتی پیامبر خدا میوه ای نو می دید، آن را می بوسید و روی چشمان و دهانش می نهاد و سپس می گفت:« خداوندا ! چنان که آغاز این میوه را در عافیت به ما نشان دادی، پایان آن را نیز در عافیت به ما بنمایان».(بحار الأنوار،ج۶۶،ص۱۱۹،ح۱۰)خوردن هر میوه در آغاز فصلش و پرهیز از آن در پایان آن فصلپیامبر خدا(ص): بر شما باد میوه در هنگام روی کردنش؛ چرا که در این هنگام، مایه ی سلامت تن و از میان رفتن اندوه است. نیز آن را در هنگام پشت کردن وا گذارید که در این هنگام، دردی برای تن است{منظور پیامبر استفاده از میوه ی تازه و پرهیز از میوه های نامرغوب و غیر تازه می باشد}.(بحار الأنوار، ج۶۲،ص۲۹۶)
الدعوات: روایت شده است که:«…میوه را در ایّام دولتش(در فصل آن) بخور و برترینِ میوه ها، انار و ترنج است»(الدعوات،ص۱۵۹،ح۴۳۶)جدا نکردن پوست میوهالکافی: از ابن القدّاح درباره امام صادق(ع) روایت شده است که ایشان، پوست کندن میوه را دوست نداشت{البته این کار در مورد همه ی میوه ها صدق نمی کند}.(الکافی،ج۶،ص۳۵۰،ح۳)پرهیز از خوردن چند میوه با همپیامبر خدا(ص): هر کس تنها یک نوع میوه را بخورد، بهتر است.(بحار الأنوار، ج۶۶، ص۱۲۳،ح۱۵)
پیامبر خدا(ص): میوه ها را جدا جدا بخورید.(جامع الأحادیث للقمّی، ص ۱۰۸)
دعائم الإسلام: از پیامبر خدا روایت شده که ایشان از گذاشتن دو میوه با هم در دهان نهی می فرمود.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

اشتراک گذاری این صفحه در :
ما را در رسانه های اجتماعی دنبال کنید